Công văn 2071/TTg-ĐMDN Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị định 99/2012/NĐ-CP

Rate this post

Công văn 2071/TTg-ĐMDN

Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị định 99/2012/NĐ-CP

Công văn 2071/2012/TTg-ĐMDN triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị định 99/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Bạn đang xem: Công văn Kết luận 2071/TTg-ĐMDN Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị định 99/2012/NĐ-CP

thủ tướng
——————

Con số: 2071/TTg-ĐMDN
Đối với việc thực hiện Kết luận của Hội nghị
thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng
XI và Nghị định 99/2012/NĐ-CP
N15 tháng 11 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 07 THÁNG thứ mười hai năm 2012

Kính thưa:
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 91.

Nghiêm túc thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đối với Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” và Nghị định số 99/2012/NĐ-KP. ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương soạn thảo. hoàn chỉnh dự thảo thể chế, cơ chế nêu tại Kết luận và Nghị định trình cấp có thẩm quyền công bố, cụ thể như sau:

1. Bộ Tài chính:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

a) Trong quý I năm 2013, trình Chính phủ công bố các Nghị định về:

– Quản lý tài chính, phân phối lợi nhuận, tạo lập và sử dụng các quỹ; chế độ quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; chế độ công khai, báo cáo tài chính; cơ chế giám sát, kiểm tra việc thực hiện đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp do nhà nước sở hữu trên 50% vốn cơ sở; chế độ quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu không quá 50% vốn.

– Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nhất định, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn cổ phần; cơ chế phân công nhiệm vụ và tham gia thực hiện, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu của nền kinh tế.

– Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty này.

– Việc chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần (phục vụ sửa đổi, hoàn thiện Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần).

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 01/2020/TT-BGTVT Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

b) Tháng 01 năm 2013 công bố quy định tiêu chuẩn, điều kiện làm kế toán trưởng doanh nghiệp; quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Trong quý I năm 2013, trình Chính phủ công bố các Nghị định về:

– Thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; quy định điều lệ mẫu của tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước do nhà nước nắm giữ 100% vốn cổ phần.

– Quy định về giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu và một số nhiệm vụ của doanh nghiệp.

– Tổ chức, quản lý, hoạt động và giám sát tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước (thay thế Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về thử nghiệm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước ) .

b) Trong tháng 01 năm 2013, trình Thủ tướng Chính phủ công bố Quyết định quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

c) Trong quý I năm 2013, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổng kết việc thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2005 và đề xuất phương án bảo đảm pháp luật phù hợp đối với doanh nghiệp nhà nước. Nghiên cứu hình thành tổ chức thực hiện thống nhất chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 557/2013/QĐ-TCHQ Quy tắc ứng xử của công, viên chức, người hợp đồng lao động ngành Hải quan

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trong quý III năm 2013.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 2071/TTg-ĐMDN Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị định 99/2012/NĐ-CP . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *