Công văn 991/BGDĐT-QLCL Hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia năm 2018

Rate this post

Công văn 991/BGDĐT-QLCL

Hướng dẫn Quy chế thi THPT Quốc gia 2018

Công văn 991/BGDĐT-QLCL hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận trúng tuyển năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Công văn 991/BGDĐT-QLCL Hướng dẫn thi THPT Quốc gia năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 991/BGDĐT-QLCL
V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và công nhận tốt nghiệp năm 2018

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

Kính thưa:

– Các sở giáo dục và đào tạo;
– Các trường đại học, học viện;
– Các trường đại học;
– Các trường cao đẳng, trung học có nhóm hướng đào tạo giáo viên;
– Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng;
– Cục Đào tạo – Bộ Công an.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (gọi tắt là kỳ thi) được tiến hành theo Quy chế thi trung học cơ sở quốc gia và được xét công nhận trúng tuyển ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi).

Để thực hiện nghiêm túc Quy chế thi trong công tác tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia và công nhận bằng tốt nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo các Tổng cục GD&ĐT, Vụ Nhà trường – Bộ Quốc phòng (gọi chung là Bộ Quốc phòng) là Sở Giáo dục và Đào tạo); đại học, học viện, trường đại học; trường cao đẳng, trường trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên (gọi chung là trường đại học, trường cao đẳng, trung học phổ thông) bao gồm:

1. Đề thi và hình thức thi

a) Kiểm tra

– Tổ chức 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp KHTN (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), KHXH (tổ hợp các môn Sử, Địa , môn Công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục trung học; tổ hợp môn Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình) Giáo dục đào tạo trung học cơ sở; khoa học xã hội gọi tắt).

– Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THCS (gọi tắt là THPT) phải dự thi 4 bài, gồm 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn ngoài 2 bài tổ hợp. kỳ thi; Thí sinh học chương trình THCS (gọi tắt là học sinh phổ thông) phải dự thi 3 bài, gồm 2 bài thi độc lập là toán, văn và 1 bài do thí sinh tự chọn trong 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh đăng ký chọn dự thi cả hai bài thi, bài thi có điểm cao nhất sẽ được chọn để tính điểm công nhận trúng tuyển. Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự thi cả 2 bài thi phải dự thi cả 2 bài thi; Nếu thí sinh thiếu một trong hai bài thi sẽ được coi là đã dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận trúng tuyển.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 585/QĐ-TTG Phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010 - 2014

Học sinh THCS được lựa chọn thi môn Ngoại ngữ và kết quả thi được dùng để xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để được xét tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi. Thi tuyển để xét tuyển vào các ngành hoặc nhóm trình độ theo quy định của các trường ĐH, CĐ, TC.

b) Hình thức thi

– Các môn toán, ngoại ngữ và bài thi tổ hợp: hình thức thi trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là bài thi trắc nghiệm).

– Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận.

2. Lịch thi

ngày

phiên họp

Bài kiểm tra/
Các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài tập

Thời gian phát đề thi cho thí sinh

Thời gian bắt đầu làm bài tập về nhà

24 Tháng Sáu, 2018

KHÁC BIỆT

08h00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi

buổi chiều

14h00: Thí sinh vào phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính những sai sót trong thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến nội quy, thời gian thi.

25 Tháng Sáu, 2018

KHÁC BIỆT

Văn học

120 phút

07:30

07:35

buổi chiều

toán học

90 phút

2:20 chiều

2:30 chiều

26 Tháng Sáu, 2018

KHÁC BIỆT

Bài kiểm tra
KHTN

vật lý

50 phút

07:30

07:35

hoá học

50 phút

08:30

08:35

Sinh vật học

50 phút

09:30

09:35

buổi chiều

ngoại ngữ

60 phút

2:20 chiều

2:30 chiều

27 Tháng Sáu, 2018

KHÁC BIỆT

Bài kiểm tra
KHOA HỌC

Lịch sử

50 phút

07:30

07:35

Địa lý

50 phút

08:30

08:35

giáo dục công dân

50 phút

09:30

09:35

buổi chiều

PHÒNG NGỪA

3. Phần mềm quản lý thi

Các đơn vị thống nhất sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thi trung học phổ thông quốc gia (gọi tắt là phần mềm QLT) và phần mềm chấm thi trắc nghiệm do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp; thực hiện đúng quy trình, thời hạn xử lý số liệu và chế độ báo cáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 352/QĐ-TTG thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

4. Phương thức báo cáo và lưu trữ

a) Phương thức báo cáo

Các phòng giáo dục và đào tạo phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; phải cập nhật đầy đủ dữ liệu chấm thi, kiểm tra đảm bảo chính xác trước khi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Địa chỉ nhận báo cáo

Cục Quản lý chất lượng (QLCL), 35 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội; e-mail: [email protected]; điện thoại: (024.38683992 và (024).36231655.

c) Thời gian, nội dung và hình thức báo cáo

– Báo cáo trước khi chấm thi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật vào phần mềm quản lý và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 5 năm 2018.

– Báo cáo nhanh các buổi thi: Hội đồng thi cập nhật vào phần mềm QLT theo thứ tự các buổi thi trong lịch thi, chậm nhất là 11h30 đối với môn thi buổi sáng, 16h30 đối với môn thi buổi chiều.

– Báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình thi: Hội đồng thi cập nhật vào phần mềm QLT và gửi về Bộ GDĐT chậm nhất 11h30 ngày 28/6/2018.

– Trả kết quả thi: Chậm nhất là ngày 10/7/2018, các hội đồng thi sẽ xuất kết quả chấm bài thi từ chương trình hỗ trợ chấm thi (do Bộ GDĐT cung cấp) vào 02 đĩa CD-ROM (chỉ đăng ký 1 lần) . ); một đĩa lưu tại Phòng GD&ĐT ở chế độ bí mật, một đĩa gửi bảo mật ở chế độ bí mật về Cục Quản lý chất lượng để cập nhật kết quả thi vào phần mềm QLT. Ngay sau khi Cục Quản lý chất lượng cập nhật kết quả thi vào phần mềm QLT, các hội đồng thi sử dụng đĩa lưu tại đơn vị để đối chiếu với kết quả trong phần mềm QLT, nếu có bất thường báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo kỳ thi . nơi xử lý.

– Công bố kết quả thi: Hoàn thành việc đối chiếu kết quả thi trước ngày 11/7/2018.

– Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 11/07/2018.

– Báo cáo kết quả xét công nhận trúng tuyển sơ bộ: Chậm nhất ngày 15/7/2018, các Sở GDĐT phải cập nhật danh sách công nhận trúng tuyển vào phần mềm QLT; đồng thời gửi bảng tổng hợp kết quả xét trước trúng tuyển theo mẫu quy định trong phần mềm QLT vào địa chỉ thư điện tử quy định.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 33/2018/TT-NHNN Biểu phí dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước mới nhất

– Thông báo kết quả xét công nhận trưởng thành chậm nhất vào ngày 17/7/2018.

– Báo cáo kết quả công nhận trúng tuyển chính thức: Chậm nhất ngày 31/7/2018, các Sở GDĐT phải cập nhật Bảng tổng hợp kết quả công nhận trúng tuyển chính thức vào phần mềm QLT và gửi về các địa chỉ, địa chỉ. email được chỉ định; và gửi về Phòng Quản lý chất lượng.

– Chậm nhất ngày 05/8/2018, các Sở GDĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT (Phòng Lưu trữ – Thư viện), 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng Trung, Hà Nội.

Ngoài các hình thức báo cáo nêu trên, nếu có tình huống đặc biệt trong các ngày sao in, coi thi, chấm và sửa bài thi, các đơn vị cần báo cáo ngay cho Ban Chỉ đạo thi quốc gia qua quy chế điện tử và điện thoại.

d) Chậm nhất ngày 7.11.2018, tất cả các bài thi, bài đã cho điểm phải được đóng dấu và chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo bảo quản.

đ) Hồ sơ phúc khảo được lưu trữ theo quy định tại Điều 43 của Quy chế thi; Danh sách thí sinh có thay đổi điểm được cán bộ phúc khảo lưu giữ cùng với danh sách báo điểm thi của thí sinh.

5. Công việc cụ thể từng giai đoạn của Kỳ thi phải theo đúng Quy chế thi và được hướng dẫn chi tiết tại các phụ lục đính kèm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và phổ thông nghiêm túc thực hiện chỉ thị này. Nếu có vướng mắc, góp ý, đề nghị phản ánh ngay về Phòng Quản lý chất lượng, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội; e-mail: [email protected]; điện thoại: (024.38683992 và (024).36231655 để rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện./.

Người nhận:
– Như trên;

– Bộ trưởng (bằng b/c);
– Các Thứ trưởng (để p/h lãnh đạo);
– Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia;
– Bộ Tổng Tham mưu – Bộ Quốc phòng;
– Tổng cục Chính sách Công an – Bộ Công an;
– UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW;
– Các đơn vị liên quan trong Bộ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
nguyễn hữu độ

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 991/BGDĐT-QLCL Hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia năm 2018 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *