Công văn 652/2013/VPCP-KTN Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 vùng Đông Nam Bộ

Rate this post

Công văn 652/2013/VPCP-KTN

Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 vùng Đông Nam Bộ

Công văn 652/2013/VPCP-KTN về việc phê duyệt “Định hướng, nhiệm vụ và quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 vùng Đông Nam Bộ” do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 652/2013/VPCP-KTN Định hướng, nhiệm vụ và quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 vùng Đông Nam Bộ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
—-
Con số: 652/VPCP-KTN
V/v phê duyệt “Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch”
phát triển hạ tầng giao thông đến năm 2015,
Định hướng đến năm 2020 vùng Đông Nam Bộ”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính thưa: Vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (tờ trình số 11109/BGTVT-KHĐT ngày 28/12/2012) về việc phê duyệt “Phương hướng, nhiệm vụ và quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 vùng Đông Nam Bộ. vùng”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận xét như sau:

Bộ Giao thông vận tải căn cứ các quy định hiện hành và quyết định phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển có liên quan thẩm tra, phê duyệt “Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu”. kết cấu hạ tầng giao thông đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 vùng Đông Nam Bộ” theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện phân bổ nguồn lực.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 104/2018/NĐ-CP Nguyên tắc bổ nhiệm đặc biệt Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Người nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng;
– Phó Chủ tịch Hoàng Trung Hải;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, TỔNG THỐNG HOA KỲ
phó tổng thống mỹ

(Đã ký)

nguyễn hữu vũ

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 652/2013/VPCP-KTN Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 vùng Đông Nam Bộ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *