Kế hoạch dạy học môn Tin học 11 năm 2022 – 2023

Rate this post

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Kế hoạch dạy học Tin học 11 năm 2022 – 2023.

Phân phối chương trình Tin học 11 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế, bao gồm việc phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân bổ thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh lĩnh hội kiến ​​thức và có được những năng lực, phẩm chất cần thiết.

Việc phê duyệt mẫu chương trình môn Tin học lần thứ 11 năm 2022 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện phân phối chi tiết chương trình trình tổ chuyên môn phê duyệt. Ngoài ra, các em có thể xem thêm: Giáo án Tin học 11 , Giáo án Toán 11 Vậy đây là Giáo án Tin học 11 năm 2022, các em tải về tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học Tin học 11 năm 2022 – 2023

Phân phối chương trình Tin học lớp 11 2022 – 2023

GIAO DỤC VA ĐAO TẠO…….

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ………..

—————————

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HÀNG TUẦN

CHỦ THỂ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Khối 11

Năm học: 2022 – 2023

Cả năm: 35 tuần (53 tiết)

Học kỳ I: 18 tuần (36 giờ)

Học kỳ II: 17 tuần (17 tiết)

học kỳ tôi

Chương I: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Giai đoạn

TIÊU ĐỀ

Bài 1

Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình.

kỳ 2

Bài 2: Các thành phần của một ngôn ngữ lập trình.

kỳ 3

Bài tập.

Chương II: Chương trình đơn giản.

Giai đoạn

TIÊU ĐỀ

Kỳ 4

Bài 3: Cấu trúc chương trình.

tiết 5

Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn.

Bài 5: Khai báo biến.

kỳ thứ 6

Bài 6: Toán, biểu thức, phát biểu nhiệm vụ.

tiết 7

Bài tập.

Mục 8

Bài 7: Thủ tục vào/ra chuẩn đơn giản.

Bài 8: Thiết kế, biên dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.

(Tiết 2: Đưa dữ liệu ra màn hình (trang 31) – Thủ tục đọc, ghi cChỉ là một giới thiệu ngắn về thủ tục không tham số. Tránh đi sâu giải thích cách gõ trên màn hình)

Phần 9

Bài tập và Thực hành 1 (Tiết 1)

tiết 10

Bài tập và thực hành 1 (Tiết 2)

Chương III: Cấu trúc nhánh và vòng

Giai đoạn

TIÊU ĐỀ

tiết 11

Bài 9: Cơ cấu rẽ nhánh.

tiết 12

Bài tập.

Kỳ 13

Bài tập và thực hành 2 (Tiết 1)

Kỳ 14

Bài tập và thực hành 2 (Tiết 2)

tiết 15

Bài 10: Cấu trúc lặp (Tiết 1)

kỳ 16

Bài 10: Cấu trúc lặp (Tiết 2) (Không yêu cầu HS viết chương trình hoàn chỉnh như trong SGK)

Phần 17

tập thể dục

Phần 18

Bài 10: Cấu trúc lặp (Tiết 3) (Không yêu cầu HS viết chương trình hoàn chỉnh như trong SGK)

Phần 19

tập thể dục

Kỳ 20

kiểm tra 1 giờ

Chương IV: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc

Giai đoạn

TIÊU ĐỀ

Kỳ 21

Bài 11: Câu thơ (Tiết 1)

Phần 22

Bài 11: Câu thơ (Tiết 2) (Chỉ để minh họa cho khai báo kiểu mảng với kiểu chỉ số là số nguyên dương và bắt đầu từ 1, kiểu mảng là kiểu số nguyên)

Phần 23

Bài 11: Câu thơ (Tiết 3) (Ví dụ 3 trang 58 – Không học)

Kỳ 24

Bài 11: Câu thơ (Tiết 4) (Mục 2. Kiểu mảng 2 chiều (trang 59) – Không dạy)

Kỳ 25

Bài tập và thực hành 3 (Tiết 1)

Kỳ 26

Bài tập và thực hành 3 (Tiết 2)

Phần 27

Bài tập và thực hành 4 (Tiết 1)

Kỳ 28

Bài tập và thực hành 4 (Tiết 2)

Phần 29

Bài 12: Câu thơ (Tiết 1)

tiết 30

Bài 12: Các Loại Chuỗi (Tiết 2) (Tiết 2: Các phép toán thao tác chuỗi (trang 69) – Không giải thích sâu các thủ tục và hàm, các bạn chỉ cần biết ý nghĩa và cách hoạt động của các phép toán (thủ tục và hàm nào được thực hiện) thông qua các ví dụ cụ thể. và bạn có thể tìm kiếm khi cần thiết)

tiết 31

Bài tập.

Phần 32

Bài tập và thực hành 5 (Tiết 1)

Phần 33

Bài tập và thực hành 5 (Tiết 2)

Phần 34

Bài tập.

tiết 35

Ôn tập.

Phần 36

Kiểm tra học kỳ I.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ đào tạo nhân lực ở nước ngoài

HỌC BỔNG LẦN 2

Chương V: Tệp và Thao tác trên tệp.

Giai đoạn

TIÊU ĐỀ

Phần 37

Bài 14: Các kiểu dữ liệu tệp.

Bài 15: Thao tác với tệp.

Phần 38

Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp (Tiết 1)

Phần 39

Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp (Tiết 2)

tiết 40

Bài tập.

Chương VI: Chương trình con và Lập trình có cấu trúc.

Giai đoạn

TIÊU ĐỀ

Phần 41

Bài 17: Chương trình con và phân loại (Tiết 1)

(Mục 1. Khái niệm chương trình con (trang 93) – đừng học 2 quyền lợi cuối cùng của CTC)

Phần 42

Bài 17: Chương trình con và phân loại (Tiết 2) (Mục 2. Phân loại và cấu trúc chương trình con (trang 94) – Chỉ trình bày các tham số chính thức và hiện tại mà không đi sâu vào cách truyền tham số giá trị và tham số)

Phần 43

Bài 18: Ví dụ về Cách viết và sử dụng chương trình con (Tiết 1)

Phần 44

Bài 18: Ví dụ về Cách viết và sử dụng chương trình con (Tiết 2)

Kỳ 45

Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con (Tiết 3)

Điều 46

tập thể dục

Điều 47

Bài tập 6 (Kỳ 1)

Điều 48

Luyện tập 6 (Tiết 2)

Phần 49

tập thể dục

Kỳ 50

kiểm tra 1 giờ

Phần 51

Đánh giá (Phần 1)

Phần 52

Đánh giá (Phần 2)

Điều 53

Thi học kỳ II.

Chuyên mục: Tài liệu

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 122/2008/NĐ-CP Về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 11 năm 2022 – 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *