Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB Xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan

Rate this post

Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB

Xin mở lớp đào tạo khai báo hải quan

Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB Xin mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khai hải quan

TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

—-

Con số: 7037/TCHQ-TCCB
Xin mở lớp dạy nghề
Khai báo hải quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Kính thưa: Cục Hải quan TP Cần Thơ.

Trả lời đề nghị của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ tại Công văn số Có văn bản số 1713/HQCT-TCCB ngày 26/11/2012 về việc Trường Đại học Tây Đô xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến ​​như sau:

1. Đề nghị đơn vị trao đổi với Trường Đại học Tây Đô về khả năng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khai hải quan theo Quy chế tại Quyết định số Quyết định số 2333/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2011 của Tổng cục Hải quan về việc tổ chức khai giảng lớp học.

2. Trước khi khai giảng lớp học, đề nghị báo cáo Tổng cục Hải quan và Trường Hải quan Việt Nam để phối hợp triển khai và tổ chức thi cấp chứng chỉ theo quy định.

3. Tài liệu đào tạo về khai hải quan được đưa lên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và đề nghị các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng.

Tham Khảo Thêm:  Luật Dầu khí Luật số 12/2022/QH15

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ được biết.

Người nhận:
– Như trên;
– Trường HQVN (đến p/h);
– Lưu: VT, TCCB (04b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Phạm Thị Thu Hương

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB Xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *