Công văn 8637/2012/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012

Rate this post

Công văn 8637/2012/BGDĐT-KHTC

Hướng dẫn thanh toán vốn các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012

Công văn 8637/2012/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 8637/2012/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

Con số: 8637/BGDĐT-KHTC
Để được hướng dẫn thanh toán vốn cho các dự án
đầu tư trong Chương trình mục tiêu
quốc gia 2012.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

Kính thưa: Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Nghị quyết số Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 17/11/2012 của Chính phủ phục vụ phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10 năm 2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 73/NQ-CP ngày 17/11/2012 của Chính phủ. 17024/BTC-ĐT ngày 06/12/2012 về việc thanh toán vốn. đối với các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 (có bản sao gửi kèm theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị, chủ đầu tư nghiên cứu, thực hiện dự án được bố trí dự toán ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo (MTQGGD&ĐT) năm 2012 thuộc Mục 490 GD&ĐT. Chi sự nghiệp Khoản 494, 501, 502 (chi sự nghiệp có tính chất đầu tư), mã số dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo quy định tại Thông tư số Thông tư số 30/2011/TT-BTC ngày 02/03/2011 của Bộ Tài chính về việc hoàn thiện Nội dung Ngân sách Nhà nước và Thông tư số 110/2012/TT-BTC ngày 07/03/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, hoàn thiện của một số điều của Quyết định số Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 06/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 172/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Đối với các dự án, hoạt động đã được bố trí dự toán Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo nhưng không thuộc đối tượng của công văn số các thủ tục tạm ứng, thanh toán theo quy định được khẩn trương thực hiện và hoàn thiện. Thời hạn chi, trả nợ và xử lý số dư phải phù hợp với quy định tại Thông tư số Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập quyết toán năm báo cáo hoàn trả ngân sách.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn xử lý./.

Người nhận:
– Như trên,
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Cục Công an và Người tàn tật và Xã hội (để phối hợp);
– Lưu VT, KHTC.
TL. Bộ
PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH NHỎ

(Đã ký)
Vũ Ngọc Nguyên

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 8637/2012/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *