Kế hoạch dạy học lớp 1 bộ Cánh diều (9 môn)

Rate this post

Tuần

Phân môn

Tên bài

Số tiết

Yêu cầu cần đạt

1

Bài mở đầu. Em là học sinh

4

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Làm quen với trường lớp, thầy cô và bạn bè.

– Làm quen với những hoạt động học tập của HS lớp 1: đọc sách, viết chữ, phát biểu ý kiến, hợp tác với bạn.

– Chuẩn bị đủ đồ dùng, dụng cụ học tập. có ý thức giữ gìn sách, vở, đồ dùng học tập (ĐDHT).

– Có tư thế ngồi đọc, ngồi viết đúng; có tư thế đúng khi đứng lên đọc bài hoặc phát biểu ý kiến; biết cách cầm bút, tập viết các nét chữ cơ bản;

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết giới thiệu ngắn về bản thân gia đình.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

Học vần

Bài 1. a, c

3

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các âm và chữ cái a, c; đánh vần đúng tiếng có mô hình “âm đầu-âm chính”: ca.

– Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm a, âm c; tìm được chữ a, chữ c trong bộ chữ.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Nói rõ ràng thành câu, biết nhìn người nghe khi nói.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

Tập viết

Tập viết: a, c, ca

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

– Viết đúng các chữ cái a và c và tiếng ca.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

– Chăm chỉ có hứng thú học tập.

Học vần

Bài 2. cà, cá

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết thanh huyền và dấu huyền, thanh sắc và dấu sắc.

– Biết đánh vần tiếng có mô hình “âm đầu + âm chính + thanh”: cà, cá

– Nhìn hình minh họa, phát âm (hoặc được giáo viên hướng dẫn phát âm), tự tìm được tiếng có thanh huyền, thanh sắc.

– Viết đúng các tiếng cà, cá (trên bảng con)

2. Yêu thích các con vật có ích.

Tập viết

Tập viết:cà, cá

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

– Tô, viết đúng các tiếng cà, cá – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu sắc, dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu biết cách học, biết cách phát biểu ý kiến trong nhóm, trong lớp.

– Yêu thích chữ đẹp.

Kể chuyện

Bài 3. Kể chuyện Hai con dê

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

– Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

– Nhìn tranh ( không cần GV hỏi), có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

– Nhận biết và đánh giá được tính cách hai nhân vật dê đen và dê trắng.

– Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Phải biết nhường nhịn nhau, tranh giành, đánh nhau thì sẽ có kết quả đáng buồn.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

-Bước đầu làm việc nhóm, giao tiếp thân thiện hợp tác với bạn cùng nhóm, cùng lớp.

– Yêu quý bạn bè;yêu thích và có ý thức bảo vệ các con vật có ích

2

Học vần

Bài 4. o, ô

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các âm và chữ cái o, ô ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có o, ô với các mô hình “âm đầu + âm chính”: co, cô.

– Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm o, âm ô

– Biết viết trên bảng con các chữ o và ô và tiếng co, cô.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Có thói quen chú chú ý nghe người khác nói.

– Yêu quý bạn bè;yêu thích và có ý thức bảo vệ các con vật có ích .

Học vần

Bài 5. cỏ, cọ

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết thanh hỏi và dấu hỏi, thanh nặng và dấu nặng.

– Biết đánh vần tiếng có mô hình “âm đầu + âm chính + thanh”: cỏ, cọ.

– Nhìn hình minh họa, phát âm (hoặc được giáo viên hướng dẫn phát âm), tự tìm được tiếng có thanh hỏi, thanh nặng.

– Viết đúng các tiếng cỏ, cọ (trên bảng con)

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu biết cách học, biết cách phát biểu ý kiến trong nhóm, trong lớp.

– Yêu thích và có ý thức bảo vệ các cây trồng , con vật có ích.

Tập viết

Tập viết: o,ô

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Tô, viết đúng các chữ o, ô các tiếng co, cô, cỏ, cọ, cổ, cộ – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

– Thích luyện chữ đẹp.

Học vần

Bài 6. ơ, d

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các âm và chữ cái ơ, d ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có ơ, d với các mô hình “âm đầu + âm chính” ; “âm đầu + âm chính + thanh”.

– Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm ơ, âm d

– Biết viết trên bảng con các chữ ơ và d và tiếng cờ, da.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu biết cách học, biết cách phát biểu ý kiến trong nhóm, trong lớp.

– Yêu gia đình, yêu quê hương, đất nước.

Học vần

Bài 7. đ, e

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các âm và chữ cái đ, e ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có đ, e với các mô hình “âm đầu + âm chính + thanh”.

– Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm đ, âm e

– Biết viết trên bảng con các chữ đ và e và tiếng đe.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu làm việc nhóm, giao tiếp thân thiện hợp tác với bạn cùng nhóm, cùng lớp. .

-. Giữ gìn đồ dùng học tập và sinh hoạt.

Tập viết

Tập viết ơ,d,đ,e

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Tô, viết đúng các chữ ơ, d;đ, e, các tiếng cờ, da, đe – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.

– Tô viết đúng các chữ số: 0, 1.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Có thói quen chú chú ý nghe người khác nói.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

Kể chuyện

Bài 8. Kể chuyện Chồn con đi học

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

– Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

– Nhìn tranh, không cần GV hỏi, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

– Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Trẻ em phải chăm học. Có học mới biết chữ, biết nhiều điều bổ ích.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Nói rõ ràng thành câu, biết nhìn người nghe khi nói.

– Lòng nhân ái, yêu thích cái đẹp, cái thiện.

Ôn tập

Bài 9. Ôn tập

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Biết ghép các âm đã học thành tiếng theo mô hình “âm đầu + âm chính”. Biết thêm các thanh đã học vào mỗi tiếng để tạo tiếng mới.

– Đọc đúng bài tập đọc

– Tìm đúng từ ứng với mỗi hình.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu biết vận dụng những điều đã học để thực hiện giao tiếp hàng ngày ở trường học, gia đình và cộng đồng

– Chăm chỉ có hứng thú học tập, ham thích lao động.

3

Học vần

Bài 10. ê, l

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các âm và chữ cái ê, l ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có ê, l với các mô hình “âm đầu + âm chính”; “âm đầu + âm chính + thanh”.

– Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm ê, âm l

– Biết viết trên bảng con các chữ ê, l và tiếng lê.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu biết cách học, biết cách phát biểu ý kiến trong nhóm, trong lớp.

-Yêu quý bạn bè;yêu thích và có ý thức bảo vệ các con vật có ích

Học vần

Bài 11. b, bễ

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các âm và chữ cái b; nhận biết thanh ngã, dấu ngã, đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có âm b “mô hình “âm đầu + âm chính”; “âm đầu + âm chính + thanh”.

– Nhìn hình, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm b, có thanh ngã.

– Đọc đúng bài tập đọc Ở bờ đê.

2. Chăm chỉ có hứng thú học tập, ham thích lao động.

Tập viết

Tập viết : ê, l, b, bễ

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù

– Biết viết trên bảng con các chữ, tiếng và chữ số: b, bễ; 2, 3.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Học vần

Bài 12. g, h

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các âm và chữ cái g, h; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có âm g, h “mô hình “âm đầu + âm chính”; “âm đầu + âm chính + thanh”: ga, hồ

– Nhìn hình, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm g, âm h

– Đọc đúng bài tập đọc Bé Hà, bé Lê

– Biết viết trên bảng con các chữ g, h, tiếng ga, hồ.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết giới thiệu ngắn về bản thân gia đình.

– Kính trọng lễ phép với ông bà, cha mẹ và người trên.

Học vần

Bài 13. i, ia

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Nhận biết các âm và chữ i, ia; đánh vần, đọc đúng tiếng có i, ia với mô hình “âm đầu + âm chính”, “âm đầu + âm chính + thanh”: bi, bia.

– Nhìn tranh ảnh minh hoạ, phát âm và tự phát hiện tiếng có âm i, âm ia.

– Đọc đúng bài Tập đọc Bé Bi, bé Li.

– Biết viết các chữ i, ia; các tiếng bi, bia, các chữ số 4, 5 (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

-. Bảo vệ môi trường sống xung quanh.

-. Yêu quý bạn bè, gia đình.

Tập viết

Tập viết : g, h, i, ia

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Tô, viết đúng các chữ g, h, i, ia, và các tiếng ga, hồ, bi, bia – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ.

– Tô, viết đúng các chữ số 4, 5.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

-Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Giữ gìn đồ dùng học tập và sinh hoạt.

Kể chuyện

Bài 14. Kể chuyện Hai chú gà con

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

– Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được câu hỏi dưới tranh.

– Nhìn tranh, có thể tự kể được từng đoạn của câu chuyện.

– Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Anh em phải yêu thương, nhường nhịn nhau, đừng tranh giành, nghĩ xấu về nhau để khởi phải xấu hổ, ân hận.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với người thân.

– Anh chị em phải yêu thương, nhường nhịn, giúp đỡ nhau.

Ôn tập

Bài 15. Ôn tập

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Biết ghép các âm đã học (âm đầu l, b, h, g, âm chính a, o, ô, ơ, e, ê, i, ia) thành tiếng theo mô hình “âm đầu + âm chính”, “âm đầu + âm chính + thanh”.

– Đọc đúng bài Tập đọc Bể cá.

– Tìm đúng từ ứng với mỗi hình, viết đúng từng từ.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu làm việc nhóm, giao tiếp thân thiện hợp tác với bạn cùng nhóm, cùng lớp.

– Bảo vệ môi trường sống xung quanh.

4

Học vần

Bài 16. gh

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết âm và chữ gh; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có gh.

– Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có g, gh.

– Nắm được quy tắc chính tả: gh + e, ê, i / g + a, o, ô, ơ,. . .

– Đọc đúng bài Tập đọc Ghế.

– Viết đúng các chữ gh, tiếng ghế gỗ; chữ số: 6, 7 (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Nói rõ ràng thành câu, biết nhìn người nghe khi nói.

-Yêu quý gia đình;yêu thích và có ý thức bảo vệ các con vật có ích

Học vần

Bài 17. gi, k

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết âm và chữ cái gi, k; đánh vần, đọc đúng tiếng có mô hình âm đầu gi / k + âm chính.

– Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có âm gi (gi), âm k (cờ).

– Nắm được quy tắc chính tả: k + e, ê, i / c + a, 0, ô, ơ,. . .

– Đọc đúng bài Tập đọc Bé kể.

– Biết viết các chữ gi, k và các tiếng giá (đỗ), kì (đà) (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu làm việc nhóm, giao tiếp thân thiện hợp tác với bạn cùng nhóm, cùng lớp.

– Yêu gia đình, yêu quê hương.

Tập viết

Tập viết : gh, gi, k

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Tô, viết đúng các chữ gh, gi, k, ghế gỗ, giá đỗ, kì đà – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

– Tô, viết đúng các chữ số 6, 7.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

-Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

– Giữ gìn đồ dùng học tập và sinh hoạt.

Học vần

Bài 18. kh, m

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết âm và chữ cái kh, m; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có kh, m.

– Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có âm kh, âm m.

– Đọc đúng bài Tập đọc Đo bẻ.

– Biết viết trên bảng con các chữ và tiếng: kh, m, khế, me.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu làm việc nhóm, giao tiếp thân thiện hợp tác với bạn cùng nhóm, cùng lớp.

Yêu gia đình, yêu quê hương.

Học vần

Bài 19, n, nh

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các âm và chữ n, nh; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có n, nh.

– Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm n, âm nh.

– Đọc đúng bài Tập đọc Nhà cô Nhã.

– Biết viết trên bảng con các chữ và tiếng: n, nh, nơ, nho; chữ số 8, 9.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Bảo vệ môi trường sống xung quanh.

Tập viết

Tập viết: kh, m, n, nh

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Tô, viết đúng các chữ kh, m, n, nh, các tiếng khế, me, nơ, nho – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

– Tô, viết đúng các chữ số 8, 9.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

-Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Giữ gìn đồ dùng học tập và sinh hoạt.

Kể chuyện

Bài 20. Kể chuyện: Đôi bạn

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

-Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

-Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

-Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Cuộc sống sẽ rất tốt đẹp nếu mọi người quan tâm đến nhau.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– biết chia sẻ cùng bạn.

– Yêu gia đình, yêu qúy bạn bè.

Ôn tập

Bài 21. Ôn tập

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Biết ghép các âm đã học thành tiếng theo đúng quy tắc chính tả: c, g + a, o, ô, ơ,. . . / k + e, ê, i, ia / gh + e, ê, i.

-Đọc đúng bài Tập đọc Bi ở nhà.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 883/QĐ-TTG Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009 - 2010

– Bước đầu biết cách học, biết cách phát biểu ý kiến trong nhóm, trong lớp.

-Yêu quý gia đình, bạn bè;yêu thích và có ý thức bảo vệ các con vật có ích.

5

Học vần

Bài 22. ng, ngh

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết âm và chữ ng, ngh; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có ng, ngh.

-Nhìn hình, phát âm và tự phát hiện tiếng có ng, ngh.

-Nắm được quy tắc chính tả: ngh + e, ê, i / ng + a, o, ô, ơ,. . .

-Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Bi nghỉ hè.

-Viết đúng trên bảng con các chữ ng, ngh, tiếng ngà, nghé.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ cùng bạn.

-Yêu quý gia đình, bạn bè;yêu thích và có ý thức bảo vệ các con vật có ích.

Học vần

Bài 23. p, ph

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết âm và chữ cái p, ph; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có p, ph.

– Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có âm p, âm ph.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Nhà dì.

– Biết viết đúng trên bảng con các chữ p, ph; các tiếng pi a nô, phố (cổ).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

. – Yêu quý bạn bè, gia đình.

Tập viết

Tập viết : ng, ngh, p, ph

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Tô, viết đúng các chữ ng, ngh, p, ph và các tiếng ngà, nghé, pi a nô, phố cổ – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

-Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Giữ gìn đồ dùng học tập và sinh hoạt.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng, tốc độ phù hợp, đặt dấu thành đúng vị trí.

– Giữ gìn đồ dùng học tập và sinh hoạt.

Học vần

Bài 24. qu, r

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các chữ qu, r; đánh vần, đọc đúng tiếng có qu, r.

– Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có qu, r.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Quà quê.

– Biết viết các chữ, tiếng (trên bảng con): qu, r, quả (lê), rổ (cá).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

-Yêu quý bạn bè, gia đình, quê hương.

Học vần

Bài 25. s, x

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Nhận biết các âm và chữ s, x; đánh vần, đọc đúng tiếng có s, x.

-Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm s, âm x.

-Đọc đúng bài Tập đọc sẻ, quạ.

-Biết viết trên bảng con các chữ, tiếng: s, x, sẻ, xe (ca).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Yêu quý bạn bè;yêu thích và có ý thức bảo vệ các con vật có ích

Tập viết

Tập viết : qu, r, s, x

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Tô, viết đúng các chữ qu, r, s, x, các tiếng quả lê, rổ cá, sẻ, xe ca – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

-Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

– Thích luyện chữ đẹp.

Kể chuyện

Bài 26. Kể chuyện Kiến và bồ câu

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

– Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được câu hỏi dưới tranh.

– Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

– Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Hãy giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn. Mình vì người khác, người khác sẽ vì mình.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

Ôn tập

Bài 27. Ôn tập

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Đọc đúng bài tập đọc Ở nhà bà.

– Điền đúng chữ ng hay ngh vào chỗ trống.

– Tập chép đúng chính tả câu văn (chữ cỡ nhỡ).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

6

Học vần

Bài 28. t, th

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Nhận biết âm và chữ cái t, th; đánh vần, đọc đúng tiếng có t, th.

– Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm t, âm th.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Lỡ tí ti mà.

– Biết viết trên bảng con các chữ, tiếng: t, th, tiếng tổ, thỏ.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Yêu quý bạn bè;yêu thích và có ý thức bảo vệ các con vật có ích

Học vần

Bài 29. tr, ch

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết âm và chữ cái tr, ch; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có tr, ch.

– Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có tr, có ch.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Đi nhà trẻ.

– Biết viết trên bảng con các chữ, tiếng: tr, ch, tre, chó.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

-Yêu quý bạn bè, gia đình.

Tập viết

Tập viết : t, th, tr, ch

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Tô, viết đúng các chữ vừa học ở bài 28, 29: t, th, tr, ch và các tiếng tổ, thỏ, tre, chó – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

-Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

– Giữ gìn đồ dùng học tập .

Học vần

Bài 30. u, ư

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Nhận biết các âm và chữ cái u, ư; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có u, ư.

– Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm u, âm ư.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Chó xù.

– Biết viết trên bảng con các chữ, tiếng: u, ư, tủ, sư tử.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Yêu thích và có ý thức bảo vệ các con vật có ích

Học vần

Bài 31. ua, ưa

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các âm và chữ ua, ưa; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có ua, ưa.

– Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm ua, âm ưa.

– Đọc đúng, hiếu bài Tập đọc Thỏ thua rùa (1).

– Viết trên bảng con các chữ, tiếng: ua, ưa, cua, ngựa.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Yêu thích và có ý thức bảo vệ các con vật có ích

Tập viết

Tập viết : u, ư, ua, ưa

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Tô đúng, viết đúng các chữ u, ư, ua, ưa, và các tiếng tủ, sư tử, cua, ngựa ở bài 30, 31 – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Kể chuyện

Bài 32. Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

– Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

– Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

– Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi đàn dê con thông minh, ngoan ngoãn, biết nghe lời mẹ nên không mắc lừa con sói gian ác.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

Ôn tập

Bài 33. Ôn tập

1

– 1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– -Đọc đúng, hiểu ý nghĩa của bài Tập đọc Thỏ thua rùa (2).

– Chép đúng 1 câu văn trong bài.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

7

Học vần

Bài 34. v, y

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Nhận biết âm và chữ cái v, y; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có v, y.

– Nối đúng từ ngữ (có âm v, âm y) với hình.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Dì Tư.

– Viết đúng trên bảng con các chữ và tiếng: v, y, ve, y (tá).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

Học vần

Bài 35. Chữ hoa

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết chữ in hoa trong câu; bước đầu làm quen với chữ viết hoa.

– Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng; ghi nhớ quy tắc viết hoa chữ đầu bài, đầu câu, tên riêng.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Chia quà. Tìm được trong bài chữ hoa đứng đầu bài, đầu câu, chữ hoa ghi tên riêng.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

Tập viết

Tập viết : v, y

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Tô, viết đúng các chữ v, y, các tiếng ve, y tá, chia quà – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Học vần

Bài 36. am, ap

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Nhận biết các vần am, ap; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần am, ap với mô hình “âm đầu + âm chính + âm cuối”, “âm đầu + âm chính + âm cuối + thanh”.

– Nhìn chữ dưới hình, tìm và đọc đúng tiếng có vần am, vần ap.

– Đọc đúng, hiếu bài Tập đọc Ve và gà (1).

– Viết đúng trên bảng con các vần: am, ap, các tiếng (quả) cam, (xe) đạp.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

Học vần

Bài 37. ăm, ăp

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Nhận biết các vần ăm, ăp; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ăm, ăp.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ăm, vần ăp.

– Đọc đúng, hiểu bài Ve và gà (2).

– Viết đúng các vần ăm, ăp và các tiếng chăm (chỉ), cặp (da) (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

Tập viết

Tập viết: am, ap, ăm, ăp

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Viết đúng am, ap, ăm, ăp, quả cam, xe đạp, chăm chỉ, cặp da – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Kể chuyện

Bài 38. Kể chuyện Chú thỏ thông minh

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

– Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh.

– Nhìn tranh, có thể kể từng đoạn câu chuyện.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

– Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Thỏ con thông minh đã lừa được cá sấu, tự cứu mình thoát khỏi miệng cá sấu. Chú thỏ thông minh

Ôn tập

Bài 39. Ôn tập

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Đọc đúng bài Tập đọc Cô bé chăm chỉ.

– Tìm đúng các tiếng trong bài có vần am, ap, ăm, ăp.

– Tập chép đúng chính tả 1 câu văn (chữ cỡ vừa).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

8

Học vần

Bài 40. âm, âp

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Nhận biết vần âm, vần âp; đánh vần, đọc đúng tiếng có vần âm, vần âp.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần âm, âp; làm đúng BT nối ghép từ.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Bẻ Lê.

– Viết đúng các vần âm, âp, các tiếng củ sâm, cá mập (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý gia đình.

Học vần

Bài 41. em, ep

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết vần em, vần ep; đánh vần, đọc đúng tiếng có vần em, vần ep.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần em, vần ep.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Thi vẽ.

– Viết đúng các vần em, ep và các tiếng kem, dép (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

Tập viết

Tập viết : âm, âp, em, ep

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Viết đúng âm, âp, em, ep, củ sâm, cá mập, kem, dép – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Học vần

Bài 42. êm, êp

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Nhận biết các vần êm, êp; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần êm, êp.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần êm, vần êp; hoàn thành trò chơi hái táo xếp vào hai rổ vần êm, êp.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Lúa nếp, lúa tẻ.

– Viết đúng các vần êm, êp và các tiếng đêm, bếp (lửa) (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Trân trọng giá trị của gạo.

Học vần

Bài 43. im, ip

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần im, ip; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần im, ip.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần im, vần ip.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc sẻ và cò.

– Viết đúng các vần im, ip và các tiếng bìm, bịp (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

Tập viết

Tập viết : êm, êp, im, ip

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Viết đúng êm, êp, im, ip, đêm, bếp lửa, bìm bịp – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Kể chuyện

Bài 44. Kể chuyện Ba chú lợn con

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

– Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh.

– Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

– Hiếu ý nghĩa của câu chuyện: Khen ngợi lợn út thông minh biết làm ngôi nhà vững chắc để phòng kẻ xấu, bảo vệ được cuộc sống yên vui của ba anh em.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu gia đình.

Ôn tập

Bài 45. Ôn tập

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Biết ghép các âm đã học thành vần; tìm đúng tiếng có vần đó.

Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Đêm ở quê.

Tập chép đúng câu văn (chữ cỡ vừa).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

Yêu quê hương. .

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016

9

Học vần

Bài 46. iêm, yêm, iêp

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần iêm, yêm, iêp; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần iêm, yêm, iêp.

Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có các vần iêm, yêm, iêp.

Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Gà nhỉ nằm mơ.

Viết đúng vần iêm, yêm, iêp và tiếng diêm, yếm, (tấm) thiếp (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu gia đình.

Học vần

Bài 47. om, op

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần om, op; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần om, op. .

Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần om, vần op.

Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Lừa và ngựa.

Viết đúng các vần om, op; các tiếng đom đóm, họp (tổ) (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu biết cách học, biết cách phát biểu ý kiến trong nhóm, trong lớp.

– Biết giúp đỡ bạn bè.

Tập viết

Tập viết : iêm, yêm, iêp, om,op

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

Viết đúng iêm, yêm, iêp, om, op, diêm, yếm, tấm thiếp, đom đóm, họp tổ – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Học vần

Bài 48. ôm, ôp

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Nhận biết các vần ôm, ôp; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ôm, ôp.

Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ôm, vần ôp.

Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Chậm. . . như thỏ.

Viết đúng các vần ôm, ôp và các tiếng tôm, hộp (sữa) (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn .

– Yêu quý vật nuôi.

Học vần

Bài 49. ơm, ơp

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần ơm, ơp; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ơm, ơp.

Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ơm, vần ơp.

Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Ví dụ.

Viết đúng các vần ơm, ơp, các tiếng cơm, (tia) chớp (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu gia đình.

Tập viết

Tập viết: ôm, ôp, ơm, ơp

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Viết đúng ôm, ôp, ơm, ơp, tôm, hộp sữa, cơm, tia chớp – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Kể chuyện

Bài 50. Kể chuyện Vịt và sơn ca

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Mỗi người đều có ưu điểm riêng. Vịt con không biết hát nhưng dũng cảm và tốt bụng, đã cứu gà con thoát khỏi nguy hiểm.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

Yêu quý bạn bè, biết giúp bạn. .

Ôn tập

Bài 51. Ôn tập

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Thực hiện đúng trò chơi: dỡ từng mặt hàng vào thùng hàng chứa vần.

Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Rùa nhí tìm nhà.

Nghe viết đúng câu văn (chữ cỡ vừa).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

10

Học vần

Ôn tập giữa học kì I

12

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Thực hiện đúng trò chơi Hỏi vần đáp tiếng.

Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Họp lớp.

Chép 1 câu văn đúng kiểu chữ, cỡ chữ, đúng chính tả.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý bạn bè, gia đình.

11

Học vần

Bài 52. um, up

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần um, up; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần um, up.

Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần um, vần up.

Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Bà và Hà.

Viết đúng các vần um, up và các tiếng chum, búp (bê) (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý và biết giúp đỡ ông bà.

Học vần

Bài 53. uôm

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết vần uôm; đánh vần, đọc đúng tiếng có vần uôm.

Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uôm.

Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Quạ và chó.

Viết đúng các vần uôm và các tiểng buồm, (quả) muỗm (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Tỉnh táo trước lời dụ dỗ của kẻ gian.

Tập viết

Tập viết : um, up, uôm

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Viết đúng um, up, uôm, chum, búp bê, buồm, quả muỗm – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

– Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Học vần

Bài 54. ươm, ươp

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết vần ươm, vần ươp; đánh vần, đọc đủ tiếng có các vần ươm, ươp.

Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ươm, vần ươp.

Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Ủ ấm cho bà.

Viết đúng các vần ươm, ươp; các tiếng bươm bướm, quả mướp (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Yêu quý, quan tâm ông bà.

Học vần

Bài 55. an, at

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết van an, at; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần an, at.

Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần an, vần at.

Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Giàn mướp.

Viết đúng các vần an, at; các tiếng bàn, (nhà) hát (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ những điều đã học được với bạn.

– Chăm sóc cây trồng.

Tập viết

Tập viết: ươm, ươp, an, at

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Viết đúng ươm, ươp, an, at, bươm bướm, quả mướp, bàn, nhà hát – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Kể chuyện

Bài 56. Kể chuyện Sói và Sóc

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nghe hiểu câu chuyện.

Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh.

Nhìn tranh, có thể kể từng đoạn của câu chuyện.

Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khen ngợi sóc trong lúc nguy hiểm vẫn biết cách thoát khỏi nanh vuốt của sói. Câu chuyện nói một điều: Lòng tốt làm con người vui vẻ; sự độc ác không mang lại hạnh phúc, niềm vui.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

Bước đầu làm việc nhóm, giao tiếp thân thiện hợp tác với bạn cùng nhóm, cùng lớp.

Lòng nhân ái, yêu thích cái đẹp, cái thiện.

Ôn tập

Bài 57. Ôn tập

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Tóm cổ kẻ trộm.

– Tìm đúng từ ngữ thích hợp với chỗ trống; chép đúng 1 câu văn.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu làm việc nhóm, giao tiếp thân thiện hợp tác với bạn cùng nhóm, cùng lớp.

– Đề cao tinh thần cảnh giác với kẻ gian.

12

Học vần

Bài 58. ăn, ăt

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần ăn, ăt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ăn, ăt.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ăn, vần ăt.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Ở nhà Hà (biết điền, đọc thông tin trong bảng).

– Viết đúng các vần ăn, ăt; các tiếng chăn, mắt (trên bảng con)

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Có thói quen chú chú ý nghe người khác nói.

-Yêu quý bạn bè, gia đình.

Học vần

Bài 59. ân, ât

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết vần ân, ât; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ân, ât.

– Nhìn chữ, hoàn thành trò chơi: sút bóng vào khung thành có vần ân, vần ât.

– Đọc đúng, hiếu bài Tập đọc Chủ nhật.

– Viết đúng các vần ân, ât, các tiếng cân, vật (trên bảng con).

– 2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu biết cách học, biết cách phát biểu ý kiến trong nhóm, trong lớp.

-Yêu quý bạn bè, gia đình.

Tập viết

Tập viết : ăn, ăt, ân, ât

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Viết đúng ăn, ăt, ân, ât, chăn, mắt, cân, vật – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Học vần

Bài 60. en, et

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết vần en, et; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần en, et.

– Làm đúng trò chơi xếp trứng vào hai rổ vần en, vần et.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Phố Lò Rèn.

– Viết đúng các vần en, et; các tiếng xe ben, vẹt (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Trân trọng nghề truyền thống.

Học vần

Bài 61. ên, êt

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Nhận biết các vần ên, êt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ên, êt.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ên, vần êt.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc về quê ăn Tết.

– Viết đúng các vần ên, êt; các tiếng tên (lửa), tết (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tập viết

Tập viết: en, et, ên, êt

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Viết đúng en, et, ên, êt, xe ben, vẹt, tên lửa, tết – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Kể chuyện

Bài 62. Kể chuyện Sư Tử và Chuột Nhắt

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

– Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh.

– Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

-Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Mỗi người đều có điểm mạnh riêng; không nên coi thường người khác.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Khiêm tốn, không nên coi thường người khác.

Ôn tập

Bài 63. Ôn tập

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Cua, cò và đàn cá (1).

– Nghe viết lại đúng chính tả 1 câu văn.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu làm việc nhóm, giao tiếp thân thiện hợp tác với bạn cùng nhóm, cùng lớp.

– Đề cao tinh thần cảnh giác với kẻ gian.

13

Học vần

Bài 64. in, it

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các van in, it; đánh vần, đọc đúng tiếng có các van in, it.

– Thực hiện đúng trò chơi hái táo vào rổ van in, van it.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Cua, cò và đàn cá (2).

– Viết đúng các van in, it, các tiếng (đèn) pin, (quả) mít (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu làm việc nhóm, giao tiếp thân thiện hợp tác với bạn cùng nhóm, cùng lớp.

– Đề cao tinh thần cảnh giác với kẻ gian.

Học vần

Bài 65. iên, iêt

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần iên, iêt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần iên, iêt.

– Làm đúng BT tìm từ ngữ có vần iên, vần iêt ứng với mỗi hình.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Tiết tập viết.

– Viết đúng iên, iêt, (cô) tiên, viết (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu làm việc nhóm, giao tiếp thân thiện hợp tác với bạn cùng nhóm, cùng lớp.

– Có ý thức thực hiện các trách nhiệm đối với việc mình làm.

Tập viết

Tập viết: in, it, iên, iêt

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Viết đúng in, it, iên, iêt, đèn pin, quả mít, cô tiên, viết – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Học vần

Bài 66. yên, yêt

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần yên, yêt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần yên, yêt.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần yên, vần yêt.

– Hiểu và ghi nhớ quy tắc viết các vần yên, yêt.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Nam Yết của em.

– Viết đúng các vần yên, yêt, các tiếng yên (ngựa), yết (kiến) (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

-Nói rõ ràng thành câu, biết nhìn người nghe khi nói.

– Yêu và tự hào về quê hương, đất nước.

Học vần

Bài 67. on, ot

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần on, ot; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần on, ot.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần on, vần ot.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Mẹ con cá rô (1).

– Biết nói lời xin phép.

– Viết đúng các vần on, ot, các tiếng (mẹ) con, (chim) hót (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu làm việc nhóm, giao tiếp thân thiện hợp tác với bạn cùng nhóm, cùng lớp.

– Lễ phép, vâng lời cha mẹ.

Tập viết

Tập viết: yên, yêt, on, ot

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Viết đúng yên, yêt, on, ot, yên ngựa, yết kiến, mẹ con, chim hót – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Kể chuyện

Bài 68. Kể chuyện Mây đen và mây trắng.

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

– Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh.

– Nhìn tranh, có thể kể từng đoạn của câu chuyện.

– Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Không nên đánh giá người khác chỉ ở vẻ ngoài. Giá trị của mỗi người là ở những gì họ làm được.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu làm việc nhóm, giao tiếp thân thiện hợp tác với bạn cùng nhóm, cùng lớp.

– Khiêm tốn, không nên đánh giá người khác chỉ ở vẻ ngoài.

Ôn tập

Bài 69. Ôn tập

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Ghép đúng các âm chính i, iê, yê, o với âm cuối n, t thành vần.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Mẹ con cá rô (2).

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1503/QĐ-TCHQ Quy trình quản lý nợ thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập

– Biết nói lời xin lỗi.

– Tập chép đúng chính tả 1 câu văn.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu làm việc nhóm, giao tiếp thân thiện hợp tác với bạn cùng nhóm, cùng lớp.

– Lễ phép, vâng lời cha mẹ.

14

Học vần

Bài 70. ôn, ôt

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần ôn,ôt ; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ôn,ôt.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ôn,ôt. .

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Nụ hôn của mẹ.

– Viết đúng các vần ôn,ôt các tiếng thôn xóm, cột cờ (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Yêu quý, quan tâm mọi người trong gia đình.

Học vần

Bài 71. ơn, ơt

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần ơn, ơt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ơn, ơt.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ơn, vần ơt.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Sơn và Hà.

– Viết đúng các vần ơn, ơt, các tiếng sơn (ca), vợt (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Yêu quý, quan tâm bạn bè.

Tập viết

Tập viết: ôn, ôt, ơn, ơt

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Viết đúng ôn, ôt, ơn, ơt, thôn xóm, cột cờ, sơn ca, vợt – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Học vần

Bài 72. un, ut, ưt

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần un, ut, ưt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần un, ut, ưt.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần un, vần ut, vần ưt.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Làm mứt.

– Viết đúng các vần un, ut, ưt, các tiếng phun, bút, mứt (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Đoàn kết bạn bè.

Học vần

Bài 73: uôn, uôt

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết vần uôn, uôt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uôn, uôt.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uôn, vần uôt.

– Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Chuột út (1).

Viết đúng các vần uôn, uôt, các tiếng chuồn chuồn, chuột (trên bảng con). 2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Chăm chỉ có hứng thú học tập, ham thích lao động.

Tập viết

Tập viết: un, ut, ưt, uôn, uôt

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Viết đúng un, ut, ưt, uôn, uôt, phun, bút, mứt, chuồn chuồn, chuột – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Kể chuyện

Bài 74. Kể chuyện Thần gió và Mặt trời

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

– Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

– Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

– Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Thần gió thua mặt trời vì thần gió quá kiêu ngạo.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Yêu thiên nhiên.

Ôn tập

Bài 75. Ôn tập

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Chuột út (2).

– Chép đúng chính tả 1 câu văn.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Yêu quý, quan tâm gia đình, bạn bè, đồng loại.

15

Học vần

Bài 76. uơn, uơt

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần ươn, ươt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ươn, ươt.

– Làm đúng BT giúp thỏ đem cà rốt về kho có vần ươn, vần ươt.

– Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Lướt ván.

– Viết đúng các vần ươn, ươt, các tiếng (con) lươn, lướt (ván) (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Yêu quý, bảo vệ cảnh đẹp thiên nhiên.

Học vần

Bài 77. ang, ac

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– HS nhận biết vần ang, ac; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ang, ac.

– Nhìn chữ, tìm đúng các tiếng có vần ang, vần ac.

– Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Nàng tiên cá.

– Viết đúng các vần ang, ac, các tiếng thang, vạc (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Lòng nhân ái, yêu thích cái đẹp, cái thiện.

Tập viết

Tập viết : ươn, ươt, ang, ac

1

-1. Phát triển các năng lực đặc thù:

Viết đúng ươn, ươt, ang, ac, con lươn, lướt ván, thang, vạc – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

– Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Học vần

Bài 78. ăng, ăc

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần ăng, ăc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ăng, ăc.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ăng, vần ăc.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Cá măng lạc mẹ (1).

– Viết đúng các vần ăng, ăc, các tiếng măng, tắc (kè) (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Biết vâng lời cha mẹ.

Học vần

Bài 79. âng, âc

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần âng, âc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần âng, âc.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần âng, vần âc.

– Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Cá măng lạc mẹ (2).

– Viết đúng các vần âng, âc, các tiếng (nhà) tầng, (quả) gấc (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Biết vâng lời cha mẹ.

Tập viết

Tập viết: ăng, ăc, âng, âc

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Viết đúng ăng, ăc, âng, âc, măng, tắc kè, nhà tầng, quả gấc – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

– Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Kể chuyện

Bài 80. Kể chuyện Hàng xóm

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

– Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh.

– Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

– Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khi chồn mẹ bị ốm, hàng xóm ai cũng sẵn lòng giúp đỡ. Tình cảm yêu thương, giúp đỡ của hàng xóm làm chồn mẹ rất cảm động.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ cùng bạn.

– Quan tâm, giúp đỡ mọi người.

Ôn tập

Bài 81. Ôn tập

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Làm đúng BT ghép âm thành vần.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Bỏ nghề.

– Chép đúng 1 câu văn.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ cùng bạn.

– Quan tâm, giúp đỡ mọi người.

16

Học vần

Bài 82. eng, ec

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần eng, ec; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần eng, ec.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần eng, vần ec.

– Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Xe rác.

– Viết đúng các vần eng, ec, các tiếng (xà) beng, (xe) téc (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ cùng bạn.

– Quý trọng người lao động.

Học vần

Bài 83. iêng, yêng, iêc

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần iêng, yêng, iêc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần iêng, yêng, iêc.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần iêng, vần yêng, vần iêc.

– Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Cô xẻng siêng năng.

– Viết đúng các vần iêng, yêng, iêc, các tiếng chiêng, yểng, xiếc (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ cùng bạn.

– Quý trọng người lao động.

Tập viết

Tập viết : eng, ec, iêng, yêng, iêc

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Viết đúng eng, ec, iêng, yêng, iêc, xà beng, xe téc, chiêng, yểng, xiếc – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Học vần

Bài 84. ong, oc

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần ong, oc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ong, oc.

– Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ong, vần oc.

– Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Đi học.

– Viết đúng các vần ong, oc, các tiếng bóng, sóc (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ cùng bạn.

– Yêu cuộc sống.

Học vần

Bài 85. ông, ôc

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần ông, ôc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ông, ôc.

-Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ông, vần ôc.

-Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Quạ và công.

-Viết đúng các vần ông, ôc, các tiếng (dòng) sông, gốc (đa) (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ cùng bạn.

– Lòng nhân ái, yêu thích cái đẹp, cái thiện.

Tập viết

Tập viết: ong, oc, ông, ôc

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Viết đúng ong, oc, ông, ôc, bóng, sóc, dòng sông, gốc đa – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

-. Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Kể chuyện

Bài 86. Kể chuyện Cô bé và con gấu.

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

-Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh.

-Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

-Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Cô bé nhân hậu chữa chân cho gấu. Gấu đền ơn cô. Câu chuyện là lời khuyên: Cần sống thân thiện, giúp đỡ các loài vật.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ cùng bạn.

– Lòng nhân ái, yêu thích cái đẹp, cái thiện.

Ôn tập

Bài 87. Ôn tập

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Con yểng.

-Nghe viết 1 câu văn đúng chính tả / không mắc quá 1 lỗi.

-Biết chọn dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi) hợp với chỗ trống.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ cùng bạn.

– Yêu quá vật nuôi.

17

Học vần

Bài 88. ung, uc

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần ung, uc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ung, uc.

-Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ung, có vần uc.

-Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Hai con ngựa (1).

-Viết đúng các vần ung, uc, các tiếng sung, cúc (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ cùng bạn.

– Yêu quá vật nuôi, yêu lao động.

Học vần

Bài 89. ưng, ưc

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần ưng, ưc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ưng, ưc.

-Nhìn chữ, tìm đúng từ ngữ có vần ưng, vần ưc ứng với mỗi hình.

-Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Hai con ngựa (2).

-Viết đúng các vần ưng, ưc, các tiếng lưng, (cá) mực (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Biết chia sẻ cùng bạn.

– Yêu quá vật nuôi, yêu lao động.

Tập viết

Tập viết : ung, uc, ưng, ưc

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Viết đúng ung, uc, ưng, ưc, sung, cúc, lưng, cá mực – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiêu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

– Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Học vần

Bài 90. uông, uôc

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

-Nhận biết các vần uông, uôc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uông, uôc.

-Làm đúng BT xếp hoa vào hai nhóm: tiếng có vần uông, vần uôc.

-Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Con công lẩn thẩn.

-Viết đúng uông, uôc, chuông, đuốc (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu biết cách học, biết cách phát biểu ý kiến trong nhóm, trong lớp.

– Biết giữ vệ sinh thân thể, giữ vệ sinh nơi học tập và sinh hoạt.

Học vần

Bài 91. ương, ươc

2

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nhận biết các vần ương, ươc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ương, ươc.

-Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ương, vần ươc.

-Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Lừa, thỏ và cọp (1).

-Biết nói lời chào, hỏi thăm, thể hiện sự quan tâm đến người khác.

-Viết đúng các vần ương, ươc, các tiếng gương, thước (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Đọc đúng tốc độ, rõ ràng.

– Chăm chỉ có hứng thú học tập, ham thích lao động.

Tập viết

Tập viết: uông, uôc, ương, ươc

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Viết đúng uông, uôc, ương, ươc, chuông, đuốc, gương, thước – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Ngồi viết đúng tư thế; viết đúng tốc độ, đặt dấu thành đúng vị trí.

– Chăm chỉ có hứng thú học tập, thích luyện chữ đẹp.

Kể chuyện

Bài 92. Kể chuyện Ông lão và sếu nhỏ

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

-Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh.

-Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

-Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ông lão nhân hậu giúp sếu nhỏ đã nhận được sự đền ơn của gia đình sếu. cần yêu thương, bảo vệ loài vật.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu biết cách học, biết cách phát biểu ý kiến trong nhóm, trong lớp.

– Cần yêu thương, bảo vệ loài vật.

Ôn tập

Bài 93. Ôn tập

1

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Lừa, thỏ và cọp (2).

-Chép đúng 1 câu văn trong bài.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu biết cách học, biết cách phát biểu ý kiến trong nhóm, trong lớp.

– Cần yêu thương, bảo vệ loài vật.

18

Ôn tập cuối học kì I

12

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

– Làm đúng bài tập: Nổi vần (trên mỗi toa tàu) với từng mặt hàng.

-Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Chú bé trên cung trăng.

-Nhớ quy tắc chính tả ng / ngh, làm đúng BT điền chữ ng / ngh.

-Tập chép đúng kiểu chữ, cỡ chữ, đúng chính tả 1 câu văn.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

– Bước đầu biết cách chia sẻ, hợp tác trong nhóm, trong lớp.

– Yêu quý, giúp đõ bạn bè.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Kế hoạch dạy học lớp 1 bộ Cánh diều (9 môn) . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *