Công văn 1777/BGDĐT-KHTC Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012

Rate this post

Công văn 1777/BGDĐT-KHTC

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012

Công văn 1777/BGDĐT-KHTC về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bạn đang xem: Công văn báo cáo 1777/BGDĐT-KHTC về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 1777/BGDĐT-KHTC
V/v: báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012.

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2013

Kính thưa:

– Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Các dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Thông tư số Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ; trong đó xác định thời hạn báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản chậm nhất là trước ngày 28 tháng 01 hàng năm để Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi Bộ tài chính, giao Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Tin học 10 sách Cánh diều (Cả năm)

Tuy nhiên, đến nay các đơn vị thuộc Bộ chưa gửi báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012 về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị liên quan báo cáo Bộ theo nội dung sau:

– Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012 theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số. 245/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Báo cáo tình hình biến động tăng, giảm tài sản của đơn vị năm 2012 (gồm: Trụ sở làm việc; quyền sử dụng đất xây dựng trụ sở, tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô) các loại; Tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên trên một đơn vị tài sản) (mẫu được bao gồm).

Báo cáo của đơn vị xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Dịch vụ lập kế hoạch tài chính) trước ngày 23 tháng 3 năm 2013 để Bộ tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính. Đối với các đơn vị không có biến động tăng, giảm tài sản trong năm 2012 cũng phải có văn bản báo cáo Bộ để xác nhận việc không có biến động tài sản và làm cơ sở để Bộ cập nhật thông tin tăng, giảm tài sản. tài sản trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn Nghị định 86/2018/NĐ-CP đầu tư nước ngoài trong giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu VT, KHTC.

Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao
SỞ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

(Đã ký)

Vũ Ngọc Nguyên

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 1777/BGDĐT-KHTC Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *