Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 3 sách Cánh diều

Rate this post

tuần, THÁNG Chương trình và sách giáo khoa Nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) (Sự phù hợp về nội dung, thời lượng, thiết bị học tập và tài liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, hoàn thiện tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) ghi chú Đề tài/mạch nội dung Tên của bài học học hỏi thời gian

Tuần 1

Bài 1: Thay đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai, ba vòng tròn và ngược lại.

Bài 1: Chuyển đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai vòng tròn và ngược lại.

Đầu tiên

1/3

Phần 2: Chuyển đổi đội hình từ một vòng tròn thành ba vòng tròn và ngược lại.

2

2/3

Tuần 2

Phần 3: Ôn tập chuyển đội hình từ một vòng tròn thành hai, ba vòng tròn và ngược lại.

3

3/3

Bài 2: Chuyển đội hình từ hàng dọc sang hàng ngang và ngược lại.

Bài 1: Chuyển đội hình từ hàng dọc sang hàng ngang và ngược lại.

4

1/3

tuần 3

Phần 2: Chuyển đội hình từ hai (ba, bốn..) hàng dọc thành một hàng ngang và ngược lại.

5

2/3

Phần 3: Sửa đổi thay đổi định dạng từ dọc sang ngang và ngược lại.

6

3/3

tuần 4

Bài 3: Xếp hàng và xếp các hàng thành khối.

Bài 1: Làm quen với hình vuông và hình chữ nhật

7

1/4

Phần 2: Nhận xét hình vuông và hình chữ nhật

số 8

2/4

tuần 5

Phần 3: Xếp hàng và xếp thành khối

9

3/4

Bài 4: Đánh giá hàng và xếp chồng lên nhau trong các khối

mười

4/4

tuần 6

Thử nghiệm: Đổi đội hình dàn trận, xếp thành khối.

11

1/1

Bài 4: Chuyển động thẳng đều thì dừng lại.

Bài 1: Chuyển động đều.

thứ mười hai

1/4

tuần 7

Phần 2: Ôn lại các động tác đi đều; Học cách đứng lên.

13

2/4

Phần 3: Thực hiện động tác ổn định, giữ nguyên vị trí.

14

3/4

tuần 8

Bài 4: Thực hiện động tác ổn định, giữ nguyên vị trí.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 68/2019/TT-BTC Hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

15

4/4

Kiểm tra và đánh giá chủ đề UD

16

1/1

tuần 9

BÀI TẬP

CHỦ ĐỀ 3:

VỊ TRÍ NỮ VÀ KỸ NĂNG CƠ KHÍ

Bài 1: Động tác vươn thở và động tác tay.

17

1/1

Bài 2: Động tác chân và động tác vặn mình.

18

1/1

tuần 10

Ôn 4 động tác đã học

19

1/1

Bài 3: Động tác lưng-bụng và phối hợp các động tác

20

1/1

tuần 11

Bài 4: Động tác nhảy, động tác điều hòa.

21

1/1

kết thúc bài tập

22

1/1

tuần 12

Xem lại các bài tập

23

1/1

Kiểm tra: Bài tập.

24

1/1

tuần 13

VỊ TRÍ NỮ VÀ KỸ NĂNG CƠ KHÍ

Bài 1: Di chuyển qua chướng ngại vật thấp.

Bài 1: Di chuyển qua chướng ngại vật thấp với một chuyển động về phía trước.

25

1/3

Phần 2: Di chuyển qua chướng ngại vật thấp với một bước bên.

26

2/3

tuần 14

Phần 3: Nhảy qua chướng ngại vật thấp

27

3/3

Bài 2: Vượt chướng ngại vật trên cao.

Bài 1: Di chuyển qua một chướng ngại vật cao.

28

1/3

tuần 15

Phần 2: Di chuyển qua nhiều chướng ngại vật cao.

29

2/3

Phần 3: Di chuyển qua chướng ngại vật cao

30

3/3

tuần 16

Bài 3: Phối hợp vận động vượt chướng ngại vật.

Bài 1: Kết hợp các động tác ít chướng ngại vật với các động tác bước cao và chuyển hướng.

ba mươi đầu tiên

1/4

Phần 2: Chúng tôi kết hợp giữa thao tác vượt chướng ngại vật thấp với các bước và thao tác vượt chướng ngại vật cao.

32

2/4

Tuần 17

Phần 3: Phối hợp diễn tập vượt chướng ngại vật thấp với diễn tập vượt chướng ngại vật bên và vượt chướng ngại vật cao.

33

3/4

Bài 4: Chúng tôi kết hợp diễn tập vượt chướng ngại vật thấp với diễn tập vượt chướng ngại vật bên và vượt chướng ngại vật cao.

34

4/4

tuần 18

Kiểm tra: Di chuyển qua các chướng ngại vật thấp và cao và phối hợp chuyển động của bạn qua các chướng ngại vật khác nhau.

Tham Khảo Thêm:  Điều lệ Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam Điều lệ Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam mới nhất

35

1/1

Bài 4: Ném và bắt bóng tại chỗ bằng 2 tay.

Bài 1: Thay vào đó hãy ném và bắt bóng bằng tay thấp.

36

1/4

Tuần 19

Phần 2: Ôn tập ném thấp tay và bắt tại chỗ.

37

2/4

Phần 3: Thay vào đó hãy ném và bắt bóng bằng tay cao.

38

3/4

tuần 20

Bài 4: Thay vào đó hãy nhảy và bắt bóng lên.

39

4/4

Bài 5: Ném bóng vào vị trí bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay.

Bài 1: Thay vào đó ném bóng xuống bằng một tay và bắt bóng bằng cả hai tay.

40

1/5

Tuần 21

Phần 2: Ôn tập tại chỗ đập bóng xuống bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay.

41

2/5

Phần 3: Thay vào đó, hãy ném bóng lên bằng một tay và bắt bóng bằng cả hai tay.

42

3/5

tuần 22

Bài 4: Ôn lại chỗ ném bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay.

43

4/5

Phần 5: Ôn tập tại chỗ, ném bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay.

44

5/5

Tuần 23

Bài 6: Động tác tung và bắt bóng bằng 2 tay.

Bài 1: Di chuyển thẳng, tung và bắt bóng bằng 2 tay.

45

1/5

Phần 2: Anh ta di chuyển theo hướng thẳng, ném và bắt bóng bằng hai tay.

bốn mươi sáu

2/5

tuần 24

Phần 3: Di chuyển ngang, tung và bắt bóng bằng 2 tay.

47

3/5

Bài 4: Anh ta di chuyển ngang, ném và bắt bóng bằng hai tay.

48

4/5

tuần 25

Phần 5: Trong các động tác tung và bắt bóng bằng 2 tay.

49

5/5

Kiểm tra: Di chuyển tại chỗ, di chuyển và bắt bóng

50

1/1

Tuần 26

CHỦ ĐỀ 4: THỂ THAO TỰ CHỌN (Bóng đá)

Bài 1: Học phối hợp dẫn bóng và sút bóng.

Bài 1: Học phối hợp hướng bóng để di chuyển theo hướng thẳng và đánh bóng

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1966/TCT-CS Về việc thực hiện Nghị Quyết 19-2017/NQ-CP

51

1/4

Phần 2: Tập phối hợp bóng để di chuyển theo hướng thẳng và đánh bóng

52

2/4

Tuần 27

Phần 3: Tập phối hợp hướng bóng di chuyển vật chuẩn và đập bóng

53

3/4

Bài 4: Ôn tập phối hợp hướng bóng di chuyển vật chuẩn và đập bóng.

54

4/4

Tuần 28

Bài 2: Tập phối hợp đỡ bóng và dẫn bóng.

Bài 1: Học cách bắt bóng bằng chân.

55

1/6

Phần 2: Giữ bóng bằng chân.

56

2/6

Tuần 29

Phần 3: Làm quen với sự kết hợp của hỗ trợ hông và rê bóng.

57

3/6

Bài 4: Phối hợp đỡ bóng bằng hông và rê bóng.

58

4/6

tuần 30

Phần 5: Tập phối hợp nhặt bóng bằng chân và dẫn bóng.

59

5/6

Bài 6: Nhận bóng bằng chân và cùng nhau dẫn bóng.

60

6/6

tuần 31

Kiểm tra: Phối hợp rê bóng, nhận bóng.

61

1/1

Bài 3: Tập phối hợp đỡ bóng và dẫn bóng.

Bài 1: Tập phối hợp bắt bóng bằng đùi và đập bóng.

62

1/4

tuần 32

Phần 2: Ôn phối hợp đỡ bóng bằng hông và đập bóng.

63

2/4

Phần 3: Tập phối hợp tâng bóng và tâng bóng.

64

3/4

tuần 33

Bài 4: Học cách phối hợp với chân và sút bóng.

65

4/4

Bài 4: Tập phát bóng phối hợp.

Bài 1: Tập phối hợp đá hông và sút bóng

66

1/4

tuần 34

Phần 2: Ôn phối hợp đá hông và đá bóng

67

2/4

Phần 3: Học cách đá bóng và sút bóng

68

3/4

35

Bài 4: Anh ấy tung bóng bằng chân và sút bóng

69

4/4

Kiểm tra: Phối hợp nhận, rê bóng, sút và sút bóng.

70

1/1

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 3 sách Cánh diều . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *