Công văn 2883/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 sang năm 2013

Rate this post

Công văn 2883/BGDĐT-KHTC

Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn NSNN 2012 – 2013

Công văn 2883/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xử lý thu chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 – 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 2883/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn NSNN 2012 – 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 2883/BGDĐT-KHTC
V/v: phương hướng xử lý chuyển nguồn NSNN từ năm 2012 sang năm 2013.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

Kính thưa: Các trường, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số Văn bản số 3250/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh, mở rộng phạm vi rà soát kết chuyển ngân sách nhà nước năm 2012 sang năm 2013. Theo ý kiến ​​của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản KHÔNG. Căn cứ số 411/UBTVQH13-TCNS ngày 16/04/2013, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5319/BTC-NSNN ngày 02/5/2013 hướng dẫn xử lý.Đính kèm là một bản sao của bức thư).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số thẩm quyền xem xét điều chuyển, trong đó lưu ý các nội dung sau:

1. Đối với các trường hợp không phải cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển: Đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2013, đơn vị sử dụng ngân sách đối chiếu số dư dự toán với các giao dịch của Kho bạc Nhà nước theo danh sách số. 03/DVDT phát hành cùng nhau. kèm theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC. Căn cứ kết quả đối chiếu số dư thẩm định, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch có trách nhiệm chuyển số dư thẩm định của ngân sách năm trước sang thẩm định năm sau.

Tham Khảo Thêm:  Biên bản góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 01, 02, 03, 04

2. Đối với các trường hợp phải kiểm tra, chuyển giao: Các đơn vị thực hiện kiểm tra nhiệm vụ còn dư kinh phí năm 2012 thuộc đối tượng kiểm tra chuyển giao trước đó chưa báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đào tạo. 01/01/2013 giao dịch phải đối chiếu với giao dịch của KBNN theo biểu 02/DVDT ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BTC. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Dịch vụ lập kế hoạch tài chính) trước ngày 11 tháng 5 năm 2013 để tổng hợp báo cáo ngay Bộ Tài chính. Sau thời hạn trên, nếu đơn vị không có báo cáo tình hình kinh phí thuộc đối tượng xét điều chuyển, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về số lượt đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ bị hủy, số lượt đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. giám định bị hủy, ngân sách nhà nước không cấp lại.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu công văn số. 5319/BTC-NSNN của Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh ngay về Bộ Giáo dục và Đào tạo./.qua Vụ Kế hoạch Tài chính) để xem xét và giải quyết.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu VT, KHTC.

Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao
SỞ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

(Đã ký)

Vũ Ngọc Nguyên

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 2883/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 sang năm 2013 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Lịch sử THPT

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *