Công văn 2885/BGDĐT-CTHSSV Báo cáo công tác thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Rate this post

Công văn 2885/BGDĐT-CTHSSV

Báo cáo thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công văn 2885/BGDĐT-CTHSSV báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 2885/BGDĐT-CTHSSV Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 2885/BGDĐT-CTHSSV
V/v báo cáo thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

Kính thưa:

– Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Đánh giá hiệu quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 về “Tăng cường sự phối hợp của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục trẻ em và học sinh”. , học sinh” và quyết định số. Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5/11/2008 “Quy chế tổ chức hoạt động văn nghệ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh. Hôm nay; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Tổng cục Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tổ chức sơ kết và báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 với nội dung sau :

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2440/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

1. Tổ chức, thực hiện hai văn bản nêu trên:

– Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, các trường giáo dục và đào tạo thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 thuộc phạm vi quản lý của mình; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008.

– Cách thức các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, TCCN xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008.

2. Đánh giá hiệu quả bước đầu của các hoạt động đã triển khai; đánh giá tính thực tiễn, sự phù hợp và tác động của Chỉ thị 71/2008, Quyết định 60/2008 trong thực tiễn hiện nay.

3. Những khó khăn, tồn tại và bài học kinh nghiệm trong quá trình quản lý, triển khai thực hiện của Phòng, Trường.

4. Kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới.

Khi nhận được lô hàng này, đề nghị Quý cơ quan tổ chức sơ kết, đánh giá từng văn bản cụ thể và báo cáo kết quả bằng văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo, (Vụ Công tác học sinh, sinh viên), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Bản mềm gửi về địa chỉ email: [email protected] trước ngày 15 Tháng sáu 2013.

Chi tiết xin liên hệ: Số điện thoại 04.38681598; 0975.393699 (Đ/C Bình).

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1187/BHXH-CĐBHXH Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động

Xin chân thành cảm ơn!

Người nhận:
– Là người nhận;
– Bộ trưởng (bằng b/c)
– TT. Trần Quang Quý (để b/c)
– Lưu VT, Vụ Công tác HSSV.

TL. Bộ
SỞ LAO ĐỘNG T.Ư
HỌC SINH


(Đã ký)

Ngũ Duy Anh

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 2885/BGDĐT-CTHSSV Báo cáo công tác thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *