Công văn 2252/BTP-VĐCXDPL Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013

Rate this post

Công văn 2252/BTP-VDCXDPL

Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013

Công văn 2252/BTP-VDCXDPL triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 2252/BTP-VDCXDPL Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013

SỰ THỬ NGHIỆM
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 2252/BTP-VDCXDPL
V/v: triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013.

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2013

Kính thưa:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo.

Ngày 23 tháng 7 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định số Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) quy định chi tiết nội dung, hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và trách nhiệm của nhà nước. các cơ quan trong theo dõi thi hành pháp luật. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012. Để công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013 được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chính phủ cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thi hành pháp luật. giám sát việc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, đồng thời tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Căn cứ nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ1; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 20132, cũng như yêu cầu thực tiễn của từng Bộ, ngành, địa phương, công bố kế hoạch giám sát thực hiện pháp luật theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, trong đó lựa chọn một số lĩnh vực pháp luật còn nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, được dư luận xã hội quan tâm; tập trung rà soát, đánh giá các nội dung sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 38/2010/TT-BYT Hướng dẫn kiểm tra cuối năm việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược và mỹ phẩm

– Tình hình thực hiện các quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật (tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi, trình tự, thủ tục soạn thảo (xử lý kịp thời các điểm) còn chồng chéo, thiếu đồng bộ hoặc còn khoảng trống pháp lý trong văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, bảo đảm cho văn bản được ban hành có hiệu lực thi hành;

– Thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực được lựa chọn để nhanh chóng đề xuất ban hành thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính không còn phù hợp; không cần thiết, cản trở, phát triển, gây phiền hà, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng. và lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

2. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật cho các đơn vị thuộc Bộ, ngành, cơ quan chuyên môn gần Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo các hình thức có liên quan; phát huy vai trò của những người đã tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu do Bộ Tư pháp tổ chức năm 2012.

3. Kết hợp chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để phát hiện, xử lý hoặc kiến ​​nghị ngay đối với văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế – xã hội có nhiều vấn đề bức xúc. Đây cần được coi là giải pháp tăng cường năng lực phản ứng chính sách, góp phần hoàn thiện pháp luật, nhất là những điểm còn chồng chéo, thiếu đồng bộ hoặc khoảng trống pháp luật ở một số lĩnh vực đang gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1168/TCHQ-TXNK Xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu và khoanh nợ đối với quyết định ấn định thuế

Đối với những vụ việc phức tạp, nhạy cảm hoặc có liên quan đến phạm vi quản lý, trách nhiệm của nhiều cơ quan, địa phương thì phối hợp với Bộ Tư pháp đề xuất biện pháp xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến ​​chủ đạo.

4. Thực hiện chế độ báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số. 59/2012/NĐ-CP, gửi bản điện tử về Bộ Tư pháp theo địa chỉ: t.[email protected]

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013, Bộ Tư pháp kính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm , để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị thông báo về Bộ Tư pháp để phối hợp giải quyết./.

Người nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– VPCP (để phối hợp);
– Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, Sở Tư pháp (tham mưu thực hiện);
– Lưu: VT, Cục KTXD.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Lê Thành Long


1 Nghị quyết số. 31/2012/QHXIII ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013, Nghị quyết số Nghị quyết số 06/2012/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ công bố Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2011-2016 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, điều hành tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, đánh giá kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013 Nghị quyết số Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/07/2013 của Chính phủ về hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, xử lý nợ xấu…

Tham Khảo Thêm:  Công văn 441/2013/TCHQ-TXNK Sửa đổi danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định

2 Công văn số. Văn phòng Chính phủ số 1028/VPCP-PL ngày 01 tháng 02 năm 2013 và Thông báo số 46/TB-VPCP ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 2252/BTP-VĐCXDPL Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *