Công văn 2356/2013/BTC-CST Thuế giá trị gia tăng mặt hàng vi sinh dùng trong sản xuất yaourt và mặt hàng hóa chất để kiểm tra dư lượng kháng sinh trong sữa

Rate this post

Công văn 2356/2013/BTC-CST

Thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm vi sinh dùng trong sản xuất sữa chua và sản phẩm hóa chất kiểm soát dư lượng kháng sinh trong sữa

Công văn 2356/2013/BTC-CST về thuế giá trị gia tăng đối với chế phẩm vi sinh dùng trong sản xuất sữa chua và hóa phẩm kiểm tra dư lượng kháng sinh trong sữa do Bộ Tài chính ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 2356/2013/BTC-CST Thuế giá trị gia tăng đối với chế phẩm vi sinh dùng trong sản xuất sữa chua và hóa phẩm kiểm tra dư lượng kháng sinh trong sữa

TÀI CHÍNH
—-
Con số: 2356/BTC-CST
V/v: Thuế GTGT đối với chế phẩm vi sinh dùng trong
sản xuất sữa chua và các mặt hàng hóa chất cần kiểm tra
Dư lượng kháng sinh trong sữa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

Kính thưa: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nam Giang

Trả lời Công văn số. 020/CV 2012 ngày 12/12/2012 của Công ty TNHH TMDV Nam Giang. Đề nghị liên quan đến thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi nhập khẩu chế phẩm vi sinh dùng trong sản xuất sữa chua và hóa phẩm Kiểm soát tồn dư kháng sinh trong sữa, Bộ Tài chính có ý kiến ​​như sau:

– Căn cứ Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu ưu đãi thuế quan, chế phẩm vi sinh dùng trong sản xuất sữa chua. mã 3002.90.00.00, thuế suất thuế GTGT 5% và hóa chất kiểm soát tồn dư kháng sinh trong sữa mã 3822.090.00, thuế suất thuế GTGT 5%. Mã số các mặt hàng này theo Danh mục hàng hóa XNK năm 2012, 2013 (Danh mục AHTN 2012) như sau: chế phẩm vi sinh dùng trong sản xuất sữa chua mã 3002.90.00; mặt hàng hóa chất xét nghiệm tồn dư kháng sinh trong sữa mã 3822.00.90 (không chuyển nhóm).

Tham Khảo Thêm:  Tổng hợp những ngày lễ trong tháng 4

Tuy nhiên, tại mục 2 của thông tư số. Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên có nêu “Trường hợp mặt hàng quy định không chịu thuế giá trị gia tăng thì không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5 %, 10% theo quy định của Luật thuế GTGT, Nghị định số Tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP phải phù hợp với quy định tại các văn bản này.”

– Theo Thông tư số. Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008. /NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số. Theo Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, hai loại chế phẩm vi sinh dùng trong sản xuất sữa chua và hóa chất kiểm soát dư lượng kháng sinh là hàng hóa dùng trong ngành thực phẩm. không thuộc đối tượng chịu thuế suất 0%, 5% và không chịu thuế GTGT. Do đó, mặt hàng này phải áp dụng thuế suất 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC.

– Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC quy định: “Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh trường hợp thuế suất thuế giá trị gia tăng xác định tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT Về việc ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non

– Tại khoản 3 Điều 83 Luật Công bố văn bản quy phạm pháp luật quy định: “3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật của cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản ban hành sau.

Căn cứ quy định nêu trên, mặt hàng vi sinh dùng trong sản xuất sữa chua mã số 3002.90.00 và hóa chất kiểm nghiệm tồn dư kháng sinh trong sữa mã số 3822.00.90 áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Giang và các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Người nhận:
– Như trên;
– Dịch vụ pháp lý;
– Tổng cục, Tổng cục Hải quan;
– Lưu: VT, CST (Pxnk).

TL. Bộ
KT. CỤC CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lưu Đức Huy

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 2356/2013/BTC-CST Thuế giá trị gia tăng mặt hàng vi sinh dùng trong sản xuất yaourt và mặt hàng hóa chất để kiểm tra dư lượng kháng sinh trong sữa . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *