Công văn 8637/2012/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012

Rate this post

Công văn 8637/2012/BGDĐT-KHTC

Hướng dẫn thanh toán vốn các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012

Công văn 8637/2012/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 8637/2012/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

Con số: 8637/BGDĐT-KHTC
Để được hướng dẫn thanh toán vốn cho các dự án
đầu tư trong Chương trình mục tiêu
quốc gia 2012.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

Kính thưa: Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Nghị quyết số Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 17/11/2012 của Chính phủ phục vụ phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10 năm 2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 73/NQ-CP ngày 17/11/2012 của Chính phủ. 17024/BTC-ĐT ngày 06/12/2012 về việc thanh toán vốn. đối với các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 (có bản sao gửi kèm theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị, chủ đầu tư nghiên cứu, thực hiện dự án được bố trí dự toán ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo (MTQGGD&ĐT) năm 2012 thuộc Mục 490 GD&ĐT. Chi sự nghiệp Khoản 494, 501, 502 (chi sự nghiệp có tính chất đầu tư), mã số dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo quy định tại Thông tư số Thông tư số 30/2011/TT-BTC ngày 02/03/2011 của Bộ Tài chính về việc hoàn thiện Nội dung Ngân sách Nhà nước và Thông tư số 110/2012/TT-BTC ngày 07/03/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, hoàn thiện của một số điều của Quyết định số Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 06/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2260/QĐ-BYT Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”

Đối với các dự án, hoạt động đã được bố trí dự toán Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo nhưng không thuộc đối tượng của công văn số các thủ tục tạm ứng, thanh toán theo quy định được khẩn trương thực hiện và hoàn thiện. Thời hạn chi, trả nợ và xử lý số dư phải phù hợp với quy định tại Thông tư số Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập quyết toán năm báo cáo hoàn trả ngân sách.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn xử lý./.

Người nhận:
– Như trên,
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Cục Công an và Người tàn tật và Xã hội (để phối hợp);
– Lưu VT, KHTC.
TL. Bộ
PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH NHỎ

(Đã ký)
Vũ Ngọc Nguyên

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 8637/2012/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *