Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Rate this post

periudhë

Titulli

përmbajtja

shënim

Semestri 1

Tema: Formacioni i ekipit

së pari

Prezantimi i programit

– Prezantoni shkurtimisht programin e klasës së dytë të edukimit fizik gjatë gjithë vitit. Organizimi i klasës.

– Loja “stafetë hopscotch”

– Ushtrime për të zhvilluar forcën fizike

T1

2

Shndërroni formacionet vertikale në formacione rrethore dhe anasjelltas.

– Ndryshoni formacionin vertikal në një formacion rrethi.

– Loja “stafetë hopscotch”

– Ushtrime për të zhvilluar forcën fizike

T2

3

Shndërroni formacionet vertikale në formacione rrethore dhe anasjelltas.

– Ndryshoni formimin e rrethit në vijën vertikale.

– Loja “stafetë hopscotch”

– Ushtrime për të zhvilluar forcën fizike

T3

4

Shndërroni formacionet vertikale në formacione rrethore dhe anasjelltas.

– Rishikoni kthimin e formacionit vertikal në rreth dhe anasjelltas.

– Loja “stafetë hopscotch”

– Ushtrime për të zhvilluar forcën fizike

T4

5

Shndërroni formacionet vertikale në formacione rrethore dhe anasjelltas.

– Rishikoni kthimin e formacionit vertikal në rreth dhe anasjelltas.

– Loja “stafetë hopscotch”

– Ushtrime për të zhvilluar forcën fizike

T5

6

Shndërroni formacionet horizontale në formacione rrethore dhe anasjelltas.

– Ndryshoni formacionin horizontal në një formacion rrethi.

– Filloi loja e syve të dhive.

– Ushtrime për të zhvilluar forcën fizike

T1

7

Shndërroni formacionet horizontale në formacione rrethore dhe anasjelltas.

– Ndryshoni formimin e rrethit në vijën horizontale.

– Filloi loja e syve të dhive.

– Ushtrime për të zhvilluar forcën fizike

T2

8

Shndërroni formacionet horizontale në formacione rrethore dhe anasjelltas.

– Rishikoni kthimin e formacionit horizontal në rreth dhe anasjelltas.

– Filloi loja e syve të dhive.

– Ushtrime për të zhvilluar forcën fizike

T3

9

Shndërroni formacionet horizontale në formacione rrethore dhe anasjelltas.

– Rishikoni kthimin e formacionit horizontal në rreth dhe anasjelltas.

– Filloi loja e syve të dhive.

– Ushtrime për të zhvilluar forcën fizike

T4

dhjetë

Shndërroni formacionet horizontale në formacione rrethore dhe anasjelltas.

– Rishikoni kthimin e formacionit horizontal në rreth dhe anasjelltas.

– Filloi loja e syve të dhive.

– Ushtrime për të zhvilluar forcën fizike

T5

11

Qëndroni ende, qëndroni ende

– Mësoni lëvizjen e goditjes me këmbë në vend, duke qëndruar në vend.

– Loja “duke vrapuar dhe duartrokitur”

– Ushtrime për të zhvilluar forcën fizike

T1

i dymbëdhjeti

Qëndroni ende, qëndroni ende

– Rishikoni lëvizjen e goditjes së këmbëve në vend, duke qëndruar në vend.

– Loja “duke vrapuar dhe duartrokitur”

– Ushtrime për të zhvilluar forcën fizike

T2

13

Qëndroni ende, qëndroni ende

– Rishikoni lëvizjen e goditjes së këmbëve në vend, duke qëndruar në vend.

– Loja “duke vrapuar dhe duartrokitur”

– Ushtrime për të zhvilluar forcën fizike

T3

14

Qëndroni ende, qëndroni ende

– Rishikoni lëvizjen e goditjes së këmbëve në vend, duke qëndruar në vend.

– Loja “duke vrapuar dhe duartrokitur”

– Ushtrime për të zhvilluar forcën fizike

T4

Tema: Ushtrimi

15

Lëvizjet e frymëmarrjes, lëvizjet e duarve

– Lëvizjet e frymëmarrjes.

– Loja “goditi objektivin”

– Ushtrime për të zhvilluar forcën fizike

T1

16

Lëvizjet e frymëmarrjes, lëvizjet e duarve

– Lëvizjet e duarve.

– Loja “goditi objektivin”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T2

17

Lëvizjet e frymëmarrjes, lëvizjet e duarve

– Praktikoni lëvizjet e shtrirjes dhe frymëmarrjes, duart.

– Loja “goditi objektivin”

– Ushtrime për të zhvilluar forcën fizike

T3

18

Lëvizjet e këmbëve, lëvizjet e gjoksit, lëvizjet e barkut.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt

– Lëvizjet e këmbëve.

– Loja “shëtitje me varkë”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T1

19

Lëvizjet e këmbëve, lëvizjet e gjoksit, lëvizjet e barkut.

– Lëvizja e gjoksit.

– Loja “shëtitje me varkë”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T2

20

Lëvizjet e këmbëve, lëvizjet e gjoksit, lëvizjet e barkut.

– Lëvizjet e barkut.

– Loja “shëtitje me varkë”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T3

21

Lëvizjet e këmbëve, lëvizjet e gjoksit, lëvizjet e barkut.

– Rishikoni lëvizjet e këmbëve, gjoksit, barkut.

– Loja “shëtitje me varkë”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T4

22

Lëvizjet e koordinimit, lëvizjet e kërcimit, lëvizjet e kushtëzimit.

– Veprimi koordinues.

– Loja “macja dhe miu”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T1

23

Lëvizjet e koordinimit, lëvizjet e kërcimit, lëvizjet e kushtëzimit.

– Lëvizjet e kërcimit.

– Loja “macja dhe miu”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T2

24

Lëvizjet e koordinimit, lëvizjet e kërcimit, lëvizjet e kushtëzimit.

– Veprimi i ajrit të kondicionuar.

– Loja “macja dhe miu”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T3

25

Lëvizjet e koordinimit, lëvizjet e kërcimit, lëvizjet e kushtëzimit.

– Rishikoni lëvizjet e koordinimit, kërcimin, kondicionimin.

– Loja “macja dhe miu”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T4

26

Ushtrime

– Rishikoni ushtrimin.

– Loja “macja dhe miu”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T5

Tema: Qëndrimi dhe aftësitë motorike bazë

27

Ushtrime për të lëvizur përgjatë vijave të drejta

– Ndiqni një vijë të drejtë me të dyja duart duke u koordinuar natyrshëm.

– Loja “kërce djathtas kërce shpejt”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T1

28

Ushtrime për të lëvizur përgjatë vijave të drejta

– Ndiqni vijën e drejtë, me krahët e shtrirë.

– Loja “kërce djathtas kërce shpejt”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T2

29

Ushtrime për të lëvizur përgjatë vijave të drejta

– Ndiqni vijën e drejtë, me krahët e ngritur lart.

– Loja “kërce djathtas kërce shpejt”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T3

30

Ushtrime për të lëvizur përgjatë vijave të drejta

– Ecni në majë të gishtave përgjatë vijës së drejtë, me duart në ije.

– Loja “kërce djathtas kërce shpejt”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T4

tridhjetë e parë

Ushtrime për të lëvizur përgjatë vijave të drejta

– Ushtrim koordinimi për të ndjekur vijat e drejta

– Loja “kërce djathtas kërce shpejt”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T5

32

Ushtrime për të koordinuar lëvizjen e rrathëve majtas dhe djathtas.

– Ndiqni vijën e rrethit të majtë (djathtas), të dy duart koordinohen natyrshëm.

– Loja “hiq peshqirin”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T1

33

Ushtrime për të koordinuar lëvizjen e rrathëve majtas dhe djathtas.

– Ndiqni vijën e rrethit majtas (djathtas), krahët e shtrirë.

– Loja “hiq peshqirin”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T2

34

Ushtrime për të koordinuar lëvizjen e rrathëve majtas dhe djathtas.

– Ecni në majë të gishtave deri në vijën e rrethit të majtë (djathtas), duart në ije.

– Loja “hiq peshqirin”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T3

35

Përvoja e performancës

Ushtrime të zhvilluara me muzikë.

Përvojë në kryerjen e Ushtrimeve.

Përvoja muzikore

36

Përmbledhje e semestrit 1

Përsëritni atë që keni mësuar.

Semestri 2

37

Ushtrime për të koordinuar lëvizjen e rrathëve majtas dhe djathtas.

– Ushtrimet për të koordinuar ecjen zakonisht ndjekin vijat e rrethit majtas dhe djathtas.

– Loja “hiq peshqirin”

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 893/QĐ-BHXH Quy chế Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu ngành Bảo hiểm

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T4

38

Ushtrim koordinimi për të lëvizur shpejt përgjatë vijave të drejta

– Shkoni shpejt përgjatë vijës së drejtë me të dyja duart duke u koordinuar natyrshëm.

– Loja “Kamba është një zot”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T1

39

Ushtrim koordinimi për të lëvizur shpejt përgjatë vijave të drejta

– Ecni shpejt përgjatë vijës së drejtë me duart në ijë.

– Loja “Kamba është një zot”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T2

40

Ushtrim koordinimi për të lëvizur shpejt përgjatë vijave të drejta

– Shkoni shpejt, kaloni në vrapim përgjatë vijës së drejtë.

– Loja “Kamba është një zot”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T3

41

Ushtrim koordinimi për të lëvizur shpejt përgjatë vijave të drejta

– Ushtrimi koordinues për të lëvizur shpejt përgjatë vijës së drejtë.

– Loja “Kamba është një zot”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T4

42

Ushtrimi i koordinimit lëviz shpejt përgjatë vijave majtas, djathtas.

– Shkoni shpejt përgjatë vijës së rrethit të majtë (djathtas), të dyja duart koordinohen natyrshëm.

– Lojë “Move Relay”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T1

43

Ushtrimi i koordinimit lëviz shpejt përgjatë vijave majtas, djathtas.

– Ecni shpejt përgjatë vijës së rrethit të majtë (djathtas), me krahët e shtrirë.

– Lojë “Move Relay”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T2

44

Ushtrimi i koordinimit lëviz shpejt përgjatë vijave majtas, djathtas.

– Shkoni shpejt, kaloni në vrapim sipas vijës së majtë (djathtas), të dyja duart koordinohen natyrshëm.

– Lojë “Move Relay”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T3

45

Ushtrimi i koordinimit lëviz shpejt përgjatë vijave majtas, djathtas.

– Ushtroni koordinimin për të lëvizur shpejt përgjatë vijave majtas dhe djathtas.

– Lojë “Move Relay”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T4

dyzet e gjashtë

Lëvizjet bazë të gjunjëzimit

– Shtrihuni, uluni në majë të gishtave me 2 taka.

– Loja “kalimi i vrimës së stafetës”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T1

47

Lëvizjet bazë të gjunjëzimit

– Uluni me këmbët drejt.

– Loja “kalimi i vrimës së stafetës”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T2

48

Lëvizjet bazë të gjunjëzimit

– Gjunjëzohuni poshtë, gjunjëzohuni lart.

– Loja “kalimi i vrimës së stafetës”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T3

49

Ushtrime për të koordinuar qëndrimet bazë të ulur

– Ushtrimi 1.

– Lojë “Hidhet rrotull në destinacion”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T1

50

Ushtrime për të koordinuar qëndrimet bazë të ulur

– Ushtrimi 2.

– Lojë “Hidhet rrotull në destinacion”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T2

51

Ushtrime për të koordinuar qëndrimet bazë të ulur

– Ushtrimi 3.

– Lojë “Hidhet rrotull në destinacion”

– Ushtrime stërvitore për forcë.

T3

Tema: Sportet opsionale

52

Lëvizja pa top.

– Lëvizjet e kërcimit: kërcejnë me 2 këmbë dhe kërcejnë me 1 këmbë.

– Loja “kërcim përqafim topin stafetë”.

– Zhvillimi fizik.

T1

53

Lëvizja pa top.

– Rishiko lëvizjet e kërcimit: kërce me 2 këmbë dhe kërce me 1 këmbë.

– Loja “kërcim përqafim topin stafetë”.

– Zhvillimi fizik.

T2

54

Lëvizja pa top.

– Kërcim në këmbë.

– Loja “kërcim përqafim topin stafetë”.

– Zhvillimi fizik.

T3

55

Lëvizja pa top.

– Praktikoni kërcimin në këmbë.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch giáo dục môn Âm nhạc 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

– Loja “kërcim përqafim topin stafetë”.

– Zhvillimi fizik.

T4

56

Driblim me top

– Ngrohje me top.

– Loja “udhëheq topin stafetë.

– Zhvillimi fizik.

T1

57

Driblim me top

– Lëvizja e driblimit të topit lart në vend dhe lëvizja e shpejtë për të çuar përpara.

– Loja “udhëheq topin stafetë.

– Zhvillimi fizik.

T2

58

Driblim me top

– Rishikoni lëvizjen e driblimit me dorë të lartë në vend dhe lëvizni shpejt për të ecur përpara.

– Loja “udhëheq topin stafetë.

– Zhvillimi fizik.

T3

59

Driblim me top

– Rishikoni lëvizjen e driblimit me dorë të lartë në vend dhe lëvizni shpejt për të ecur përpara.

– Loja “udhëheq topin stafetë.

– Zhvillimi fizik.

T4

60

Hedhje – kapni topin me dy duar

– Lëvizja në vend për të hedhur topin përpara me dy duar.

– Loja “rrotulloni topin me dorë”.

– Zhvillimi fizik.

T1

Gjashtëdhjetë e një

Hedhje – kapni topin me dy duar

– Rishikoni lëvizjen në vend për ta hedhur topin përpara me dy duar.

– Loja “rrotulloni topin me dorë”.

– Zhvillimi fizik.

T2

62

Hedhje – kapni topin me dy duar

– Lëvizni për të kapur topin me dy duar.

– Loja “rrotulloni topin me dorë”.

– Zhvillimi fizik.

T3

63

Hedhje – kapni topin me dy duar

– Rishikoni lëvizjen për të kapur topin me dy duar.

– Loja “rrotulloni topin me dorë”.

– Zhvillimi fizik.

T4

gjashtedhjete e kater

Lëvizja e hedhjes së një koshi me të dyja duart përpara gjoksit

– Lëvizja në vend e hedh koshin me dy duar para gjoksit nga afër.

– Loja “Kaloni shpejt, hidhuni shpejt”.

– Zhvillimi fizik.

T1

65

Lëvizja e hedhjes së një koshi me të dyja duart përpara gjoksit

– Rishikoni lëvizjen në vend për të hedhur koshin me dy duar përpara gjoksit në distancë të afërt.

– Loja “Kaloni shpejt, hidhuni shpejt”.

– Zhvillimi fizik.

T2

66

Lëvizja e hedhjes së një koshi me të dyja duart përpara gjoksit

– Rishikoni lëvizjen në vend për të hedhur koshin me dy duar përpara gjoksit në distancë të afërt.

– Loja “Kaloni shpejt, hidhuni shpejt”.

– Zhvillimi fizik.

T3

gjashtedhjete e shtate

Lëvizja e hedhjes së një koshi me të dyja duart përpara gjoksit

– Rishikoni lëvizjen në vend për të hedhur koshin me dy duar përpara gjoksit në distancë të afërt.

– Loja “Kaloni shpejt, hidhuni shpejt”.

– Zhvillimi fizik.

T4

68

Lëvizja e hedhjes së një koshi me të dyja duart përpara gjoksit

– Rishikoni lëvizjen në vend për të hedhur koshin me dy duar përpara gjoksit në distancë të afërt.

– Loja “Kaloni shpejt, hidhuni shpejt”.

– Zhvillimi fizik.

T5

69

Përvoja: Konkurrenca për hokej dhe kalim

Konkurrenca për të hedhur topin në kosh

Përvoja

70

Përmbledhje e kursit

Përmbledhje e kursit

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *