Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc 2020 Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông mới nhất

Rate this post

Rregullat për Turneun Kombëtar të Notit të Shkollave të Mesme 2020

Rregullat më të fundit të turneut të notit të shkollave të mesme

Me qëllim të promovimit të aktiviteteve propagandistike, ndërgjegjësimit, përgjegjësisë, Detyrimet e komunitetit për parandalimin dhe luftimin e mbytjes së nxënësve dhe fëmijëve.

Po shikoni: Rregullat e turneut kombëtar të notit në shkollat ​​e mesme 2020 Rregullat më të fundit të turneut të notit të shkollave të mesme

Më 11 shtator 2020, Ministria e Arsimit dhe Trajnimit ka nxjerrë Vendimi 2595/QD-BGDDT që përcakton Rregulloret për Turneun Kombëtar të Notit të Shkollave të Mesme 2020. Më poshtë është përmbajtja e detajuar e Rregullores, ju lutemi referojuni asaj.

Rregullat për Turneun Kombëtar të Notit të Shkollave të Mesme 2020

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
———–o0o———

RREGULLORE
Kampionati kombëtar i notit për nxënës të shkollave të mesme 2020

(Shpallur me Vendimin Nr. 2595/QD-BGDĐT datë 11.09.2020 të Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit)

Neni 1. Qëllimi dhe kërkesat

1. Qëllimi

– Promovimi i aktiviteteve të komunikimit, ndërgjegjësimi, përgjegjësia dhe detyrimet e komunitetit për parandalimin dhe kontrollin e mbytjes së nxënësve dhe fëmijëve; krijoni përhapjen, formimin e shprehive, aftësitë e sigurisë për parandalimin dhe kontrollin e mbytjes dhe lëvizjen e praktikës dhe konkurrencës së notit për të përmirësuar shëndetin dhe për t’u mbrojtur nga aksidentet e mbytjes;

– Të promovojë rolet dhe përgjegjësitë e të gjitha niveleve, sektorëve dhe të gjithë shoqërisë në parandalimin dhe kontrollin e mbytjes së nxënësve dhe fëmijëve;

– Të krijohen kushte për sportistët që janë studentë (të referuar si sportistë), zyrtarët dhe mësuesit që të kenë mundësi të shkëmbejnë mësim dhe shkëmbim përvojash për sigurinë dhe parandalimin e mbytjes së nxënësve dhe fëmijëve.

2. Kërkesë

– Organizimi i Çmimit duhet të jetë i sigurt, ekonomik dhe efektiv, duke krijuar kushte të favorshme dhe duke tërhequr një numër të madh njësish dhe lokalitetesh për të marrë pjesë në Çmimin;

– Zbatimi i rreptë i Direktivës Nr. 15/2002/CT-TTg të Kryeministrit për luftimin e negativitetit në stërvitjen fizike dhe aktivitetet sportive;

– Njësitë dërgojnë sportistë të garojnë në moshën dhe lëndët e duhura sipas rregullores. Drejtori i Departamentit të Arsimit dhe Trajnimit është përgjegjës për personelin pjesëmarrës në Çmimin e njësisë së tij/saj;

– Të respektojë me përpikëri Ligjin, Statutin dhe rregulloret e Komitetit Organizativ të Turneut;

– Drejtuesi i ekipit është përgjegjës për të gjitha aspektet e anëtarëve që marrin pjesë në Turneun e Notit të njësisë së tij/saj dhe është përfaqësuesi zyrtar i njësisë që punon me Komitetin Organizativ gjatë turneut.

Neni 2. Subjektet dhe pjesëmarrësit

1. Garuesit: Çdo krahinë/qytet drejtpërdrejt nën Qeverinë Qendrore është një garues. Njësia e konkursit organizohet nga Departamenti i Arsimit dhe Trajnimit ose Sindikata e Krahinës/Qytetit ose Departamenti i Kulturës, Sporteve dhe Turizmit, Departamenti i Kulturës dhe Sporteve.

Në rast se Departamenti i Arsimit dhe Stërvitjes nuk kryeson ngritjen e një delegacioni të sportistëve për të marrë pjesë në turne, Drejtori i Departamentit të Arsimit dhe Stërvitjes është përgjegjës për koordinimin me Departamentin/Departamentin e Kulturës, Sportit dhe Turizmit. të Kulturës, Sportit apo të Krahinës/ të formojë një ekip (nëse ka kërkesë për koordinim) për të mbështetur procedurat për ngritjen e një delegacioni të sportistëve për të garuar në Turne, sipas përcaktimeve të kësaj Rregulloreje.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 794/TCT-CS Về việc ưu đãi đầu tư khu du lịch sinh thái

2. Garuesit dhe rregulloret e moshës

2.1. Publiku i synuar: Nxënësit që studiojnë në të gjitha llojet e shkollave të mesme, duke përfshirë: shkollën fillore (shkolla e mesme), shkollën e mesme (të mesme), shkollat ​​e mesme (gjimnazet), shkollat ​​e mesme me shumë nivele arsimore, Qendrat e Edukimit në Vazhdim dhe Rimbushja kulturore në vitin akademik 2020-2021; Studentët jetojnë dhe studiojnë në pallatet e fëmijëve, shtëpitë e fëmijëve, qendrat e aktiviteteve të fëmijëve, shtëpitë kulturore, qendrat kulturore dhe klubet sportive me rezultate akademike. nga mesatarja e lart dhe me sjellje të mirë (nuk zbatohet për nxënësit e shkollave fillore) janë mjaft të shëndetshëm për të marrë pjesë. në garat sportive.

2.2. Subjektet nuk lejohen të marrin pjesë në konkurs

– Studentët trajnohen në Qendrat e Stërvitjes së Atletëve, Gjimnastikës së talentuar dhe shkollave sportive të krahinës/qytetit dhe vendit; studentët që arrijnë nivelin e notarëve të nivelit 1 ose më të lartë; studentët kanë fituar medalje ari, argjendi dhe bronzi në turnetë e notit në sistemin kombëtar të garave sportive me arritje të larta të organizuar nga Departamenti i Përgjithshëm i Sporteve dhe Shoqata e Ujit të Vietnamit nga viti 2016 e në vazhdim.

Studentët me histori të sëmundjeve kardiovaskulare dhe neurologjike.

– Studenti është disiplinuar nga paralajmërimi ose më lart.

2.3. Kufiri i moshës për studentët është si më poshtë:

– Për nivelin TH: Nga 6 deri në 10 vjeç (të lindur nga 2010 deri në 2014).

– Për shkollën e mesme të ulët: Nga 11 vjeç deri në 14 vjeç (të lindur nga 2006 deri në 2009).

– Për shkollën e mesme: Nga 15 vjeç deri në 17 vjeç (të lindur nga 2003 deri në 2005). Nxënësit 18 vjeç, të lindur në vitin 2002, që ende studiojnë në nivelin e shkollës së mesme lejohen të konkurrojnë në nivelin e shkollës së mesme.

(Nxënësit e një grupmoshe të caktuar lejohen të regjistrohen në konkurs vetëm në atë grupmoshë, nxënësit e nivelit të shkollës së ulët që janë mbi moshën e përcaktuar lejohen të konkurrojnë në nivelin e sipërm ngjitur, por jo më shumë se mosha e përcaktuar në atë klasë ).

Neni 3. Përmbajtja, formati, rregullat e konkurrimit dhe renditja

1. Përmbajtja e konkursit

1.1. Fillore:

a) Grupi i moshës 6 deri në 8 vjeç

– Individuale për meshkuj: Not në stil të lirë: 50m, 100m; Not me gjoks: 50m, 100m;

– Individ femër: Not i lirë: 50m, 100m; Not me gjoks: 50m, 100m;

– Stafetë e koordinuar e stilit të lirë për meshkuj dhe femra: 4 x 50 m (02 meshkuj, 02 femra).

b) Grupmosha 9 deri në 10 vjeç

– Individuale për meshkuj: Not në stil të lirë 50m, 100; Not me gjoks: 50m, 100m; Shpine: 50 m;

– Femra individuale: 50 m, 100 not stil i lirë; Not me gjoks: 50m, 100m; Shpine: 50 m;

– Stafetë e përzier e stilit të lirë për meshkuj dhe femra: 4 x 50 m (02 meshkuj, 02 femra).

1.2. Niveli i shkollës së mesme

a) Grupmosha 11-12 vjeç

– Individuale për meshkuj: Not në stil të lirë 50m, 100m, 200m; Not me gjoks: 50m, 100m; Shpine: 50 m; 100 m;

– Individ femër: Not i lirë 50m, 100m, 200m; Not me gjoks: 50m, 100m; Shpine: 50 m; 100 m;

– Stafetë e lirë për meshkuj: 4 x 50 m;

– Stafetë e lirë për femra: 4 x 50 m.

b) Grupmosha 13-14 vjeç

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 24/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

– Individuale për meshkuj: Not në stil të lirë 50m, 100m, 200m; Not me gjoks: 50m, 100m; Shpine: 50 m; 100 m;

– Individ femër: Not i lirë 50m, 100m, 200m; Not me gjoks: 50m, 100m; Shpine: 50 m; 100 m;

– Stafetë e lirë për meshkuj: 4 x 50 m;

– Stafetë e lirë për femra: 4 x 50 m.

1.3. Niveli i shkollës së mesme

– Individuale për meshkuj: Not në stil të lirë: 50m, 100m, 200m; Not me gjoks: 50m, 100m, 200m; Shpine: 50m, 100m;

– Individ femër: Not në stil të lirë: 50m, 100m, 200m; Not me gjoks: 50m, 100m, 200m; Shpine: 50m, 100m;

– Stafetë e lirë për meshkuj: 4 x 50 m;

– Stafetë e lirë për femra: 4 x 50 m.

2. Regjistrohuni për të konkurruar

– Çdo njësi lejohet të regjistrojë maksimumi 02 atletë dhe 01 ekip stafetë (skuadra e stafetave përbëhet nga 04 atletë zyrtarë dhe 01 atlet rezervë) për të garuar në çdo garë.

– Çdo atlet mund të regjistrojë vetëm deri në 02 ngjarje individuale dhe 01 përmbajtje stafetë.

3. Rregullat e konkursit: Zbatimi i ligjit aktual të notit të Departamentit të Përgjithshëm të Formimit Fizik dhe Sporteve i nxjerrë në vitin 2015.

4. Formati: Organizoni gara individuale dhe stafetë sipas grupmoshave të përcaktuara, llogaritni drejtpërdrejt kohën për të renditur atletët që kanë arritur arritje.

5. vlerësimet: Përfshin renditjen individuale dhe radhën në grup.

– Renditja individuale: 01 Çmimi i parë, 01 Çmimi i dytë, 02 Çmimet e treta për çdo përmbajtje konkursi.

– Renditja e ekipit: 01 Çmimi i parë; 01 çmimi i dytë dhe 02 çmimi i tretë llogariten sipas pikëve totale të përmbajtjes së konkursit. Nëse pikët janë të barabarta, numri i përgjithshëm i medaljeve do të konsiderohet sipas renditjes së medaljeve të arta, argjendi dhe bronzi të arritura nga njësia.

Si llogariten pikët e renditjes për të gjithë grupin: Vendi i parë = 11 pikë; Renditja e dytë = 09 pikë; renditur 3= 08 pikë; renditja 4 = 07 pikë; renditja 5 = 06 pikë; renditja 6 = 05 pikë; 7 = 04 pikë; renditja 8 = 03 pikë; renditja 9 = 02 pikë; Renditja 10 = 01 pikë.

Neni 4. Koha, vendi, programi dhe procedurat e regjistrimit

1. Koha: Nga 20 tetor 2020 deri më 25 tetor 2020.

2. Vendndodhja: qyteti Tam Ky, provinca Quang Nam.

3. Përmbajtja e programit

– 21 tetor 2020: 09:00-16:00 delegacionet e mirëseardhjes, kontrolloni të dhënat e personelit.

– 22 tetor 2020: 14:00-15:00: Takimi i drejtuesit të ekipit, rregullimi i orarit të ndeshjeve.

– 23 tetor 2020: 07:30 Hapet turneu.

4. Afati, procedurat e regjistrimit dhe profili i sportistit.

4.1. Afati i regjistrimit:

– Regjistrimi paraprak: Para datës 30.09.2020 sipas formularit nr.01;

– Regjistrimi zyrtar: Para datës 15 tetor 2020 një kopje Scan e nënshkruar dhe me vulë të kuqe sipas formularit 02.

4.2. Procedura e regjistrimit: Regjistrimi paraprak dhe zyrtar dërgohet në email: [email protected] gov.vn; [email protected]

– Informacioni i kontaktit: Z. Pham Van Tinh, Departamenti i Edukimit Fizik, Ministria e Arsimit dhe Trajnimit, telefon: 0946083535 dhe Z. Nguyen Van Dung, Departamenti i Arsimit dhe Trajnimit Quang Nam, telefon: 0977955528.

4.3. Të dhënat e inspektimit të personelit të atletëve (njësitë e përgatitura plotësisht, dorëzohen në Komitetin Organizativ për testim për çdo atlet më 21 tetor 2020), duke përfshirë:

– Vendimi për dërgimin e delegacionit së bashku me listën e detajuar të regjistrimit të përmbajtjes së garave të çdo sportisti, formulari nr. 02; Foto profili modeli numër 03; Formulari i aplikimit sipas formularit nr. 04,

– Certifikata e lindjes (origjinale ose kopje në përputhje me rregulloret, koha për të kopjuar certifikatën e lindjes duhet të jetë para gushtit 2020);

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 09/2019/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu mới nhất

– Kartën e identitetit (ose kartën e identitetit) origjinale për sportistët 16 vjeç e lart (të lindur para vitit 2005);

– Një fotokopje e procesverbalit akademik në faqen një me fragmentin e mëposhtëm: emri i plotë, data e lindjes, klasa dhe shkolla e sportistit të vërtetuar dhe vulosur nga drejtori i shkollës dhe mësuesi i klasës;

– Certifikatë shëndetësore e çdo sportisti sipas formës aktuale dhe e vërtetuar nga agjencia kompetente mjekësore për shëndetin normal, kushtet shëndetësore për të marrë pjesë në garat sportive sipas përcaktimit, me afat kohor prej 1 viti, brenda 6 muajve.

Shënim: Organizatori nuk pranon asnjë lloj kontrolli tjetër mjekësor që nuk është në përputhje me rregulloret aktuale. Sportistët pa certifikatë mjekësore nuk do të mund të marrin pjesë në garë.

Neni 5. Financimi i organizimit

1. Financimi organizativ: Përgjegjëse janë Ministria e Arsimit dhe Trajnimit dhe njësia pritëse.

2. Njësitë pjesëmarrëse në Çmimin do të vetë-mjaftohen në të gjitha shpenzimet për trajnim, ushqim, akomodim gjatë pjesëmarrjes në Çmimin për anëtarët e delegacionit sipas rregulloreve aktuale.

Neni 6. Ankesat, shpërblimet dhe disiplina

1. Ankesat:

– Ankesat për ekspertizën dhe teknikën: Vetëm drejtuesi i ekipit, trajneri ka të drejtë të ankohet. Ankesat duhet të dorëzohen me shkrim në Bordin e Arbitrazhit të Turneut kur ndodh incidenti. Ankesat profesionale, teknike dhe ligjore trajtohen dhe zgjidhen nga Bordi i Arbitrazhit të Çmimit. Gjyqtarët e turneut duhet të zgjidhin para përfundimit të garës. Të gjithë individët dhe njësitë përkatëse duhet t’i nënshtrohen vendimeve të Bordit të Arbitrazhit për ankesat. Nëse ju duket e pakënaqshme, ju keni të drejtë të ankoheni në Komitetin Organizativ të Turneut, por nuk duhet ta zgjasni qëllimisht garën ose të hiqni dorë.

– Ankesat për personelin: Drejtuesi i ekipit i dërgon një ankesë me shkrim Komitetit Organizativ të Turneut. Komiteti Organizativ do ta trajtojë atë për momentin, nëse nuk ka kushte të mjaftueshme për trajtim të menjëhershëm, ai do të rezervohet për verifikim dhe trajtim më vonë (brenda 30 ditëve pas përfundimit të çmimit) dhe do të njoftojë përsëri aplikantin.ankesën me shkrim.

2. Shpërblime

– Çmimi i ekipit: Dhënia e flamujve për të gjithë ekipin për 01 Grupin e Parë, 01 Grupin e Dytë, 02 Grupet e Treta dhe flamuj të mirë për skuadrat e renditura nga vendi 5 në 10;

– Çmimi stafetë: Dhënia e medaljeve për atletët e 01 Skuadrës së Parë, 01 Skuadrës së Dytë, 02 Skuadrave të Treta në çdo garë stafetë;

– Çmimet individuale: Jepni medalje 01 sportistëve të parë, 01 të dytë dhe 02 të tretë në çdo garë; lëshon certifikata të arritjeve me medalje nga Ministri i Arsimit dhe Stërvitjes për sportistët fitues.

– Në rast se ka më pak se 03 atletë të 03 njësive ose më pak se 03 ekipe stafetash, Komiteti Organizativ do të shqyrtojë dhe vendosë për formën e garës dhe dhënien e çmimeve në mbledhjen e drejtuesit të ekipit pasi të ketë miratuar komentet e tij. grupe.

Neni 7. Organizimi zbatues

Turneu Kombëtar i Notit i Nxënësve të Gjimnazit në vitin 2020 drejtohet nga Ministria e Arsimit dhe Stërvitjes dhe i ngarkohet Departamentit të Edukimit Fizik për të koordinuar me njësitë përkatëse për organizimin e zbatimit./.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc 2020 Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *