Công văn 56/2013/TCHQ-TXNK Vướng mắc thuế bảo vệ môi trường

Rate this post

Công văn 56/2013/TCHQ-TXNK

Vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường

Công văn 56/2013/TCHQ-TXNK về vấn đề thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 56/2013/TCHQ-TXNK Vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường

TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
————
Con số: 56/TCHQ-TXNK
Vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

Kính thưa: Cục Hải quan Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số. Công văn số 1959/HĐNa-TXNK ngày 30/11/2012 của Cục Hải quan Đồng Nai về vướng mắc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến ​​như sau:

Căn cứ điều 2 thông tư số. 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số Nghị định số 67/NĐ-2011-KP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường như sau:

“2.4. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (kể cả hàng hóa xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu (kể cả gia công) hoặc ủy thác cho doanh nghiệp kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sau nhập khẩu xuất khẩu ra nước ngoài.

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 65/NQ-CP Về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ Hợp tác giữa Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp quốc về tăng cường hợp tác nông nghiệp và lâm nghiệp

Ví dụ 6: Công ty A nhập khẩu 40 kg túi ni lông để gia công một số chi tiết khác như in tem nhãn hoặc gia công thêm thành sản phẩm khác với túi ni lông nhập khẩu ban đầu rồi xuất khẩu. Công ty A không phải kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với 40kg túi ni lông khi nhập khẩu…”

Trong trường hợp Công ty TNHH Storsack Việt Nam nhập khẩu túi PE theo loại hình nhập khẩu, sản xuất và xuất khẩu để đóng bao PP dệt rồi xuất khẩu ra nước ngoài, có tờ khai nhập khẩu từ ngày 15/11/2012 (ngày Thông báo) Thông tư số Theo Thông tư số 159/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính), túi PE do Công ty nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan biết và thực hiện./.

Người nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 56/2013/TCHQ-TXNK Vướng mắc thuế bảo vệ môi trường . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *