Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Rate this post

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những chân trời sáng tạo.

Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những chân trời sáng tạo giúp quý thầy cô tham khảo, trả lời nhanh 10 câu hỏi trắc nghiệm luyện tập thay SGK Lịch sử – Địa lý lớp 8 năm 2023 – 2024.

Ngoài ra, quý thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án đề kiểm tra tự chọn môn Văn, Tin học và nhận xét văn mẫu lớp 8 của sách Những chân trời sáng tạo để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện bộ đề bồi dưỡng thay sách giáo khoa mới năm 2023 – 2024 .Vậy mời quý thầy cô theo dõi nội dung chi tiết trong bài VietJack sau:

Bạn đang xem: Ôn Tập Lịch Sử Và Địa Lý Có Đáp Án 8 Sách Những Chân Trời Sáng Tạo

Đáp án SGK Lịch sử – Địa lý 8 Những chân trời sáng tạo

đáp án môn lịch sử

Câu hỏi 1. Phạm vi thời gian của phần lịch sử thế giới trong SGK Lịch sử và Địa lí 8 là từ

A. đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX.
B. nửa cuối thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XX.
C. đầu thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XIX.
D. nửa cuối thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX.

câu 2. Phạm vi thời gian của phần lịch sử Việt Nam trong SGK Lịch sử và Địa lí 8 là từ

A. đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XX.
B. nửa cuối thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XX.
C. đầu thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX.
D. nửa cuối thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX.

câu 3. Các khu vực địa lý được đề cập trong phần Lịch sử và Địa lý 8 trong SGK là

A. Châu Âu, Châu Á, Bắc Mĩ, Việt Nam.
B. Châu Âu, Châu Phi, Đông Nam Á, Việt Nam.
C. Châu Âu, Bắc Mĩ, Đông Bắc Á, Việt Nam.
D. Châu Âu, Châu Đại Dương, Mĩ Latinh, Việt Nam.

câu 4. Nội dung cột “Học xong bài này, em sẽ” trong SGK Lịch sử và Địa lý 8 được áp dụng như

A. lối vào.
B. giới thiệu bài học.
C. xác định các yêu cầu cần phải đáp ứng.
D. định vị bài học trong chương trình học.

Tham Khảo Thêm:  Truyện cười hiện đại - Phòng GD&DT Sa Thầy

câu hỏi 5. Bao nhiêu phần trăm nội dung bài học là hoàn thiện, mở rộng và nâng cao văn bản Lịch sử và Địa lý?

A. 5% – 10%.
B. 10% – 15%.
C. 15% – 20%.
D. 20% – 25%.

câu 6. Trong SGK Lịch sử và Địa lý 8, các câu hỏi, bài tập và bài tập được trình bày theo nội dung sgk để học sinh củng cố, hệ thống hóa kiến ​​thức, kĩ năng.

A. Giới thiệu.
B. ngay dưới mỗi tiêu đề bài học.
C. Phần Luyện tập.
D. vào các ô “Em có biết”, “Nhân vật lịch sử”.

Câu 7. SGK Lịch sử và Địa lý 8 được biên soạn theo chiến lược dạy học nào?

A. Phương pháp tiếp cận nội dung hướng dẫn.
B. Dạy học tiếp cận năng lực.
C. Dạy học lấy học sinh làm trung tâm.
D. Cá nhân hóa dạy học.

Câu 8. Một trong những điểm mới trong đánh giá SGK Lịch sử và Địa lí 8 là

A. Giáo viên hướng dẫn có toàn quyền cho điểm.
B. học sinh được tham gia vào các hoạt động đánh giá.
C. đánh giá kĩ năng ghi nhớ kiến ​​thức, hình ảnh, trình bày lược đồ.
D. khuyến khích các hình thức đánh giá trực tuyến (google form,…).

câu 9. Kênh hình phần Lịch sử trong sgk Lịch sử và Địa lí 8 sử dụng tư liệu gì?

A. Tài liệu lịch sử.
B. Tư liệu lịch sử, tư liệu thứ cấp, tranh minh hoạ.
C. Tài liệu lịch sử, biểu đồ, sơ đồ, minh họa lịch sử.
D. Vật chất nguyên thuỷ, vật chất vật chất.

câu hỏi 10. Một trong những điểm khác biệt về cấu trúc trình bày phần Lịch sử của SGK Lịch sử và Địa lí 8 so với SGK Lịch sử 8 hiện hành đó là:

A. trình bày luân phiên nội dung lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam theo từng giai đoạn tương đương.
B. trình bày luân phiên nội dung lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam theo từng khu vực địa lý.
C. trước tiên trình bày lịch sử Việt Nam, sau đó trình bày lịch sử thế giới.
D. trình bày lịch sử thế giới trước, sau đó trình bày lịch sử Việt Nam.

Đáp án môn Địa lý

Câu hỏi 1. Một trong những điểm mới về nội dung phần Địa lý của SGK Lịch sử và Địa lý 8 (bộ “Những chân trời sáng tạo”) so với sách hiện hành là

A. tăng lượng kiến ​​thức về địa lý Việt Nam.
B. Đề cập đầy đủ các thành phần tự nhiên Việt Nam.
C. khối lượng kiến ​​thức giảm đi nhiều.
D. làm rõ mối quan hệ vị trí của Việt Nam ở châu Á.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 211/GSQL-GQ3 Thủ tục hải quan đối với phương tiện của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia

câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng về hệ thống câu hỏi nâng cao năng lực được xây dựng trong Lịch sử và Địa lý 8 (Tuần Chân trời sáng tạo)?

A. Phần nghi vấn xen với phần chính (chính văn).
B. Tất cả các phần phụ đều được đặt trước một câu hỏi hoặc nhiệm vụ học tập.
C. Hệ thống câu hỏi tập trung phát triển thành phần hiểu biết địa lý.
D. Quan tâm đến vấn đề hình thành và phát triển bộ phận năng lực nhận thức địa lý.

câu 3. Nội dung các thành phần tự nhiên trong phần Địa lý sách Lịch sử và Địa lý 8 (bộ “Những chân trời sáng tạo”)

A. được tách bạch rõ ràng và có sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành.
B. chia nhỏ để phù hợp với đơn vị bài học.
C. được bao hàm để đảm bảo tính thống nhất và tính hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý.
D. được chia mỗi thành phần tự nhiên là một chương.

câu 4. Những nội dung không có trong phần địa lý của sách Lịch sử và Địa lý 8 (Những chân trời sáng tạo) so với sách hiện hành là

A. các vùng tự nhiên, biển đảo, lịch sử phát triển lãnh thổ.
B. Châu Á, lịch sử phát triển lãnh thổ, biển đảo.
C. khoáng sản, các vùng tự nhiên, lịch sử phát triển lãnh thổ.
D. Châu Á, các vùng tự nhiên, địa lí từng nước.

câu hỏi 5. Nội dung mới trong phần địa lý của sách Lịch sử và Địa lý 8 (Bộ sách Những chân trời sáng tạo) so với sách hiện hành là

A. Biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý tài nguyên.
B. Biển đảo Việt Nam, khoáng sản.
C. biến đổi khí hậu, hệ thống sông ngòi.
D. sử dụng hợp lí tài nguyên biển, đảo Việt Nam.

câu 6. Khi sử dụng SGK Lịch sử và Địa lý 8 (Tuần Chân trời sáng tạo), giáo viên cần làm gì để đổi mới về hoạt động tích cực hóa học sinh?

A. Giáo viên đóng vai trò hướng dẫn, khuyến khích, tạo môi trường học tập tích cực cho học sinh.
B. Giáo viên nên thiết kế bài dạy sinh động, hấp dẫn, sử dụng triệt để các tư liệu trong sách giáo khoa.
C. Giáo viên cần tăng cường kỹ năng tự học của học sinh bằng phương pháp lớp học đảo ngược.
D. Giáo viên nên tăng cường các hoạt động thí nghiệm cho học sinh vì nội dung sgk địa lý 8 rất gần gũi với các em.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 52/2012/QĐ-TTg Về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp

câu 7. Phát biểu nào sai khi sử dụng phương pháp dạy học địa lí trong SGK Lịch sử và Địa lí 8 (Bộ chân trời sáng tạo)?

A. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để học sinh tiếp cận, cập nhật nguồn tri thức mới.
B. Học sinh bám sát và bám sát nội dung được xây dựng trong SGK Lịch sử và Địa lý 8 (Những chân trời sáng tạo).
C. Phối hợp linh hoạt, hiệu quả giữa phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học tích cực.
D. Tạo điều kiện để học sinh tích cực tham gia các hoạt động học tập phù hợp với đặc điểm của Địa lí 8.

câu 8. Căn cứ để đánh giá học sinh trong giờ học Lịch sử và Địa lý 8 (Bộ chân trời sáng tạo) là

A. Sự tiến bộ của học sinh trong môn Lịch sử và Địa lý 8 (Bộ Những chân trời sáng tạo).
B. nội dung lý thuyết và kỹ năng làm việc với bản đồ, đồ thị, số liệu, số liệu, v.v. của những học sinh.
C. khả năng tái hiện tri thức và vận dụng tri thức vào tình huống cụ thể.
D. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực riêng của môn lịch sử và địa lý lớp 8.

Câu 9. Kiểu dạy học chủ đạo Địa lí trong SGK Lịch sử và Địa lí 8 (bộ “Những chân trời sáng tạo”) là

Một sự rèn luyện.
B. học kiến ​​thức và kỹ năng mới.
C. học các kỹ năng mới.
D. kinh nghiệm thực tế.

câu hỏi 10. Vai trò giới thiệu trong SGK Lịch sử và Địa lý 8 (Những chân trời sáng tạo) là

A. giúp học sinh định hướng, tạo cảm xúc để học tập hiệu quả hơn.
B. kết nối nội dung bài học với nội dung đã học.
C. tóm tắt những điểm chính của bài học.
D. nêu mục tiêu học tập cần thiết.

Chuyên mục: Tài liệu

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3). Không biết các bạn nhỏ đã từng được nghe hay…

Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3). “Con cóc là cậu ông GiờiAi mà đánh…

Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3). Chắc hẳn, các bạn nhỏ đã quá quen thuộc…

Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3). Nàng công chúa chăn ngỗng là một câu truyện cổ…

Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3). Không biết rằng, các bé có…

Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3). Các bé đã bao giờ được ông bà, bố mẹ kể…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *