Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Rate this post

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp 8 cuốn Chân trời sáng tạo.

Đáp án câu hỏi rèn luyện hoạt động trải nghiệm chuyên môn 8 Chân trời sáng tạo sách giúp quý thầy cô tham khảo, Trả lời nhanh 10 câu hỏi trắc nghiệm Rèn luyện tại chỗ SGK lớp 8 môn Hoạt động dã ngoại, Hà Nội năm 2023 – 2024.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm sách Ngữ văn, Tin học, Lịch sử – Địa lý 8 Những chân trời sáng tạo để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện bộ đề bồi dưỡng thay SGK mới năm 2023 – 2024. Mời thầy cô cùng theo dõi chi tiết nội dung trong bài VietJack sau:

Bạn đang xem: Đáp án câu hỏi trắc nghiệm bồi dưỡng Hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp 8 sách Những chân trời sáng tạo

Đáp án văn bản đào tạo Hoạt động trải nghiệm công việc 8 – Phiên bản 2 Chân trời sáng tạo

Đối với mỗi câu hỏi sau đây, hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu hỏi 1. Mục tiêu phẩm chất và năng lực chung của SGK Giáo dục phổ thông 2018 Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 8 – Chân trời sáng tạo tái bản lần 2 là gì?

Một. Nhà ái quốc; Lòng tốt; Công việc khó khăn; Trung thực; Trách nhiệm; Miễn phí; Giải quyết các vấn đề; Định hướng nghề nghiệp;
b. Nhà ái quốc; Lòng tốt; Tình yêu công việc; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Truyền thông và hợp tác;
c. Nhà ái quốc; Lòng tốt; Công việc khó khăn; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Truyền thông và hợp tác;
d. Nhà ái quốc; Thương người; Công việc khó khăn; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Khả năng giải quyết vấn đề; Truyền thông và hợp tác;

Câu 2. Chương trình Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp được trình bày trong SGK Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 8 – Chân trời sáng tạo nhóm 2 cần có những phẩm chất và năng lực gì?

Tham Khảo Thêm:  Cách tính lương hưu từ 1/1/2021

Một. Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác.
b. Nhà ái quốc; Lòng tốt; Công việc khó khăn; Trung thực; Trách nhiệm.
c. Giải quyết các vấn đề; Truyền thông và hợp tác; Tự chủ và tự học.
d. Thích nghi với cuộc sống; Thiết kế và tổ chức các hoạt động; Định hướng nghề nghiệp.

Câu 3. Giáo trình Hoạt động trải nghiệm, Dạy nghề 8 – Chân trời sáng tạo 2 được xây dựng dựa trên vòng tròn hoạt động nào?

Một. Hoạt động hướng nghiệp, hoạt động hướng về tự nhiên và xã hội.
b. Các hoạt động là tự định hướng, định hướng tự nhiên và xã hội.
c. Các hoạt động là tự định hướng, xã hội, định hướng tự nhiên và định hướng nghề nghiệp.
d. Hoạt động hướng về gia đình, nhà trường, xã hội và thiên nhiên.

Câu 4. Các chủ đề trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 bộ Chân trời sáng tạo phiên bản 2 được triển khai ở những loại hình cơ bản nào?

Một. Sinh hoạt chuyên đề giáo dục, Sinh hoạt dưới cờ, Câu lạc bộ.
b. Sinh hoạt lớp và sinh hoạt banner, câu lạc bộ.
c. Sinh hoạt chuyên đề giáo dục, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chào cờ.
d. Hoạt động giáo dục theo chủ đề, hoạt động lớp học và câu lạc bộ.

Câu 5. Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 8 nhóm Chân trời sáng tạo phiên bản 2 được thực hiện với phương thức tổ chức nào?

Một. Phương pháp này là chuyên dụng, thăm dò và thử nghiệm.
b. Phương pháp này là thăm dò, thử nghiệm, chuyên dụng và nghiên cứu.
c. Phương pháp là nghiên cứu, thăm dò và thử nghiệm.
d. Phương pháp này là thử nghiệm, chuyên dụng và nghiên cứu.

Câu 6. Trình tự sắp xếp từng hoạt động trong chủ đề Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 8 – Chân trời sáng tạo 2?

Tham Khảo Thêm:  Luật quy định về phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012

Một. Tìm hiểu, khám phá, xác định, chia sẻ kinh nghiệm; Thực hành, rèn luyện kỹ năng, xử lý tình huống; Chia sẻ cảm xúc và cảm xúc của bạn sau khi thực hành và áp dụng chúng vào thực tế.
b. Tìm hiểu, khám phá, xác định, chia sẻ kinh nghiệm; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi luyện tập và áp dụng vào thực tế; Thực hành, rèn luyện kỹ năng, xử lý tình huống;
c. Thực hành, rèn luyện kỹ năng, xử lý tình huống; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi luyện tập và áp dụng vào thực tế; Tìm hiểu, khám phá, xác định, chia sẻ kinh nghiệm;
d. Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi luyện tập và áp dụng vào thực tế; Tìm hiểu, khám phá, xác định, chia sẻ kinh nghiệm; Thực hành, rèn luyện kỹ năng, xử lý tình huống;

Câu 7. Theo SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – Chân trời sáng tạo nhóm 3, phương pháp giáo dục nào không nên áp dụng?

Một. Phương pháp giáo dục nhóm.
b. Phương pháp tạo sản phẩm.
c. Phương pháp động viên, khuyến khích.
d. Phương thức trình bày.

Câu 8. Ngoài các yêu cầu cơ bản, các văn bản cho Hoạt động trải nghiệm và nghề nghiệp 8 – Những chân trời sáng tạo Phiên bản 2 dựa trên những yêu cầu nào?

Một. Căn cứ vào chương trình giáo dục địa phương
b. Căn cứ vào yêu cầu tích hợp nội dung giáo dục của Đoàn, Đội.
c. Dựa trên chương trình quốc tế.
d. Tất cả các phương án a, b, c

Câu 9. Các chủ đề trong sách Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 8 Nhóm Chân Trời Sáng Tạo Tái Bản Lần 2 là gì?

Một. Trau dồi một số đặc điểm tính cách cá nhân; Thể hiện trách nhiệm với bản thân; Xây dựng và duy trì các mối quan hệ; Kinh doanh và tiết kiệm; Bảo tồn cảnh quan và phát triển cộng đồng; Phòng chống thiên tai và giảm thiểu rủi ro; Tìm hiểu những ngành nghề phổ biến trong xã hội hiện đại; Tìm hiểu về sở thích nghề nghiệp và định hướng học tập, rèn luyện.
b. Trau dồi một số đặc điểm tính cách cá nhân; Thể hiện trách nhiệm với bản thân; Xây dựng và duy trì các mối quan hệ; Tiết kiệm cả đời; Bảo tồn cảnh quan và phát triển cộng đồng; Phòng chống thiên tai và giảm thiểu rủi ro; Tìm hiểu những ngành nghề phổ biến trong xã hội hiện đại; Tìm hiểu về sở thích nghề nghiệp và định hướng học tập, rèn luyện.
c. Trau dồi một số đặc điểm tính cách cá nhân; Thể hiện trách nhiệm với bản thân; Xây dựng và duy trì các mối quan hệ; Kinh doanh và tiết kiệm; Bảo tồn cảnh quan và phát triển cộng đồng; Phòng chống thiên tai và giảm thiểu rủi ro; Tìm hiểu những ngành nghề phổ biến trong xã hội hiện đại; Tìm hiểu về sở thích nghề nghiệp và định hướng học tập, rèn luyện.
d. Trau dồi một số đặc điểm tính cách cá nhân; Thể hiện trách nhiệm với bản thân; Xây dựng và duy trì các mối quan hệ; Kinh doanh và tiết kiệm; Bảo vệ cảnh quan, môi trường; Phòng chống thiên tai và giảm thiểu rủi ro; Tìm hiểu những ngành nghề phổ biến trong xã hội hiện đại; Tìm hiểu về sở thích nghề nghiệp và định hướng học tập, rèn luyện.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 10275/2012/VPCP-KTN Hỗ trợ kinh phí và lùi thời hạn di dời bến cảng sông Hàn thuộc cảng Đà Nẵng

Câu 10. Ai đánh giá kết quả Trải nghiệm Sinh viên và Hướng nghiệp 8?

Một. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.
b. Bản thân học sinh và bạn bè.
c. Cha mẹ và cộng đồng.
d. Cả 3 hành tinh trong.

Chuyên mục: Tài liệu

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3). Không biết các bạn nhỏ đã từng được nghe hay…

Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3). “Con cóc là cậu ông GiờiAi mà đánh…

Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3). Chắc hẳn, các bạn nhỏ đã quá quen thuộc…

Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3). Nàng công chúa chăn ngỗng là một câu truyện cổ…

Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3). Không biết rằng, các bé có…

Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3). Các bé đã bao giờ được ông bà, bố mẹ kể…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *