Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Rate this post

tuần Giai đoạn Tên của bài học NỘI DUNG

Tuần 1

Từ: 9/5

Đến ngày 9/10

1 + 2

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP 1

– Làm quen với lớp…

– Học sinh tập hợp lớp, chào cờ, tập khởi động.

+ KIẾN THỨC TỔNG HỢP :

– Sử dụng các yếu tố tự nhiên, dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất

Tuần 2

Từ: 9/12

Cho đến ngày 17 tháng 9

3 + 4

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP 2

+ chủ đề 1:

– Lịch sử ra đời và phát triển của môn cầu lông.
– Một số luật trong thi đấu cầu lông

tuần 3

Từ: 19/9

Cho đến ngày 24/9

5 + 6

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP 3

+ chủ đề 2 : KỸ THUẬT CHUYỂN ĐỘNG

– Kỹ thuật di chuyển một bước: Tiến, sang ngang, lùi

tuần 4

Từ: 26/9

Cho đến nay: 1/10

7 + 8

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP 4

+ Chuyên đề 2: KỸ THUẬT CHUYỂN ĐỘNG

– Kỹ thuật di chuyển nhiều bước: Đi ngang bên phải, bên trái. Tiến lên, lùi lại.

tuần 5

Từ: 10/3

Đến ngày: 8/10

9 + 10

+ CẦU LÔNG

GIÁO TRÌNH 4+

+ Chuyên đề 2: KỸ THUẬT CHUYỂN ĐỘNG

chào người đẹp : lại kỹ thuật động tác đơn bước, nhiều bước.

tuần 6

Từ: 10/10

Cho đến ngày 15.10

11 + 12

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP 5

+ Chuyên đề 3: KỸ THUẬT XÂY NHÀ THẤP

– Cách cầm vợt, cơ bụng, tư thế chuẩn bị và kỹ thuật tay thấp

tuần 7

Từ: 15/10

Đến ngày 22.10

13 + 14

GIÁO TRÌNH 5+

+ Chuyên đề 3: KỸ THUẬT XÂY NHÀ THẤP

chào người đẹp : Cách cầm vợt, cơ bụng, tư thế chuẩn bị và kỹ thuật tay thấp

tuần 8

Từ: 24/10

Cho đến ngày 29 tháng 10

kỳ thi THCS

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 29/2018/TT-BYT Quy định về thử thuốc trên lâm sàng

Giáo viên làm gián đoạn bài thi theo sự phân công của nhà trường

Nếu không thi giữa kì thì xem lại giáo án tuần 7

tuần 9

Từ: 31/10

Đến ngày 5/11

17 + 18

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP 6

+ Chuyên đề 3: KỸ THUẬT XÂY NHÀ THẤP

– Kỹ thuật bụng thấp với tay sau

tuần 10

Từ: 11/7

Cho đến ngày 12/11

19 + 20

+ CẦU LÔNG

GIÁO TRÌNH 6+

+ Chuyên đề 3: KỸ THUẬT XÂY NHÀ THẤP

chào người đẹp : Kỹ thuật bụng hạ cánh tay

tuần 11

Từ: 14/11

Cho đến: 19.11

21 + 22

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP 7

+ Chuyên đề 3: KỸ THUẬT XÂY NHÀ THẤP

– Phối hợp kỹ thuật vung tay thuận chạm cỏ thấp

tuần 12

Từ: 21/11

Cho đến ngày 26/11

23 + 24

+ CẦU LÔNG

GIÁO TRÌNH 7+

+ Chuyên đề 3: KỸ THUẬT XÂY NHÀ THẤP

chào người đẹp : Phối hợp kỹ thuật bước tiến đánh cỏ thấp tay

tuần 13

Từ: 28/11

Cho đến ngày 3/12

25 + 26

KIỂM TRA HK 1

Nội dung: Đá cầu tầm thấp (thuận tay, trái tay)

tuần 14

Từ: 12/5

Đến ngày 12/10

27 + 28

KIỂM TRA HK 1 (bổ sung)

Học sinh vắng không đủ cột điểm

tuần 15

Từ: 12/12

Cho đến ngày 17.12

– Hoãn thi theo lịch của trường

tuần 16

Từ: 19/12

Cho đến ngày 24.12

Tuần 17

Từ: 26/12

Đến ngày: 31/3

33 + 34

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP 8

+ Chuyên đề 3: KỸ THUẬT XÂY NHÀ THẤP

– Phối hợp kỹ thuật di chuyển ngang đánh cỏ thấp tay

tuần 18

Từ ngày: 1/2

Cho đến 1/7

35 + 36

+ CẦU LÔNG

GIÁO TRÌNH 8+

+ Chuyên đề 3: KỸ THUẬT XÂY NHÀ THẤP

chào người đẹp: Phối hợp kỹ thuật di chuyển ngang đập cỏ thấp tay

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 28/2013/QĐ-BNN-TCCB Điều chỉnh nhiệm vụ của Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp

tuần sách

Từ: 1/9

Cho đến ngày 14/1

ĐÁNH GIÁ HÀNG TUẦN TUẦN 8+

học kỳ II

Tuần 19

Từ: 30/1

Đến nay: 2/4

37 + 38

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP 9

+ chủ đề 4 : CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT

– Kỹ thuật giao bóng trước

tuần 20

Từ: 2/6

Đến ngày: 2/11

39 + 40

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP 10

+ Chủ đề 4: KỸ THUẬT CHUYỂN

– Kỹ thuật bảo dưỡng thủ công

Tuần 21

Từ: 13/2

Đến ngày: 18/2

41 + 42

+ CẦU LÔNG

GIÁO TRÌNH 10+

+ Chuyên đề 4: KỸ THUẬT CHUYỂN

chào người đẹp : Kỹ thuật giao bóng thuận tay và trái tay.

tuần 22

Từ: 20/2

Đến ngày: 25/2

43 + 44

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP 11

+ chủ đề 5 : KỸ THUẬT XỬ LÝ TIÊN TIẾN

– Kỹ thuật đánh cỏ trán cao

Tuần 23

Từ: 27/2

Đến nay: 3/4

45 + 46

+ CẦU LÔNG

GIÁO TRÌNH 11+

+ Chủ đề 5: KỸ THUẬT XÂY CAO TAY

chào người đẹp : Kỹ thuật đánh cỏ tay cao

tuần 24

Từ: 3/6

Đến ngày: 3/11

47 + 48

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP 12

+ Chủ đề 5: KỸ THUẬT XÂY CAO TAY

– Phối hợp kỹ thuật lùi đánh tàu cao tay.

tuần 25

Từ: 13/3

Cho đến ngày 18/3

kỳ thi THCS

Giáo viên làm gián đoạn bài thi theo sự phân công của nhà trường

Nếu không thi giữa kì xem lại giáo án tuần 24

Tuần 26

Từ: 20/3

Đến ngày: 25/3

51 – 52

+ CẦU LÔNG

GIÁO TRÌNH 12+

+ Chủ đề 5: KỸ THUẬT XÂY CAO TAY

chào người đẹp : Phối hợp kỹ thuật trái tay để đánh cầu cao tay

Tham Khảo Thêm:  Mẫu nhận xét học sinh theo Thông tư 26

Tuần 27

Từ: 27/3

Đến nay: 1/4

53 + 54

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP 13

+ Chủ đề 5: KỸ THUẬT XÂY CAO TAY

– Phối hợp kỹ thuật di chuyển ngang đập bụng cao về phía trước

Tuần 28

Từ: 3/4

Đến nay: 8/4

55 + 56

+ CẦU LÔNG

GIÁO TRÌNH 13+

+ Chủ đề 5: KỸ THUẬT XÂY CAO TAY

chào người đẹp : Phối hợp kỹ thuật di chuyển ngang đánh cao bụng trên

Tuần 29

Từ: 4/10

Đến ngày: 15/4

57 + 58

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP 14

+ chủ đề 6 : THIỆT HẠI CẦU KỸ THUẬT

– Kỹ thuật bẻ cầu trước

tuần 30

Từ: 17/4

Đến ngày: 22/4

59 + 60

KIỂM TRA HK 2

Nội dung: Môi trường chuyển tiếp cao

tuần 31

Từ: 24/4

Đến ngày: 29/4

61 + 62

KIỂM TRA HK 2 (bổ sung)

Sinh viên vắng mặt chưa hoàn thành các cột điểm

tuần 32

Từ: 1/5

Đến nay: 5/6

63 + 64

– Hoãn thi theo lịch của trường

tuần 33

Từ: 5/8

Đến ngày 13/5

65-66

tuần 34

Từ: 15/5

Đến 20/5

67 + 68

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP 15

+ Chuyên đề 6: CÔNG NGHỆ THI CÔNG CẦU

– Phối hợp kỹ thuật đá cầu ngửa và cầu trước

Tuần 35

Từ: 22/5

Đến ngày: 27/5

69 + 70

+ CẦU LÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP 16

+ Chuyên đề 6: CÔNG NGHỆ THI CÔNG CẦU

– Phối hợp kỹ thuật chuyển tiền

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *