Công văn 2885/BGDĐT-CTHSSV Báo cáo công tác thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Rate this post

Công văn 2885/BGDĐT-CTHSSV

Báo cáo thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công văn 2885/BGDĐT-CTHSSV báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 2885/BGDĐT-CTHSSV Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 2885/BGDĐT-CTHSSV
V/v báo cáo thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

Kính thưa:

– Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Đánh giá hiệu quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 về “Tăng cường sự phối hợp của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục trẻ em và học sinh”. , học sinh” và quyết định số. Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5/11/2008 “Quy chế tổ chức hoạt động văn nghệ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh. Hôm nay; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Tổng cục Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tổ chức sơ kết và báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 với nội dung sau :

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 05/2021/TT-BCT Đối tượng được cấp thẻ an toàn điện

1. Tổ chức, thực hiện hai văn bản nêu trên:

– Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, các trường giáo dục và đào tạo thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 thuộc phạm vi quản lý của mình; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008.

– Cách thức các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, TCCN xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008.

2. Đánh giá hiệu quả bước đầu của các hoạt động đã triển khai; đánh giá tính thực tiễn, sự phù hợp và tác động của Chỉ thị 71/2008, Quyết định 60/2008 trong thực tiễn hiện nay.

3. Những khó khăn, tồn tại và bài học kinh nghiệm trong quá trình quản lý, triển khai thực hiện của Phòng, Trường.

4. Kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới.

Khi nhận được lô hàng này, đề nghị Quý cơ quan tổ chức sơ kết, đánh giá từng văn bản cụ thể và báo cáo kết quả bằng văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo, (Vụ Công tác học sinh, sinh viên), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Bản mềm gửi về địa chỉ email: [email protected] trước ngày 15 Tháng sáu 2013.

Chi tiết xin liên hệ: Số điện thoại 04.38681598; 0975.393699 (Đ/C Bình).

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 16/2008/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế

Xin chân thành cảm ơn!

Người nhận:
– Là người nhận;
– Bộ trưởng (bằng b/c)
– TT. Trần Quang Quý (để b/c)
– Lưu VT, Vụ Công tác HSSV.

TL. Bộ
SỞ LAO ĐỘNG T.Ư
HỌC SINH


(Đã ký)

Ngũ Duy Anh

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 2885/BGDĐT-CTHSSV Báo cáo công tác thực hiện Chỉ thị 71/2008 và Quyết định 60/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *