Công văn 746/TTr-NV2 Triển khai công tác thanh tra năm học 2017-2018

Rate this post

Công văn 746/TTr-NV2

Triển khai công tác kiểm tra năm học 2017-2018

Ngày 29/8/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 746/TTr-NV2 về việc kiểm tra việc triển khai năm học mới. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Công văn 746/TTr-NV2 Quy định công tác kiểm tra năm học 2017-2018

Công văn 746/TTr-NV2 – Ra quân kiểm tra năm học mới

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUAN SÁT
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-o0o———

Số: 746/TTr-NV2
Về việc triển khai công tác kiểm tra năm học

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

Kính thưa: Đồng chí Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 28 tháng 7 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số Công văn số 3936/BGDĐT-TTr hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017-2018 Đề nghị Chánh Thanh tra Sở căn cứ văn bản này và các tài liệu liên quan tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch thanh tra năm học phù hợp với thực tiễn địa phương và tổ chức thực hiện thanh tra theo quy định.

Trước mắt cần tập trung cho công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học mới, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời những sai phạm (nếu có) trong dạy học, hoạt động ngoài giờ lên lớp. , thu nhập và chi phí. các khoản thu đầu năm học và những vấn đề bức xúc được xã hội quan tâm. Việc kiểm tra thu chi phải thực hiện theo tinh thần công văn số 2794/BGDĐT-KHTC ngày 30/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục trong năm học 2017-2018.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn 17-HD/BTCTW Hợp nhất các cơ quan của đảng với cơ quan chuyên môn tại DNNN

Chánh Thanh tra Sở báo cáo kết quả công tác thanh tra đầu năm học về Thanh tra Bộ trước ngày 30/9/2017 qua địa chỉ: Số. 35, Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội, email: [email protected] .

Đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện, góp phần tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong trường học theo tinh thần Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của ngành giáo dục.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (để b/c);
– Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
– Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
– Các đơn vị liên quan trong Bộ;
– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Website Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ;
– Lưu: VT, NV2.

TRƯỞNG THANH TRA
Nguyễn Huy Bằng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 746/TTr-NV2 Triển khai công tác thanh tra năm học 2017-2018 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *