Công văn 2764/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2013-2014

Rate this post

Công văn 2764/BGDĐT-GDTH

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai mô hình VNEN năm học 2013-2014

Công văn 2764/BGDĐT-GDTH hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Mô hình VNEN năm học 2013-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bạn đang xem: Công văn 2764/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2013 – 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 2764/BGDĐT-GDTH
V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai mô hình VNEN năm học 2013-2014

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2013

Kính thưa: Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (GPE – VNEN) được triển khai thí điểm trên diện rộng từ năm học 2012-2013, tại 1.447 trường tiểu học của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tập trung vào đổi mới hoạt động giáo dục và sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp học tập và đánh giá học sinh tiểu học. Sau một năm triển khai, các nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh đánh giá mô hình VNEN có nhiều ưu điểm và tính khả thi cao.

Để chuẩn bị cho năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai mô hình VNEN năm học 2013 – 2014 như sau:

I. Kế hoạch triển khai Mô hình VNEN cho các trường tiểu học trong Dự án:

1. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Mô hình VNEN năm học 2012-2013 (Những việc đã làm được, Ưu điểm/Khó khăn/Ưu điểm/Tồn tại/Kiến nghị)

2. Rà soát, xây dựng số liệu chuẩn bị cho năm học 2013-2014.

TT

Số học sinh

Số lượng tài liệu có sẵn

Số lượng tài liệu cần thêm

Tiếng Việt

toán học

TN – Xã hội

Tiếng Việt

toán học

TN – Xã hội

Hoạt động giáo dục

NGỌN LỬA

LS-L

Đầu tiên

Lớp 2

2

lớp 3

3

lớp 4

3. Kế hoạch chuẩn bị Tiếng Việt cho học sinh: Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh trong dịp hè; Giáo án Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục chuẩn bị tốt cho các em học sinh vào lớp 2 năm học 2014-2015.

II. Kế hoạch nhân rộng mô hình VNEN

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND Thu phí sử dụng hè, lề đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước

Căn cứ vào điều kiện và khả năng huy động ngân sách địa phương và xã hội hóa giáo dục, các trường lựa chọn nội dung phù hợp với nguồn lực của địa phương: Tổ chức và quản lý lớp học; Tổ chức học tập theo nhóm tự quản; Thực hiện học tập theo tài liệu hướng dẫn môn học, trong một môn học hoặc một số môn học, trong một lớp hoặc một số lớp…

Tất cả các trường tiểu học đều có thể thực hiện mô hình VNEN ở các mức độ khác nhau trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, không gây khó khăn cho cha mẹ học sinh, bức xúc trong dư luận xã hội.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo khi có kế hoạch nhân rộng mô hình cần xác định sớm quy mô, số lượng trường, lớp nhân rộng để có sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, bồi dưỡng giáo viên, giáo trình, đồ dùng dạy học.

Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật, in ấn tài liệu và phối hợp với địa phương đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý để triển khai, nhân rộng mô hình.

Tài liệu học tập của học sinh do cha mẹ học sinh chi trả. Học sinh học theo tài liệu VNEN không phải mua SGK ồ ạt.

Tại mỗi tỉnh, thành phố của cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ ít nhất một trường tham gia Đề án VNEN. Vì vậy, các sở GD-ĐT cần tổ chức hội thảo, đánh giá thực tế chính xác tại các trường thí điểm này để có cơ sở thay đổi nhận thức của giáo viên, học sinh và phụ huynh cũng như xây dựng mô hình cụ thể trong việc tái hiện kế hoạch.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp số liệu phục vụ công tác xây dựng kế hoạch năm học 2013-2014 (Ngoài số trường, lớp, học sinh trong Đề án) và đăng ký tài liệu học tập cho sinh viên, cụ thể là thấp hơn:

TT

Số học sinh

Tiếng Việt

toán học

TN – Xã hội

Hoạt động giáo dục

NGỌN LỬA

LS-L

Đầu tiên

Lớp 2

2

lớp 3

3

lớp 4

Báo cáo kế hoạch gửi Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo số. 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội trước ngày 30/05/2013.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn 12-HD/BTCTW Hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo liên hệ với Mr. Trần Ngọc Khánh, Tel 0912.180.642 hoặc Ms. Nguyễn Hồng Hạnh, ĐT 0913.306.777 và 04.38681079.

Cảm ơn rất nhiều.

Người nhận:

– Như trên;
– Chủ tịch Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
– Lưu: VT, Vụ GDTX.

TL. Bộ
SỞ GIÁO DỤC KOSOVO

(Đã ký)

Phạm Ngọc Định

Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (GPE – VNEN) được triển khai thí điểm trên diện rộng từ năm học 2012 – 2013, tại 1.447 trường tiểu học. 63 tỉnh thành cả nước. Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tập trung vào đổi mới hoạt động giáo dục và sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp học tập và đánh giá học sinh tiểu học. Sau một năm triển khai, các nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh đánh giá mô hình VNEN có nhiều ưu điểm, tính khả thi cao Để chuẩn bị cho năm học mới, Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2013-2014 như sau: I. Kế hoạch triển khai Mô hình VNEN cho các trường tiểu học trong Dự án: 1. Tổng kết, đánh giá việc triển khai Mô hình VNEN năm học 2012-2013 ( Những công việc đã thực hiện, Ưu điểm/Khó khăn/Ưu điểm/Tồn tại/Kiến nghị)2. Rà soát, xây dựng số liệu chuẩn bị cho năm học 2013-2014. TSố học sinhSố tài liệu hiện cóSố tài liệu bổ sungTiếng ViệtToánTN-XHTiếng ViệtMathTN-XHHD GDKHLS-DL1Lớp 2 2Lớp 3 3Lớp 4 3. Đối với học sinh lớp Tiếng Việt chuẩn bị kế hoạch hè; Kế hoạch học Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1 chuẩn bị tốt cho học sinh lên lớp 2 năm học 2014-2015.II. Kế hoạch lặp lại mô hình VNEN Căn cứ vào điều kiện và khả năng huy động ngân sách địa phương, xã hội hóa giáo dục, các trường lựa chọn nội dung phù hợp với nguồn lực của địa phương: Tổ chức, quản lý lớp học; Tổ chức học tập theo nhóm tự quản; Áp dụng bài dạy theo SGK cho các môn học, trong một môn học hay một số môn học, một lớp hay nhiều lớp… Tất cả các trường tiểu học đều có thể áp dụng mô hình VNEN với mức độ khác nhau, sự khác biệt dựa trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, không gây khó khăn cho cha mẹ học sinh và áp lực dư luận. nhân rộng để có sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, bồi dưỡng giáo viên, giáo trình, đồ dùng dạy học, v.v. Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật, in ấn tài liệu và phối hợp với các địa phương đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý để triển khai, nhân rộng mô hình. Tài liệu học tập của học sinh do cha mẹ học sinh chi trả. Học sinh học theo tài liệu VNEN không phải mua sách giáo khoa Mỗi tỉnh, thành phố trong cả nước, Bộ GD-ĐT đều hỗ trợ ít nhất một trường tham gia Đề án VNEN. Vì vậy, các Sở GD-ĐT cần tổ chức hội thảo, đánh giá thực tế chính xác tại các trường thí điểm này để có cơ sở thay đổi nhận thức của giáo viên, học sinh và phụ huynh, cũng như xây dựng kế hoạch sao chép mô hình một cách cụ thể. Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp số liệu phục vụ công tác xây dựng kế hoạch năm học 2013-2014 (Ngoài số trường, lớp, số học sinh trong Đề án) và việc đăng ký tài liệu dạy học cho học sinh. : TTSố học sinh Tiếng AnhToánTN -XHHDGDKHLS-DL1Lớp 2 2Lớp 3 3Lớp 4 Báo cáo kế hoạch gửi Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Số. 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội trước ngày 30/5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo liên hệ với Mr. Trần Ngọc Khánh, Tel 0912.180.642 hoặc Ms. Nguyễn Hồng Hạnh, ĐT 0913.306. 777 và 04.38681079. bạn cũng vậy Nơi nhận:- Như trên;- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);- Lưu: VT, Sở GDĐT.TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC KOSOVO

Tham Khảo Thêm:  13 thay đổi cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7 Tăng lương cơ sở, tăng phụ cấp từ ngày 1/7

Phạm Ngọc Định

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 2764/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2013-2014 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *