Công văn 832/2013/TCHQ-TXNK Giá tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thủ tục miễn thuế thiết bị nhập khẩu

Rate this post

Công văn 832/2013/TCHQ-TXNK

Giá tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thủ tục miễn thuế đối với thiết bị nhập khẩu

Công văn 832/2013/TCHQ-TXNK về việc xác định giá tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thủ tục miễn thuế đối với thiết bị nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 832/2013/TCHQ-TXNK Giá tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thủ tục miễn thuế đối với thiết bị nhập khẩu

TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
————
Con số: 832/TCHQ-TXNK
Y/y: Giá tính thuế NK, VAT
và thủ tục miễn thuế đối với thiết bị nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

Kính thưa:

Công ty TNHH ABB
(Địa chỉ: Km 9, Quốc lộ 1A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan đã tiếp nhận lô hàng chính thức ngày 23/01/2013 của Công ty TNHH ABB đề nghị xác định trị giá thiết bị để tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và các thủ tục liên quan cho Công ty TNHH ABB. miễn thuế nhập khẩu với thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến ​​như sau:

1. Về xác định trị giá tính thuế:

Căn cứ Điều 12, 14 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 2445/QĐ-BCT Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại

Trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải nộp tính đến cửa khẩu kiểm soát nhập khẩu đầu tiên.

Mức giá hiện hành phải nộp tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được áp dụng tuần tự trong 6 phương pháp xác định trị giá nghĩa vụ và dừng ngay ở phương pháp xác định trị giá nghĩa vụ có tính đến các điều chỉnh theo quy định của pháp luật , quy định tại Điều 14 Bộ luật Thông tư 205/2010/TT-BTC.

2. Về thủ tục miễn thuế:

Các trường hợp miễn thuế nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 101, 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Trường hợp được miễn thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT phải theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC.

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ABB biết./.

Người nhận:
– Như trên;
Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 832/2013/TCHQ-TXNK Giá tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thủ tục miễn thuế thiết bị nhập khẩu . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *