Công văn 4581/2012/TCT-CS Miễn tiền thuê đất

Rate this post

Công văn 4581/2012/TCT-CS

miễn tiền thuê đất

Công văn 4581/2012/TCT-CS miễn tiền thuê đất của Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 4581/2012/TCT-CS Miễn tiền thuê đất

TÀI CHÍNH
tổng cục thuế
————

Con số: 4581/TCT-CS
V/v miễn tiền thuê mặt bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

Kính thưa: Cục Thuế Tỉnh Bình Thuận

Trả lời Công văn số. Công văn số 1604/CT-QLTD ngày 16/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc chỉ đạo thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê đất ưu đãi đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến ​​như sau:

– Tại điểm 5, điều 13 của nghị định số. Nghị định 142/2005/NĐ-CP, ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

“5. Các dự án đang hoạt động được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn mức quy định tại Nghị định này thì được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn mức quy định tại Nghị định này thì được hưởng quyền theo quy định của Nghị định này trong thời gian hưởng ưu đãi còn lại.

– Tại điểm 1 mục VI thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính.

“1 – Dự án đang hoạt động được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưu đãi thấp hơn (mức miễn, giảm thấp hơn) quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số . 142/2005/NĐ. -KP, mức miễn, giảm phải phù hợp với quy định tại Điều 14, 15 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. 142/2005/NĐ-CP cho thời gian miễn, giảm còn lại. Thời gian miễn, giảm còn lại được tính theo thời gian quy định tại Điều 14 và Điều 15 của Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. 142/2005/NĐ-CP trừ thời gian miễn, giảm trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1553/QĐ-BHXH Quy định quản lý khai thác thông tin trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

Dự án đang hoạt động được hưởng ưu đãi là dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư/đăng ký giấy phép đầu tư hoặc đã được cơ quan thuế ra quyết định miễn, giảm theo quy định trước đây của pháp luật. Ngày có hiệu lực của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP. Trường hợp thời điểm bắt đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 11 có hiệu lực thi hành. 142/2005/NĐ-CP, nhưng kể từ ngày Nghị định số 11 có hiệu lực thi hành thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giảm, các quy định về miễn, giảm và các quy định khác theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò thịt được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ sẽ có hiệu lực, nhưng sau khi Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên, các công ty mới xin miễn, giảm tiền thuê đất sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2005/NĐ-CP. 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ. .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Anh Tuấn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 4581/2012/TCT-CS Miễn tiền thuê đất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 4234/2012/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2013

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *