Công văn 8299/2012/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn

Rate this post

Công văn 8299/2012/BGDĐT-KTKDCLGD

Hướng dẫn tự đánh giá trẻ mẫu giáo theo quy trình rút gọn

Công văn 8299/2012/BGDĐT-KTKDCLGD hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục mầm non theo quy trình rút gọn do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Bạn đang xem: Công văn 8299/2012/BGDĐT-KTKDCCLGD Hướng dẫn tự đánh giá trẻ mẫu giáo theo quy trình rút gọn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————
Con số: 8299 /BGDĐT-KTKDCLGD
Hướng dẫn tự đánh giá
Vườn cây theo quy trình viết tắt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

Kính thưa: Sở giáo dục và đào tạo

Nhằm nắm bắt thông tin về chất lượng giáo dục của các trường mầm non, trường mẫu giáo và trường mẫu giáo các loại hình (gọi chung là trường mầm non) trong cả nước để chuẩn bị triển khai Đề án nâng cao năng lực và mức độ sẵn sàng đi học của trẻ mẫu giáo. , Bộ Giáo dục và Đào tạo. hướng dẫn trường mầm non tự đánh giá theo quy trình rút gọn như sau:

1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, thành phố do trung tâm quản lý thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non (sau đây gọi là Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT);

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 97/2020/NĐ-CP Tăng mức giới hạn bồi thường khi vận chuyển bằng máy bay

b) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tự đánh giá của các cơ sở giáo dục mầm non, phấn đấu đến năm 2014 có 100% cơ sở giáo dục mầm non hoàn thành việc tự đánh giá theo hướng dẫn tại Công văn số Công văn số 7886/BGDĐT-KTKKDCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tự đánh giá trường mầm non (sau đây gọi là Công văn số 7886/BGDĐT-KTKDCLGD). Tổ chức đánh giá ngoài và công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Phấn đấu đến năm 2015, có ít nhất 50% số trẻ mẫu giáo trên địa bàn đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ mức độ 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BTC. Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (sau đây gọi là Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT).

Kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn là điều kiện để giải ngân vốn Dự án Nâng cao khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non.

c) Tổng hợp báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (theo Phụ lục IV), gửi Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 5 năm 2013 và cuối năm học của những năm tiếp theo;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1571/QĐ-TTg-2014 Dự trữ vắc xin và hóa chất diệt trùng

đ) Chỉ đạo, triển khai các biện pháp có hiệu quả nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

2. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo

a) Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện tự đánh giá;

b) Tổng hợp báo cáo kết quả tự đánh giá của trẻ mẫu giáo (theo phụ lục III), báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 4 năm 2013 và cuối năm học của những năm tiếp theo.

3. Đối với trẻ mẫu giáo

a) Thành lập hội đồng tự đánh giá theo quy định tại Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT và Công văn số. 7886/BGDĐT-KTKDCLGD để thực hiện công tác tự đánh giá;

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 8299/2012/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *