Công văn 4728/2012/TCT-CS Chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Rate this post

Công văn 4728/2012/TCT-CS

Quy đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành

Công văn 4728/2012/TCT-CS về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 4728/2012/TCT-CS Về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành

TÀI CHÍNH
tổng cục thuế
————
Con số: 4728/TCT-CS
V/v: Quy đổi ưu đãi thuế TNDN.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Kính thưa: Công Ty TNHH Giấy Phong Đại – Đài Loan

Trả lời Công văn số. Tại Công văn số 28/CV-PD ngày 06/12/2012 của Công ty TNHH Giấy Phong Đại – Đài Loan hỏi về việc chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN do chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO, Tổng cục Thuế có ý kiến ​​như sau:

Liên quan đến nội dung Công ty bị điều tra, ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số. Thông tư số 199/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số Chính phủ cho chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện được hưởng tỷ lệ xuất khẩu ưu đãi nhưng bị chấm dứt thực hiện cam kết WTO (không bao gồm doanh nghiệp dệt may được hưởng ưu đãi trong báo cáo xuất khẩu) .

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 333/QĐ-TLĐ Quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tại Thông tư số Thông tư 199/2012/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc lựa chọn chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN; phương pháp lựa chọn chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN và có ví dụ minh họa cho một số trường hợp, cụ thể:

– Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế GTGT do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu ưu đãi nhưng bị cắt giảm ưu đãi thuế GTGT đối với điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO, từ năm 2012 được lựa chọn tiếp tục hưởng ưu đãi thuế GTGT cho thời gian còn lại, tương ứng với điều kiện thực tế mà doanh nghiệp thực hiện ưu đãi đầu tư (trừ điều kiện ưu đãi do thực hiện điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu). ), như dưới đây:

+ Được lựa chọn tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN trong thời gian còn lại tương ứng với điều kiện hiện tại doanh nghiệp đáp ứng các ưu đãi đầu tư quy định tại các văn bản pháp luật có hiệu lực đối với TAC trong thời gian kể từ ngày doanh nghiệp được cấp phép thành lập đến trước ngày Nghị định của Chính phủ số Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT (theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp từ kỳ tính thuế 2006 trở về trước đến thời điểm doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập).

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị 23/CT-TTg Tăng cường giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em

+ Hoặc lựa chọn tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN trong thời gian còn lại tương ứng với điều kiện hiện tại doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN. hiệu lực tại thời điểm điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO (theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho kỳ tính thuế 2012).

– Trường hợp công ty đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế hoặc đã hết thời gian miễn thuế, còn thời gian giảm thuế và trong thời gian chuyển đổi ưu đãi nếu có số năm được miễn thuế GTGT do đáp ứng đủ các điều kiện sau: Điều kiện tỷ lệ xuất khẩu vượt quá số năm được miễn theo phương án đã chọn sau khi chuyển đổi do đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác (ngoại trừ điều kiện ưu đãi do đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu), sẽ được cấp 1 năm một lần. Vượt quá số miễn thuế TNDN sẽ khấu trừ 02 năm giảm 50% số thuế TNDN.

– Đồng thời, Thông tư hủy bỏ hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính khác với hướng dẫn tại Thông tư này.

Căn cứ hướng dẫn trên và căn cứ nội dung nêu tại Ví dụ 3 Khoản 5 Điều 3 Thông tư, Công ty được bầu tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian ưu đãi còn lại với điều kiện hiện tại là Công ty đáp ứng các ưu đãi đầu tư ( trừ các điều kiện ưu đãi do thực hiện tỷ lệ xuất khẩu (được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT trong thời gian kể từ ngày doanh nghiệp được cấp phép thành lập đến trước khi Nghị định 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đối với TAK tại thời điểm điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện Nghị định số 24/2007/NĐ-CP hiện đang tham gia WTO.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và đề nghị Công ty căn cứ điều kiện thực tế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 199/2012/TT-BTC.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. SỞ CHÍNH SÁCH CHỈ
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Vũ Văn Cường

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 4728/2012/TCT-CS Chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *