Công văn 4601/LĐTBXH-KHTC Hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 từ nguồn vốn sự nghiệp

Rate this post

Công văn 4601/LĐTBXH-KHTC

Hướng dẫn sử dụng kinh phí Đề án “Đổi mới và phát triển công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ” năm 2011 từ nguồn vốn sự nghiệp

Công văn 4601/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn sử dụng kinh phí Đề án Đổi mới và Phát triển dạy nghề năm 2011 từ nguồn vốn sự nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 4601/LĐTBXH-KHTC Hướng dẫn sử dụng kinh phí Đề án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 từ nguồn vốn sự nghiệp

BỘ CÔNG TÁC
NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ XÃ HỘI

—————

Con số: 4601/LĐTBXH-KHTC
Hướng dẫn sử dụng vốn dự án
“Đổi mới và phát triển công tác đào tạo chuyên nghiệp” năm 2011
từ vốn sự nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2011

Kính thưa:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương;

– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo.

Thực hiện Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011, trên cơ sở ý kiến ​​của Bộ Tài chính tại Công văn số 15805/BTC-HCSN ngày 21/11/2011 về việc sử dụng kinh phí thực hiện đề tài”Đổi mới và phát triển đào tạo chuyên nghiệpCông văn 17068/BTC-QLCS ngày 15/12/2011 hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số Tại Nghị quyết 11/NQ-CP, Bộ Tài chính – Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung chi phí và cơ chế tài chính thực hiện các hoạt động của Dự án.Đổi mới và phát triển đào tạo chuyên nghiệpnăm 2011 từ nguồn vốn sự nghiệp như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 100/2014/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ

1. Về nội dung và hoạt động của dự án”Đổi mới và phát triển đào tạo chuyên nghiệp“Năm 2011 có nội dung và tính chất như nội dung và hoạt động của đề án”Nâng cao năng lực đào tạo chuyên mônTrong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010, Thông tư liên tịch số Các vấn đề xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn dự án”Nâng cao năng lực đào tạo chuyên môn“nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010”.

2. Kinh phí được cấp cho các hoạt động đầu tư tập trung, đồng bộ theo nghiệp vụ theo quyết định số Các khoản đầu tư hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 như sau:

a) Mua sắm thiết bị đào tạo nghiệp vụ trọng điểm các cấp theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07/07/2011: Việc mua sắm phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 và Thông tư số. Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước và các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

b) Soạn thảo chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ của nghề được lựa chọn đầu tư theo từng cấp độ: Nội dung và mức chi theo Thông tư liên tịch số Thông tư số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/05/2008 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí dự án”Nâng cao năng lực đào tạo chuyên môntrong Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2010.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 05/2022/TT-BYT Danh mục trang thiết bị y tế phải được kiểm định về an toàn

c) Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề địa phương, đào tạo đánh giá viên và cán bộ quản lý chất lượng dạy nghề, đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia: Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2017/NĐ-CP; Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ. Bộ Tài chính bảo đảm việc đánh giá, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

d) Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chuyên môn nước ngoài: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý công. cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.

đ) Chi công tác phí, kiểm tra, giám sát hoạt động; tổ chức nói chuyện chuyên đề; Hội nghị sơ kết, tổng kết: Nội dung và mức chi phải phù hợp với quy định tại Thông tư số Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí và chế độ công tác phí. tổ chức các hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

đ) Sử dụng một phần vốn sự nghiệp để sửa chữa, cải tạo, mở rộng nâng cấp nhà xưởng trong trường hợp môi trường vật chất không đảm bảo; đảm bảo phù hợp với việc lắp đặt các thiết bị đã đầu tư cho bất kỳ ngành nghề nào. Không sử dụng vốn sự nghiệp của dự án để đầu tư xây dựng mới cơ sở dạy nghề. Việc quản lý, sử dụng vốn sự nghiệp sửa chữa, cải tạo, mở rộng và nâng cấp phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số vốn và sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Toán THCS

3. Đối với việc mua sắm tài sản thiết bị của dự án: Thực hiện Công văn số 17068/BTC-QLCS ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ -CP và các quy định hiện hành có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh ngay về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề) để nghiên cứu, giải quyết./.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Tổng cục Dạy nghề;
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
– Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

nguyễn ngọc phi

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 4601/LĐTBXH-KHTC Hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 từ nguồn vốn sự nghiệp . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *