Công văn 90/2012/BNN-TC Dự toán kinh phí sự nghiệp Dự án sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015

Rate this post

Công văn 90/2012/BNN-TC

Dự toán kinh phí dự án sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015

Công văn 90/2012/BNN-TC về việc quy định dự toán kinh phí sự nghiệp dự án sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn đang xem: Công văn 90/2012/BNN-TC Dự toán kinh phí dự án sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——————
Con số: 90/BNN-TC
Điều chỉnh V/vi dự toán ngân sách sự nghiệp
Dự án sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

Kính thưa: Khoa trồng trọt

Để có cơ sở điều chỉnh đánh giá theo đề nghị của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên tại Tờ trình số 03/TTr-VNLT-TCHC ngày 05/01/2013 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh đánh giá chi tiết. vốn sự nghiệp năm 2012 Dự án “Sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015”;

Bộ NN&PTNT đề nghị Cục Trồng trọt có ý kiến ​​về nội dung quy định của Đề án thực hiện năm 2012 theo đề nghị của đơn vị (Tờ trình số 03/TTr-VNLT-TCHC ngày 05/01/2012) . nghìn mười ba).

Các ý kiến ​​xin gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tài chính) trước ngày 8 tháng 12 năm 2012.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 31/2019/TT-NHNN Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Người nhận:
– Như trên;
– TT Bùi Bá Bổng (để b/c);
– Chương trình của Hội đồng quản trị Đại học Fara (Bộ Khoa học);
– Lưu: VT, TC.

TL. Bộ
KT. SỞ TÀI CHÍNH NHỎ
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đinh Thị Phượng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 90/2012/BNN-TC Dự toán kinh phí sự nghiệp Dự án sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *