Công văn 4948/LĐTBXH-TCCB Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018

Rate this post

Công văn 4948/LĐTBXH-TCCB

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018

Ngày 22/11/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4948/LĐTBXH-TCCB về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2018.

Bạn đang xem: Công văn 4948/LĐTBXH-TCCB Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018

Do đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2018 như sau:

  • Về nguyên tắc đối tượng, thời gian, thẩm quyền và quy trình đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và người lao động.
  • Đối với hồ sơ theo thẩm quyền thẩm định gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/01/2019:
  • Hồ sơ đánh giá, xếp loại của lãnh đạo đơn vị (gồm phiếu đánh giá, xếp loại cá nhân; biên bản họp; văn bản lấy ý kiến ​​cấp ủy Đảng và hàng loạt tài liệu liên quan như bài báo khoa học…).
  • Bảng tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức, người lao động; danh sách công chức, viên chức và người lao động không thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu nêu rõ lý do (theo mẫu đính kèm).

Nội dung Công văn 4948/LĐTBXH-TCCB

BỘ LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 4948/LĐTBXH-TCCB
Bình xét, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2018

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

Kính thưa: Các đơn vị thuộc Bộ

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 19/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Căn cứ chỉ đạo của Trung ương và quy định của pháp luật về đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2018 như sau:

1. Về nguyên tắc, đối tượng, thời gian, thẩm quyền và quy trình đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và người lao động:

Tôn trọng các quy định của Nghị định số Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại. của cán bộ, công chức, viên chức và Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, công chức, viên chức tại Công văn số 4978/LĐTBXH-TCCB ngày 28/11/2017.

2. Đối với hồ sơ theo thẩm quyền thẩm định gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05 tháng 01 năm 2019:

– Hồ sơ đánh giá, xếp loại của lãnh đạo đơn vị (gồm phiếu đánh giá, xếp loại cá nhân; biên bản cuộc họp; ý kiến ​​bằng văn bản của cấp ủy; các tài liệu liên quan như bài báo khoa học, đề án, đề tài, sáng kiến ​​được triển khai có hiệu quả trong các buổi sinh hoạt chính thức của đơn vị). đơn vị và được cơ quan có thẩm quyền công nhận).

Tham Khảo Thêm:  Quyết định về việc ban hành bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản 2016 Quyết định số: 5848/QĐ-BYT

– Tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức và người lao động; danh sách công chức, viên chức, viên chức không thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu nêu rõ lý do không hoàn thành nhiệm vụ (theo mẫu đính kèm).

3. Đối với việc soạn thảo Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và cán bộ công chức:

Tại Công văn số. Theo Công văn số 4978/LĐTBXH-TCCB ngày 28/11/2017, Bộ yêu cầu các đơn vị dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại đơn vị mình gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/3/2018 Tuy nhiên, đến nay mới có 20/65 đơn vị nộp Quy chế. Bộ yêu cầu lãnh đạo các đơn vị khẩn trương soạn thảo Quy chế làm cơ sở đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động của đơn vị năm 2018; đồng thời gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/12/2018 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Bộ yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo, giải quyết và báo cáo Bộ đúng thời gian quy định.

Người nhận:
– Như trên;

– Bộ trưởng (bằng b/c);
– Các Thứ trưởng (b/c);
– Cổng thông tin điện tử;
– Lưu: VT, Vụ Tài chính Ngân hàng.

TL. Bộ
BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÒNG.
Trịnh Minh Chí

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 4948/LĐTBXH-TCCB Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 232/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *