Công văn 8218/2012/NHNN-QLNH Giám định hàm lượng vàng

Rate this post

Công văn 8218/2012/NHNN-QLNH

Giám định hàm lượng vàng

Công văn 8218/2012/NHNN-QLNH về thẩm định hàm lượng vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 8218/2012/NHNN-QLNH Thẩm định hàm lượng vàng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

———
Con số: 8218/NHNN-QLNH
Đánh giá hàm lượng vàng v/v

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Kính thưa: tổng cục hải quan

Trả lời công văn số. Văn bản số 6229/TCHQ-KTSTQ ngày 07/11/2012 của Cục Giám định hàm lượng vàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến ​​như sau:

1. Đối với hoạt động thẩm định vàng miếng

– Điều 2 và Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định “2. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 3. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền của mình phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

– Điểm 5 Điều 69 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ “5. Chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng, quy chế quản lý tổ chức đánh giá sự phù hợp và quy chế bổ nhiệm các tổ chức này. Tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm trong sản xuất, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.”

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 634/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch cấp thẻ an sinh xã hội điện tử trên toàn quốc

– Khoản 4 Điều 17 Nghị định số. Nghị định 24/2012/NĐ-CP, ngày 03/04/2012 “Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng”, trong đó quy định “4. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm ban hành tiêu chuẩn chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ; thanh tra, kiểm tra và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và kiểm định phương tiện đo của doanh nghiệp kinh doanh vàng.”

– Khoản 8, 11 Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định “8. Tổ chức đánh giá sự phù hợp là tổ chức thực hiện các hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định và chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 11. Giám định là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan sát, đánh giá kết quả đo lường, thử nghiệm.

– Khoản 1 Điều 19 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định tổ chức đánh giá sự phù hợp có quyền “1. Thực hiện thử nghiệm, đánh giá, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổ chức, cá nhân có yêu cầu đánh giá sự phù hợp thuộc lĩnh vực hoạt động đã đăng ký hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị 21/CT-TTg Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Như vậy, giám định là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thông qua việc quan sát, đánh giá kết quả đo, thử do doanh nghiệp thực hiện. đánh giá trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổ chức, cá nhân hoạt động đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực đã đăng ký hoạt động hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý tổ chức đánh giá sự phù hợp, quy định xác định tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm sản xuất, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Do đó, Tổng cục Hải quan có thể liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ – cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để được cung cấp các thông tin cần thiết.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 8218/2012/NHNN-QLNH Giám định hàm lượng vàng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Công văn 3089/BGDĐT-GDTrH Triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *