Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh (IOE) toàn quốc năm học 2016 – 2017 Kết quả kỳ thi IOE cấp toàn quốc 2017

Rate this post

Kết quả Olympic Tiếng Anh (IOE) cấp quốc gia năm học 2016-2017

Kết quả thi IOE cấp Quốc gia năm 2017

Kết quả thi Olympic Tiếng Anh Quốc gia năm học 2016-2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Quyết định 1678/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2017 công nhận thành tích Cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp quốc gia năm học 2016-2017. Danh sách kết quả thi IOE kèm theo quyết định. trên toàn quốc, bao gồm danh sách đạt giải và phần thưởng cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp THPT năm học 2016-2017.

Bạn đang xem: Kết quả thi Olympic Tiếng Anh (IOE) cấp quốc gia năm học 2016 – 2017 Kết quả thi IOE cấp quốc gia năm 2017

Kết quả cuộc thi IOE cấp quốc gia đã được Phòng giáo dục Sa Thầy cập nhật đầy đủ danh sách các bạn đoạt giải.

Chúng tôi mời bạn cùng tham gia Tải xuống để xem chi tiết.

Chúc mừng các em đạt giải cao kỳ thi IOE cấp quốc gia năm học 2016-2017!

Nội dung Quyết định Mời các bạn cùng tham khảo theo Quyết định 1678/QĐ-BGDĐT công nhận thành tích cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia năm học 2016-2017.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————
Số: 1678/QĐ-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-o0o——-

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017

PHÁN QUYẾT
Phê duyệt danh sách học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh cấp quốc gia
trực tuyến cho học sinh THPT năm học 2016-2017
_________________________

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 111/QĐ-VKSTC Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố, điều tra

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh trung học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1: Thông qua danh sách và trao giấy chứng nhận cho học sinh đạt giải cấp quốc gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh THCS (IOE) năm học 2016-2017, gồm: 5 giải cấp: 1433 suất, trong đó: 97 suất vàng; 191 giải bạc; 377 giải Đồng; 765 giải Khuyến khích. Hạng giải thưởng 11:1420, trong đó: 95 giải vàng; 189 giải bạc; 392 giải đồng; 744 Giải khuyến khích (danh sách kèm theo).

Điều 2: Ủy quyền cho BTC cuộc thi ký giấy chứng nhận và phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo trao giấy chứng nhận cho các học sinh đạt giải vòng quốc gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet học sinh THCS năm học 2016-2017

Tham Khảo Thêm:  Bài giảng điện tử môn Tiếng Anh 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, lãnh đạo các đơn vị có liên quan và học sinh nêu tại Điều 1./.

Người nhận:
– Như điều 3;
– Bộ trưởng (bằng b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Lưu: VT, vụ GDTrH.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Nguyễn Thị Nghĩa

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh (IOE) toàn quốc năm học 2016 – 2017 Kết quả kỳ thi IOE cấp toàn quốc 2017 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *