Công văn 3038/BGDĐT-KHTC Giãn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2013-2014

Rate this post

Công văn 3038/BGDĐT-KHTC

Gia hạn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2013-2014

Công văn 3038/BGDĐT-KHTC về việc gia hạn thời gian điều chỉnh mức học phí năm học 2013-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bạn đang xem: Công văn 3038/BGDĐT-KHTC Gia hạn thời gian điều chỉnh mức học phí năm học 2013-2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 3038/BGDĐT-KHTC
V/v gia hạn thời gian điều chỉnh mức học phí năm học 2013-2014

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 THÁNG 5 2013

Kính thưa: Cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập

Thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Từ năm học 2010-2011 đến nay, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp công lập đã xây dựng và ban hành mức học phí mới.

Căn cứ vào mức trần học phí của từng năm học, đặc điểm và yêu cầu phát triển của ngành đào tạo, hình thức đào tạo, hoàn cảnh của sinh viên; Giám đốc các trường đại học, Giám đốc và lãnh đạo các trường, cơ sở đào tạo thuộc Trung ương quản lý xác định mức học phí cụ thể cho từng loại đối tượng, từng trình độ đào tạo. (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức học phí cụ thể đối với các cơ sở đào tạo do địa phương quản lý). Học phí giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập được thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo giữa nhà nước và sinh viên. Học phí (đặc biệt là học phí mầm non và phổ thông) chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tính chỉ số giá tiêu dùng nên việc tăng học phí tác động mạnh đến chỉ số giá tiêu dùng, nhất là vào tháng 12, tháng 9 hàng năm. năm, khi các địa phương, cơ sở đào tạo tăng học phí vào đầu năm học mới.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 58/2019/NĐ-CP Tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công với cách mạng

Để khắc phục tình trạng trên và góp phần thực hiện tốt nhất Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và nhà nước thẩm định ngân sách năm 2013, trong đó đặt mục tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 6,0-6,5%; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp công lập:

– Xây dựng lộ trình điều chỉnh học phí hợp lý. Mức học phí phải phù hợp với nhóm ngành nghề đào tạo và hình thức đào tạo. Học phí được thu theo tháng. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không được buộc sinh viên đóng học phí một lần cho cả học kỳ, cả năm học (trừ sinh viên tự nguyện), nhất là vào đầu năm học. trẻ.

– Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp do trung tâm quản lý phải đăng ký với Bộ chủ quản về hướng dẫn, mức độ điều chỉnh và thời điểm điều chỉnh học phí.

– Trên cơ sở đăng ký của các bộ chủ quản và cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá tác động của việc điều chỉnh mức học phí đến CPI của các trường đại học tại địa phương. cấp quốc gia, đồng thời xin ý kiến ​​của các bộ ngành, cơ sở đào tạo quyết định điều chỉnh mức học phí để bảo đảm không có quá nhiều tỉnh, thành phố, cơ sở đào tạo đồng loạt tăng học phí. điểm, nhất là đầu năm học mới 2013-2014.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 32/2010/NĐ-CP Về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam

Đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ Tài chính (để phối hợp)
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu VT, KHTC

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 3038/BGDĐT-KHTC Giãn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2013-2014 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *