Công văn 603/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy nhóm ngành giáo viên Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017

Rate this post

Công văn 603/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy nhóm giáo viên chính

Quy chế đăng ký đại học, cao đẳng năm 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số. 603/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đào tạo giáo viên năm 2017

Bạn đang xem: Công văn 603/BGDĐT-GDĐH Hướng dẫn tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy vào nhóm ngành giáo viên, Quy chế Đăng ký Đại học, Cao đẳng năm 2017

Vì vậy, sau khi có kết quả kỳ thi THPT quốc gia, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần theo thời gian và phương thức như sau:

– Thanh toán trực tuyến từ ngày 15/07 đến 17h00 ngày 21/07:

+ Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để tùy chỉnh nguyện vọng của mình trong phiếu đăng ký dự thi;

+ Phương thức này chỉ được chấp nhận khi số nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký.

– Điều chỉnh với Biểu mẫu điều chỉnh đăng ký XT từ ngày 15 tháng 7 đến 17:00 ngày 23 tháng 7:

+ Thí sinh được điều chỉnh tăng số nguyện vọng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký xét tuyển;

+ Thí sinh phải điền đầy đủ các thông tin trong Phiếu điều chỉnh nguyện vọng và ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành và mã tổ hợp đăng ký xét tuyển theo quy định của trường.

NỘI DUNG Công văn số. 603/BGDĐT-GDĐH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 603/BGDĐT-GDĐH
V/v Hướng dẫn tuyển sinh đại học
hệ thống quản trị; tuyển sinh đại học
nhóm ngành đào tạo giáo viên
hệ chính quy năm 2017

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017
Kính thưa: – Các đại học, học viện, trường đại học;
– Các trường đăng ký nhóm ngành đào tạo giáo viên;
– Các sở giáo dục và đào tạo.

Ngày 25 tháng 01 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Quy chế đăng ký đại học hệ chính quy; đăng ký vào trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên theo hướng chính quy (sau đây gọi là Quy chế đăng ký) ban hành kèm theo Thông tư số. 05/2017/TT-BGDĐT.

Để thống nhất áp dụng Quy chế đăng ký, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (gọi chung là trường) và sở giáo dục và đào tạo (gọi chung là trường). . GDDT) một số nội dung sau:

Tham Khảo Thêm:  Bài giảng điện tử môn Toán 2 sách Cánh diều (Học kì 1)

I. Tổ chức tuyển dụng

1. Sở giáo dục và đào tạo:

a) Sử dụng tài khoản và mật khẩu được cấp trong quá trình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia đã xét công nhận điểm chuẩn để nhập dữ liệu đăng ký dự thi tại trường, khoa;

b) Tổ chức rà soát, xác định diện ưu tiên đối với trường trung học cơ sở trên địa bàn theo quy định hiện hành;

c) Chỉ đạo các đơn vị lấy “Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng” (Phiếu đăng ký) và Đơn xin điều chỉnh đăng ký xét tuyển (Giấy báo trúng tuyển) (của điểm thu nhận chung). ) tiếp nhận hồ sơ); chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và cử cán bộ có trình độ chuyên môn, nắm vững Quy chế thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh để hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh; nhập thông tin Phiếu đăng ký tuyển sinh và Phiếu điều chỉnh Phiếu đăng ký nguyện vọng (Phụ lục 2) vào cơ sở dữ liệu Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; đảm bảo quy trình, thời hạn thực hiện công việc theo kế hoạch đăng ký chung quy định tại Phụ lục 1;

d) Hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân truy cập vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra dữ liệu cá nhân và điều chỉnh Phiếu đăng ký dự thi trực tuyến;

đ) Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển khi đã có kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Mỗi thí sinh chỉ được chỉnh sửa phiếu đăng ký một lần trong thời hạn quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc sửa phiếu đăng ký.

– Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký. Lưu ý với thí sinh: phương thức này chỉ được chấp nhận khi số nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số nguyện vọng ghi ban đầu trong Phiếu đăng ký xét tuyển;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 64/2017/TT-BCA Quy định mới về đăng ký xe

– Điều chỉnh theo phiếu điều chỉnh nguyện vọng theo phiếu điều chỉnh: thí sinh điều chỉnh tăng số lượng nguyện vọng so với số nguyện vọng đã ghi ban đầu trong phiếu đăng ký và phải nộp thêm lệ phí cho số nguyện vọng bổ sung theo số lượng. mong muốn được ghi trên mẫu đăng ký.quy định. Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Lưu ý thí sinh nhập đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành và mã tổ hợp đăng ký xét tuyển theo quy định của trường. Mọi yêu cầu viết sai sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và sẽ bị loại. Nơi tiếp nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng của mình đối với phiếu đăng ký dự thi trong thời hạn quy định và đề nghị chỉnh sửa sai sót nếu có.

e) Cập nhật phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký dự thi của thí sinh và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin đăng ký dự thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường hợp nhập sai thông tin so với phiếu sửa lỗi thí sinh phải sửa lại theo yêu cầu của thí sinh và lưu phiếu yêu cầu sửa lỗi của thí sinh;

g) Chỉ đạo các trường THCS mở phòng máy tính có kết nối internet để thí sinh sử dụng đáp ứng nguyện vọng đăng ký trực tuyến.

2. Các trường đại học, cao đẳng:

a) Mỗi ​​trường được cấp một mã số và một tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) để đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng;

b) Thực hiện đúng lịch đăng ký quy định tại Phụ lục 1 của Hướng dẫn này;

c) Tổ chức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành học của trường theo quy định tại mục III của hướng dẫn này;

d) Đợt đầu, các trường làm thủ tục sơ tuyển; Các trường tổ chức thi đánh giá năng lực đặc biệt hoặc thi năng khiếu kết hợp sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia quy định tại điểm c, khoản 1, điều 2 của quy chế đăng ký phải hoàn thiện việc cập nhật. cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin đăng ký dự thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 14/7/2017; các đợt xét tuyển bổ sung (nếu có) phải hoàn thành việc cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi đăng ký xét tuyển. Các bản cập nhật bao gồm:

Tham Khảo Thêm:  Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Tiếng Anh (10 sách)

– Danh sách thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển;

– Danh sách thí sinh đạt yêu cầu dự đánh giá năng lực đặc biệt hoặc đủ điều kiện thi môn năng khiếu.

đ) Các trường công bố mức điểm nhận đăng ký dự thi các tổ hợp xét tuyển sau khi có kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia phù hợp với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và các điều kiện khác không trái với quy định của pháp luật. yêu cầu của Quy chế tuyển sinh.

Điểm tối thiểu của từng bài thi/tổ hợp môn xét tuyển do các trường quy định nhưng không trái với Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp và được ghi rõ trong đề án đăng ký dự thi;

đ) Trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, các trường không cập nhật hoặc công bố thông tin về thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường;

g) Các trường phải tổ chức bộ phận thường trực gồm những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm trong công tác đăng ký, nắm vững các quy định để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác của trường và chế độ ưu tiên trong đăng ký;
h) Tạo điều kiện hỗ trợ thí sinh sử dụng phòng máy tính có kết nối Internet của trường để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến (nếu thí sinh có yêu cầu).

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 603/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy nhóm ngành giáo viên Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *