Công văn 8326/2012/BGDĐT-KHTC Kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục, chống mù chữ

Rate this post

Công văn 8326/2012/BGDĐT-KHTC

Kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục, chống mù chữ

Công văn 8326/2012/BGDĐT-KHTC về kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục và chống mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bạn đang xem: Công văn 8326/2012/BGDĐT-KHTC Kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục, chống mù chữ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————

Con số: 8326/BGDĐT-KHTC
Về kế hoạch triển khai phần mềm toàn cầu
tiếp cận giáo dục, chống mù chữ
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012

Kính thưa: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục – chống mù chữ”, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các Tổng cục trưởng một loạt nội dung như sau:

Ngày 24 tháng 10 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số Quyết định số 5284/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Dự án “Xây dựng Hệ thống thông tin điện tử quản lý công tác phổ cập giáo dục – chống mù chữ” (PQGD-CMC) Căn cứ kế hoạch Đề án, Bộ đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn cung cấp Hệ thống phần mềm PCGD-CMC để cung cấp, cài đặt và sử dụng thống nhất trong tất cả các Ban Chỉ đạo PCGD-CMC. cấp thành phố, quận, huyện, tỉnh và trung tâm của 63 tỉnh/thành phố. Bắt đầu từ tháng 12/2012, Ban chỉ đạo PCGD-CMC của Bộ đã phối hợp với các địa phương, nhà thầu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm này tại 12 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa. , Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Hậu Giang, TP. Hồ Chí Minh, Sóc Trăng và Đồng Nai.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 697/2013/QĐ-LĐTBXH Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tại văn bản số 4987/BGDĐT-ITT ngày 2/8/2012 về việc hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2012-2013, Bộ cũng công bố sẽ cung cấp phần mềm PCGD-CMC sử dụng liên tục trên mạng Internet toàn quốc.

Để đảm bảo việc sử dụng đồng bộ Phần mềm PCGD-CMC trên toàn quốc, tránh đầu tư trùng lặp, cũng như đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo cân nhắc, không mua sắm Phần mềm PCGD-CMC điều chuyển vốn đó (nếu có) để thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên khác trong kế hoạch.

Kính đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (bằng b/c);
– TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
– Cục CNTT (để phối hợp);
– Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. Bộ
KT. PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH NHỎ
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Lê Khánh Tuấn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 8326/2012/BGDĐT-KHTC Kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục, chống mù chữ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *