Công văn 807/2013/BTC-QLG Về điều hành kinh doanh xăng dầu

Rate this post

Công văn 807/2013/BTC-QLG

Về hoạt động kinh doanh xăng dầu

Công văn 807/2013/BTC-QLG quản lý kinh doanh xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 807/2013/BTC-QLG Về quản lý kinh doanh xăng dầu

TÀI CHÍNH
—-
Con số: 807/BTC-QLG
Re: Quản lý kinh doanh xăng dầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Kính thưa: Các công ty kinh doanh dầu lớn.

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về xăng dầu và kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi là Nghị định số 84/2009/NĐ-CP);

Căn cứ thông tư số Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP (gọi tắt là Thông tư số 234/2009/TT-BTC);

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây;

Căn cứ ghi giá của các công ty dầu thương mại chính; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; dựa trên nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP Thông tư số. Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó quy định mức thuế nhập khẩu, mức chiết khấu về Quỹ Bình ổn giá dầu) của các loại dầu theo quy định hiện hành), mức chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30 ngày kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2012 đến ngày ngày 13 tháng 01 năm 2013 và giá bán các mặt hàng xăng dầu hiện hành như sau:

Đơn vị tính: đồng/lít, kg.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 57/2017/NĐ-CP Chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

BÀI VIẾT

Giá bán hiện tại

giá gốc

Chênh lệch giữa giá bán thực tế và giá cơ sở

(Đầu tiên)

(2)

(3) =(1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.150

23.560

-410

2. Dầu diesel 0,05 S

21.550

21640

-90

3. Dầu hỏa

21600

21,871

-271

4. Điêzen 3.5S

17650

17,883

-233

Lưu ý: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-): giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; Giá hiện hành theo giá bán hiện hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Căn cứ mức chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán thực tế tính toán nêu trên, Liên Bộ Tài chính – Công Thương thống nhất điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:

1. Không tăng giá; giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá hiện hành đối với xăng dầu các loại.

2. Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu bán ra theo nhiệt độ hiện hành đối với các mặt hàng xăng, dầu cụ thể như sau:

Xăng cũ 300 đồng/lít;

Sử dụng dầu hỏa 300 đồng/lít;

dầu Madut đã qua sử dụng 300 đồng/kg;

Nafta vẫn chưa sử dụng Quỹ bình ổn giá.

3. Về thời gian thực hiện:

Thời gian áp dụng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 15/01/2013.

Bộ Tài chính thông báo và yêu cầu các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Tài chính – Công Thương để liên bộ theo dõi, giám sát theo quy định./.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2437/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2011

Người nhận:
– Như trên;
– Thủ trưởng Bộ Tài chính (báo cáo),
– Thủ trưởng Bộ Công Thương (báo cáo),
– Sở Thông tin và Truyền thông (KKK);
– Các công ty kinh doanh xăng dầu chính;
– Phòng TCCN, Thanh tra Tài chính, Cục KSHT (BTC);
– Lưu: VT, QLG (30).

TL. Bộ
KT. PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 807/2013/BTC-QLG Về điều hành kinh doanh xăng dầu . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *