Công văn 509/2013/BCT-BGMN Hướng dẫn hàng hóa mua, bán, trao đổi cư dân biên giới

Rate this post

Công văn 509/2013/BCT-BGMN

Hướng dẫn mua bán, trao đổi hàng hóa cho cư dân biên giới

Công văn 509/2013/BCT-BGMN hướng dẫn mua bán, trao đổi cư dân biên giới do Bộ Công Thương ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 509/2013/BCT-BGMN Hướng dẫn mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới

BỘ CÔNG THƯƠNG
———
Con số: 509/BCT-BGMN
V/v: Hướng dẫn mua hàng,
bán, trao đổi cư dân biên giới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kính thưa: Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính

Trả lời công văn số. Công văn số 164/TCHQ-GSQL ngày 09/01/2013 của Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính về vướng mắc do Thông tư số 10/2010/TT-BCT, Bộ Công Thương. có nhận xét sau. sau đó:

Ngày 27 tháng 12 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số. 42/2012/TT-BCT quy định danh mục hàng hóa do nước có chung biên giới sản xuất nhập khẩu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới (Thông tư 42/2012/TT-BCT) Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2013 (khoản 1 Điều 3). Đồng thời, điểm 2, điều 3 Thông tư số 42/2012/TT-BCT cũng xác định: “Trong thời gian thông tư này chưa có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 28/02/2013, . để thực hiện Thông tư số Thông tư số 10/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định hàng hóa do nước có chung biên giới sản xuất được nhập khẩu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa biên giới. dân cư giai đoạn 2010-2012”.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 03/2013/TT-BYT Hướng dẫn việc hạch toán ngân sách nhà nước áp dụng cho khoản viện trợ không hoàn lại do Bộ Y tế quản lý

Bộ Công Thương xin thông báo để Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh có đường biên giới đất liền thống nhất thực hiện./.

Người nhận:
– Như trên;
– UBND các tỉnh biên giới;

– Lưu: VT, BGMN.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI
Phó trưởng ban thường trực
PHÓ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

(Đã ký)

Nguyễn Cẩm Tú

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 509/2013/BCT-BGMN Hướng dẫn hàng hóa mua, bán, trao đổi cư dân biên giới . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *