Giáo án Tin học 10 sách Cánh diều (Cả năm)

Rate this post

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Sách giáo khoa Tin học 10 cuốn Cánh diều (Suốt năm).

Sách giáo khoa Tin học 10 cuốn Cánh diều mang đến toàn bộ chương trình cho cả năm học 2022 – 2023, dày 194 trang. Qua đó giúp giáo viên tham khảo và soạn giáo án Tin học 10 nhanh chóng cho học sinh theo chương trình giáo dục mới.

giáo án tin học 10 Sách Cánh diều được biên soạn bám sát nội dung SGK Ngữ văn lớp 10. Hi vọng sẽ giúp quý thầy cô có thêm ý tưởng để thiết kế bài giảng phục vụ cho công tác giảng dạy của mình được tốt hơn. Vậy đây là giáo trình Tin học 10 Cánh diều, mời các bạn theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Sách Giáo án Tin học Diều 10 (Trọn năm)

Sách giáo khoa Tin học 10 cuốn Cánh diều (Suốt năm)

CHỦ ĐỀ A: MÁY TÍNH VÀ KIẾN THỨC XÃ HỘI

THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

BÀI 1: DỮ LIỆU, THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
Các môn: Tin học; Điểm: 10

Thời gian thực hiện: 2 giờ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

Biết đâu là thông tin, đâu là dữ liệu

Phân biệt giữa thông tin và dữ liệu, cho ví dụ

Tìm hiểu xử lý dữ liệu là gì

2. Năng lực:

– Tổng công suất:

+ Giải quyết các nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện tính sáng tạo.

+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác thông qua hoạt động nhóm, trao đổi công việc với giáo viên.

– Kỹ năng độc đáo:

+ Học sinh được phát triển năng lực tư duy giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tự chủ, tự học.

3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, chủ động.

II. THIẾT BỊ HỌC TẬP VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP

1. Cô giáo

– Soạn giảng, máy chiếu projector và máy chiếu vật thể.

2. Học sinh

– Sách giáo khoa, vở ghi

– Kiến thức đã học

III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

1. HOẠT ĐỘNG BAN ĐẦU (BẮT ĐẦU)

– Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập ở học sinh

– Nội dung: Hs rút ra những hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi

– Sản phẩm: Từ yêu cầu của S về vận dụng kiến ​​thức để trả lời câu hỏi do giáo viên đưa ra

– Tổ chức thực hiện: Giáo viên giới thiệu và định hướng vào bài

? Xin vui lòng cho tôi biết, thông tin đến từ đâu?

HS: trả lời câu hỏi

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu nguồn gốc của thông tin, dữ liệu, mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu

– Mục tiêu: + Biết khái niệm tài nguyên thông tin và dữ liệu

Để biết mối liên hệ giữa thông tin và dữ liệu

– Nội dung: HS quan sát SGK tìm hiểu nội dung kiến ​​thức theo yêu cầu của GV

– Sản phẩm: Hs nghiên cứu đầy đủ kiến ​​thức

– Tổ chức thực hiện:

Sản phẩm dự kiến

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Các. Nguồn THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU:

· Thế giới rộng lớn quanh ta với những con người, sự vật, sự việc,… đa dạng là nguồn thông tin vô tận.

· Nhiều thiết bị được thiết kế để nhận tín hiệu từ thế giới xung quanh để mọi người có thể biết thêm thông tin. Chúng tôi có dữ liệu từ việc sản xuất các thiết bị này.

2. Mối quan hệ giữa : THÔNG TIN và dữ liệu

a) Từ thông tin đến dữ liệu

– Thông tin được lưu trữ hoặc gửi dưới dạng dữ liệu chữ số, dữ liệu hình ảnh, dữ liệu âm thanh.

=> Thông tin có thể được trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau

b) Từ dữ liệu đến thông tin

· Ví dụ: A Hoàng thông báo bằng một tờ giấy viết tay: “Hoàng ơi, tan học đợi tớ ở cổng trường nhé!”

Văn bản là dữ liệu dạng văn bản, là thông tin dưới dạng từ ngữ. => Bạn đọc đã biết thông tin

· Dữ liệu là: văn bản chữ và số, hình vẽ, hình ảnh, âm thanh, video clip, v.v. Dữ liệu là nguồn thông tin.

· Dữ liệu được thu thập và sử dụng để trích xuất thông tin, có thể trích xuất nhiều thông tin khác nhau từ dữ liệu đầu vào

* Bước 1: Giao nhiệm vụ:

GV: Đặt một câu hỏi

Làm thế nào là thông tin thu được?

học sinh: Thảo luận, trả lời

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

+ S: Suy nghĩ, tham khảo trả lời câu hỏi.

+ GV: quan sát, giúp đỡ

* Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

+ HS: Lắng nghe, ghi chép, 1 HS nêu tính chất.

+ ‌Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau

*Bước 4: Kết luận, nhận định:Giáo viên sửa sai và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến ​​thức. ,

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 107/2010/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Hoạt động 2: Tìm hiểu về Vấn đề xử lý thông tin

a) Mục tiêu: Hiểu xử lý thông tin

b) Nội dung: HS quan sát SGK tìm hiểu nội dung kiến ​​thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành nhiệm vụ kiến ​​thức

đ) Tổ chức thực hiện:

Sản phẩm dự kiến

Hoạt động của giáo viên và học sinh

3. Giải quyết các vấn đề : THÔNG TIN

Xem xét vấn đề: “Từ bản tổng kết của lớp về tất cả các môn học của học sinh, giáo viên phải tìm ra những học sinh xứng đáng được khen thưởng vì thành tích học tập xuất sắc. Điều chúng tôi đang tìm kiếm là: Những sinh viên xứng đáng được khen thưởng.

Dữ liệu đầu vào => Xử lý thông tin => Thông tin hữu ích

v Quá trình xử lý dữ liệu đầu vào để rút ra thông tin muốn biết có thể chia thành nhiều bước, nhiều bài toán, như một chuỗi các bài toán nối tiếp nhau. Đầu ra của bước trước là đầu vào của bước tiếp theo. Kết quả cuối cùng là thông tin chúng tôi muốn.

v Đối với con người, “xử lý dữ liệu để lấy thông tin” và “xử lý thông tin để ra quyết định” là hai bước trong quá trình giải quyết một vấn đề.

Bước 1: Thu thập thông tin cần thiết

Bước 2: Xử lý thông tin và ra quyết định

* Bước 1: Giao nhiệm vụ:

GV: Theo bạn, sự khác biệt giữa “xử lý dữ liệu” và “xử lý thông tin” là gì?

học sinh: Thảo luận, trả lời

học sinh: Lấy ví dụ từ thực tế cuộc sống.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

+ S: Suy nghĩ, tham khảo trả lời câu hỏi.

+ GV: quan sát, giúp đỡ

* Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

+ S: Nghe, ghi bài, 1 HS chơi

trình bày lại các thuộc tính

+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho

cùng nhau

*Bước 4: Kết luận, nhận định:Giáo viên

chữa và gọi 11 HS nhắc lại kiến ​​thức

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 413/QĐ-UBDT Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Báo Dân tộc và Phát triển

Hoạt động 3: Phân biệt dữ liệu với thông tin

a) Mục tiêu: Hiểu sự khác biệt giữa dữ liệu và thông tin

b) Nội dung: HS quan sát SGK tìm hiểu nội dung kiến ​​thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành nhiệm vụ kiến ​​thức

đ) Tổ chức thực hiện:

Sản phẩm dự kiến

Hoạt động của giáo viên và học sinh

4. Phân biệt dữ liệu với thông tin

Thông tin có thể được trình bày dưới các hình thức khác nhau.

– Trong lưu trữ và trao đổi thông tin của con người, thông tin là nội dung, dữ liệu là hình thức thể hiện; Dữ liệu là thông tin ở dạng chứa trong phương tiện truyền thông.

Ví dụ:

· Thông tin “Họ và tên: Nguyễn Văn An, Lớp: 10A, Điểm Tin học: 10” khi trình bày dưới dạng bảng sẽ được chia thành 3 mục dữ liệu, thuộc 3 cột “Họ tên”, “Điểm”, Điểm trong Tin học.” “.

· Muốn có thông tin thì phải gộp tất cả các mục lại như ban đầu, nếu thiếu một số mục thì không còn là thông tin đó nữa.

· Dữ liệu là dữ liệu cho bài toán xử lý thông tin. Thông tin là kết quả của vấn đề này

* Bước 1: Giao nhiệm vụ:

GV: Theo bạn, sự khác biệt giữa thông tin và dữ liệu là gì?

học sinh: Thảo luận, trả lời

học sinh: Lấy ví dụ từ thực tế cuộc sống.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

+ S: Suy nghĩ, tham khảo trả lời câu hỏi.

+ GV: quan sát, giúp đỡ

* Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

+ HS: Lắng nghe, ghi chép, 1 HS nêu tính chất.

+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho

cùng nhau

*Bước 4: Kết luận, nhận định:Giáo viên

chữa và gọi 11 HS nhắc lại kiến ​​thức

Hoạt động 4: Tìm hiểu khái niệm Xử lý thông tin, tin học, công nghệ thông tin và xử lý thông tin

a) Mục tiêu: Hiểu xử lý thông tin, máy tính và công nghệ thông tin là gì

b) Nội dung: HS quan sát SGK tìm hiểu nội dung kiến ​​thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành nhiệm vụ kiến ​​thức

đ) Tổ chức thực hiện:

Sản phẩm dự kiến

Hoạt động của giáo viên và học sinh

5. Xử lý thông tin, tin học và công nghệ thông tin

Xử lý thông tin là tìm kiếm thông tin từ dữ liệu

Tin học: ngành khoa học nghiên cứu các phương pháp và quy trình tự động xử lý thông tin bằng các phương tiện kỹ thuật – chủ yếu là máy tính.

Công nghệ thông tin: là tập hợp các phương pháp, công cụ khoa học và công cụ kỹ thuật hiện đại (chủ yếu là kỹ thuật vi tính và viễn thông) nhằm mục đích tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. nguồn thông tin phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội.

6. của bước xử lý : THÔNG TIN của máy tính

– Các bước xử lý thông tin của máy tính tương ứng với hoạt động xử lý thông tin của con người

– Máy tính đã thực hiện 3 bước: tiếp nhận dữ liệu đầu vào, chuyển thành dữ liệu số; xử lí dữ liệu; trả kết quả cho người dân

Các bước xử lý thông tin của máy tính bao gồm: xử lý đầu vào, xử lý dữ liệu số (thông tin số), xử lý đầu ra và xử lý lưu trữ.

* Bước 1: Giao nhiệm vụ:

GV: Theo bạn, xử lý thông tin, tin học và công nghệ thông tin là gì?

học sinh: Thảo luận, trả lời

học sinh: Lấy ví dụ từ thực tế cuộc sống.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

+ S: Suy nghĩ, tham khảo trả lời câu hỏi.

+ GV: quan sát, giúp đỡ

* Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

+ HS: Lắng nghe, ghi chép, 1 HS nêu tính chất.

+ ‌Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau

*Bước 4: Kết luận, nhận định:Giáo viên sửa sai và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến ​​thức.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 34/2012/QĐ-TTg Về việc quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Hoạt động 5: Tìm hiểu kim tự tháp dữ liệu-thông tin-kiến thức

a) Mục tiêu: Hiểu kiến ​​thức là gì, mối quan hệ giữa dữ liệu-thông tin-kiến thức

b) Nội dung: HS quan sát SGK tìm hiểu nội dung kiến ​​thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành nhiệm vụ kiến ​​thức

đ) Tổ chức thực hiện:

Sản phẩm dự kiến

Hoạt động của giáo viên và học sinh

7. Tháp dữ liệu – Thông tin – Tri thức

Kiến thức hay kiến ​​thức là kiến ​​thức hay kỹ năng có được nhờ kinh nghiệm thực tế hay học tập.

Trong điện toán, khai thác tri thức là việc tạo ra tri thức từ các nguồn dữ liệu và thông tin.

– Vấn đề tương tự như trích xuất thông tin từ dữ liệu. Kiến thức thu được phải được biểu diễn dưới dạng mà máy tính “hiểu” và có thể được sử dụng để phục vụ con người.

Kim tự tháp dữ liệu-thông tin-kiến thức minh họa quá trình trích xuất và tinh chỉnh dần dần từ dữ liệu thành thông tin, từ thông tin thành kiến ​​thức.

* Bước 1: Giao nhiệm vụ:

GV: Theo bạn kiến ​​thức là gì?

học sinh: Thảo luận, trả lời

học sinh: Lấy ví dụ từ thực tế cuộc sống.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

+ S: Suy nghĩ, tham khảo trả lời câu hỏi.

+ GV: quan sát, giúp đỡ các cặp.

* Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

+ HS: Lắng nghe, ghi chép, 1 HS nêu tính chất.

+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho

cùng nhau

*Bước 4: Kết luận, nhận định:Giáo viên sửa sai và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến ​​thức.

………….

Mời tải file để xem thêm 10 Kế hoạch môn học Tin học năm 2022 – 2023

Chuyên mục: Tài liệu

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giáo án Tin học 10 sách Cánh diều (Cả năm) . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *