Công văn 2074/2012/TTg-KTTH Xây dựng tiêu chí lựa chọn Khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư giai đoạn 2013 – 2015

Rate this post

Công văn 2074/2012/TTg-KTTH

Dự thảo tiêu chí lựa chọn khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư giai đoạn 2013 – 2015

Công văn 2074/2012/TTg-KTTH về Đề án rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn khu kinh tế cửa khẩu để đầu tư giai đoạn 2013-2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn đang xem: Công văn 2074/2012/TTg-KTTH Xây dựng tiêu chí lựa chọn khu kinh tế cửa khẩu trọng tâm đầu tư giai đoạn 2013 – 2015

thủ tướng
—-
Con số: 2074/TTg-KTTH
V/v: Đề án rà soát, xây dựng tiêu chí xét tuyển
chọn một số khu kinh tế cửa khẩu cho nó
tập trung đầu tư giai đoạn 2013-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

Kính thưa: các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 8040/TTr-BKHĐT ngày 15 tháng 10 năm 2012 về việc phê duyệt đề án “Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu vực kinh tế cửa khẩu cho sự tập trung. “Trung tâm đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2015”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến ​​như sau:

1. Phê duyệt Đề án “Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu vực kinh tế cửa khẩu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2015” tài liệu số. 8040. /TTr-BKHĐT nêu trên.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 28/2021/TT-BGDĐT Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành

2. Trong giai đoạn 2013 – 2015, lựa chọn tám (08) khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, gồm:

a) Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

b) Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

c) Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

đ) Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh;

đ) Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị;

e) Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum;

g) Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

h) Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang.

3. Trong tám (08) khu kinh tế cửa khẩu nêu tại điểm 2 trên đây, xác định mức đầu tư và thứ tự ưu tiên giữa các khu; lựa chọn các hạng mục công trình có nhu cầu cấp bách của từng khu để tập trung đầu tư nhằm nhanh chóng phát huy hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế cửa khẩu này.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương liên quan tổ chức hỗ trợ tối thiểu 70% tổng vốn từ ngân sách trung ương trong kế hoạch hàng năm và giai đoạn đầu tư phát triển 2013 – 2015 của hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu nêu tại điểm 2 trên đây, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí và tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số Văn bản số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số Căn cứ Quyết định số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự báo ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 – 2015 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 42/2021/TT-BTC Điều lệ và hoạt động của Công ty Mua bán nợ Việt Nam

5. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chính, đầu mối theo dõi tình hình thực hiện Đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong quý IV năm 2015, tổng hợp tình hình thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Người nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
– VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phương, Văn Trọng Lý, Trợ lý TTgCP,
Các ban: TH, TKBT, KTN, V.III, cổng thông tin điện tử;
– Lưu: Văn bản, KTTH (3b).

thủ tướng

(Đã ký)


nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 2074/2012/TTg-KTTH Xây dựng tiêu chí lựa chọn Khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư giai đoạn 2013 – 2015 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *