Công văn 300/2013/TCT-CS Chính sách thu tiền thuê đất

Rate this post

Công văn 300/2013/TCT-CS

Chính sách thu tiền thuê đất

Công văn 300/2013/TCT-CS về Chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 300/2013/TCT-CS Chính sách thu tiền thuê đất

TÀI CHÍNH
tổng cục thuế
—-
Con số: 300/TCT-CS
V/v: Chính sách thu tiền thuê đất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính thưa: Cục Thuế TP Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số. Công văn số 262/CT-QLTTD ngày 20/3/2012 của Cục Thuế TP Hải Phòng V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến ​​như sau:

– Tại điểm c khoản 1 điều 111 luật đất đai 2003 quy định:

“1. Tổ chức kinh tế thuê đất của Nhà nước có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

c) Bán tài sản, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản tiếp tục được nhà nước cho thuê theo mục đích đã xác định;

…d) Tổ chức kinh tế đã thuê đất của Nhà nước trước ngày Luật này có hiệu lực nhưng đã nộp tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã hết. còn lại nộp ít nhất 5 năm thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 110 của luật này trong thời hạn đã nộp tiền thuê đất; nếu muốn chuyển sang hình thức phân lô có thu thuế sử dụng đất thì phải nộp thuế sử dụng đất trừ tiền thuê đất đã nộp và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 110 của luật này.

Tham Khảo Thêm:  Bài tập cuối khóa môn Giáo dục thể chất Mô đun 3 THCS

– Tại điểm c khoản 2 Điều 35 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai xác định:

“2. Phần giá trị còn lại của thuế sử dụng đất, tiền thuê đất và tài sản đã đầu tư trên đất của người bị thu hồi đất được hoàn trả theo quy định sau đây:

…c) Trường hợp đất thu hồi được Nhà nước giao cho người khác, cho người khác thuê thì người được giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm trả tiền cho người bị thu hồi đất.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đã được Nhà nước cho thuê đất và đã nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo Thông tư số 35/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thuê đất. đã được thanh toán từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, đã chuyển nhượng tài sản cho doanh nghiệp khác, doanh nghiệp nhận chuyển nhượng được Nhà nước giao đất cho thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án trong thời gian còn lại, nghĩa vụ tài chính được xác định cụ thể như sau:

– Người nhận chuyển nhượng sẽ tiếp tục được Nhà nước cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đã xác định và không phải nộp tiền thuê đất cho thời gian thuê đất còn lại tương ứng với diện tích đất nhận chuyển nhượng. Hết thời hạn thuê đất còn lại, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất; Số tiền thuê mặt bằng phải nộp được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm người sử dụng đất được tiếp tục thuê đất. Quy định hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ là thủ tục hành chính về quản lý đất đai.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa Mô đun 4 môn Tin học Tiểu học

– Trường hợp thu hồi đất theo quy định tại các điểm 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 Điều 38 của Luật Đất đai thì xử lý hợp đồng thuê đất và tài sản đã đầu tư trên đất. đối với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 35 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hải Phòng được biết./.

Người nhận:
– Như trên;
– Vụ CST-BTC, Cục Quản lý chính sách;
– Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Anh Tuấn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 300/2013/TCT-CS Chính sách thu tiền thuê đất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *