Công văn 90/2012/BNN-TC Dự toán kinh phí sự nghiệp Dự án sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015

Rate this post

Công văn 90/2012/BNN-TC

Dự toán kinh phí dự án sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015

Công văn 90/2012/BNN-TC về việc quy định dự toán kinh phí sự nghiệp dự án sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn đang xem: Công văn 90/2012/BNN-TC Dự toán kinh phí dự án sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——————
Con số: 90/BNN-TC
Điều chỉnh V/vi dự toán ngân sách sự nghiệp
Dự án sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

Kính thưa: Khoa trồng trọt

Để có cơ sở điều chỉnh đánh giá theo đề nghị của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên tại Tờ trình số 03/TTr-VNLT-TCHC ngày 05/01/2013 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh đánh giá chi tiết. vốn sự nghiệp năm 2012 Dự án “Sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015”;

Bộ NN&PTNT đề nghị Cục Trồng trọt có ý kiến ​​về nội dung quy định của Đề án thực hiện năm 2012 theo đề nghị của đơn vị (Tờ trình số 03/TTr-VNLT-TCHC ngày 05/01/2012) . nghìn mười ba).

Các ý kiến ​​xin gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tài chính) trước ngày 8 tháng 12 năm 2012.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 03/2020/TT-BGTVT Tiêu chuẩn, chứng chỉ chuyên môn huấn luyện thuyền viên

Người nhận:
– Như trên;
– TT Bùi Bá Bổng (để b/c);
– Chương trình của Hội đồng quản trị Đại học Fara (Bộ Khoa học);
– Lưu: VT, TC.

TL. Bộ
KT. SỞ TÀI CHÍNH NHỎ
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đinh Thị Phượng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 90/2012/BNN-TC Dự toán kinh phí sự nghiệp Dự án sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *