Công văn 50/2013/VPCP-ĐMDN Thực hiện Nghị định 99/2012/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Rate this post

Công văn 50/2013/VPCP-ĐMDN

Thực hiện Nghị định 99/2012/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 50/2013/VPCP-ĐMDN triển khai thực hiện Nghị định 99/2012/NĐ-CP và ý kiến ​​chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 50/2013/VPCP-ĐMDN Triển khai Nghị định 99/2012/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
————
Con số: 50/VPCP-ĐMDN
V/v thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP
15/11/2012 và ý kiến ​​chỉ đạo của thủ tướng
chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

Kính thưa:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Ngày 30/12/2012, Nghị định của Chính phủ số Nghị định 99/2012/NĐ-CP về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư cho doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai thực hiện (Công văn số 2071/TTg-ĐMDN ngày 07/12/2012).

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tập đoàn nhà nước. các tổng công ty phải khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các dự thảo thể chế, cơ chế trình cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai ngay các nhiệm vụ khác được giao.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 595/QĐ-BHXH Quy trình thu và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Người nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Ban Chỉ đạo ĐTM;
– VPCP: BTCN, PCN, các Vụ: Kế toán tổng hợp, Kế toán tổng hợp, Kiểm toán, Nhập tịch;
– Lưu: VT, ĐMDN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, TỔNG THỐNG HOA KỲ
phó tổng thống mỹ

(Đã ký)

Phạm Viết Muôn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 50/2013/VPCP-ĐMDN Thực hiện Nghị định 99/2012/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *