Công văn 1663/BDDDT-TCCB Thực hiện công văn 772/BNV-TL về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong năm 2012

Rate this post

Công văn 1663/BDDĐT-TCCB

Công văn 772/BNV-TL xin tăng lương sớm do lập thành tích xuất sắc năm 2012

Công văn 1663/BDDĐT-TCCB thực hiện Công văn 772/BNV-TL nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích đột xuất năm 2012 do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn đang xem: Công văn 1663/BDDDT-TCCB Công văn 772/BNV-TL V/v nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 1663/BGDĐT-TCCB
V/v thực hiện Công văn số. 772/BNV-TL của Bộ Nội vụ

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2013

Kính thưa: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ

Công văn 772/BNV-TL, ngày 03/05/2013 của Bộ Nội vụ về việc nâng bậc lương do lập thành tích đặc biệt xuất sắc năm 2012 (file đính kèm), hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, học viện, số. các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ (gọi tắt là các đơn vị) thực hiện như sau:

Trong quý I và quý II năm 2013, các đơn vị sẽ căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 mục I thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8. năm 2005 của Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành về nâng bậc lương của đơn vị, xét nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu năm 2012 với tỷ lệ không . trên 10% tổng số công chức, viên chức trong biên chế của đơn vị. Căn cứ kết quả xét duyệt của đơn vị, người đứng đầu đơn vị quyết định việc nâng bậc lương đối với công chức, viên chức theo thẩm quyền và có văn bản báo cáo Bộ xem xét, quyết định việc nâng bậc lương. tỉ lệ. đối với công chức.viên chức thuộc Bộ quản lý.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2158/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011

Hồ sơ của đơn vị gửi Bộ đề nghị xét thăng hạng các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ gồm:

– Văn bản yêu cầu;

– Danh sách công chức, viên chức dự xét thăng hạng;

– Quyết định xếp lương gần nhất của công chức, viên chức đề nghị nâng ngạch;

– Biên bản họp hội đồng lương của đơn vị;

– Quy định về tiêu chuẩn, mức độ lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị;

– Bản sao quyết định công nhận thành tích xuất sắc của cấp có thẩm quyền đối với cá nhân.

Các đơn vị gửi hồ sơ về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/5/2013.

Lưu ý: Nếu đến hết quý II/2013, đơn vị chưa đủ số người trong đối tượng được nâng bậc lương sớm do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo tỷ lệ 10% của năm 2012, nó sẽ không được bao gồm trong mục tiêu năm 2013.

Trân trọng.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
– Lưu VT, TCCB.

TL. Bộ
BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÒNG.

(Đã ký)

Bùi Mạnh Nhị

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 1663/BDDDT-TCCB Thực hiện công văn 772/BNV-TL về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong năm 2012 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 31/2009/QĐ-TTG Về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *