Công văn 1293/TCHQ-TXNK Miễn phạt chậm nộp thuế

Rate this post

Công văn 1293/TCHQ-TXNK

Miễn tiền phạt chậm nộp thuế

Công văn 1293/TCHQ-TXNK miễn phạt chậm nộp thuế của Tổng cục Hải quan.

Bạn đang xem: Công văn 1293/TCHQ-TXNK Miễn phạt chậm nộp thuế

TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 1293/TCHQ-TXNK
Miễn tiền phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2013

Kính thưa:

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh.
(Km3 – Quốc lộ 1 – Cam Phú – TP Cam Ranh – Khánh Hòa)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số. Công văn số 34/VB-CRS-VTTB ngày 04/3/2013 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Cam Ranh về việc đề nghị miễn tiền phạt chậm nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến ​​như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 111 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành, trường hợp Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh không thuộc trường hợp miễn xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh biết và thực hiện./.

Người nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK – QLN (3b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. CỤC CỤC THI HÀNH THUẾ
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

nguyễn hải trang

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 103/2008/NĐ-CP Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 1293/TCHQ-TXNK Miễn phạt chậm nộp thuế . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *