Công văn 1235/TCHQ-CCHDH Sử dụng mẫu tờ khai tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo Thông tư 196/2012/TT-BTC của Tổng cục Hải quan

Rate this post

Công văn 1235/TCHQ-CCHDH

Sử dụng tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo thông tư 196/2012/TT-BTC của Tổng cục Hải quan

Công văn 1235/TCHQ-CCHDH về việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo Thông tư 196/2012/TT-BTC của Tổng cục Hải quan

Bạn đang xem: Công văn 1235/TCHQ-CCHDH Sử dụng tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo Thông tư 196/2012/TT-BTC của Tổng cục Hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
hiện đại hóa
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Con số: 1235/TCHQ-CCHĐH
V/v: Sử dụng mẫu tờ khai theo thông tư 196/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

Kính thưa:

Công Ty TNHH Sản Phẩm Intel Việt Nam
(Lô I2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao Quận 9, TP.HCM)

Ban Cải cách hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số. 01-0113/TCHQ ngày 14/01/2013 và số Công văn 03/0213-TCHQ ngày 28/02/2013 của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam xin phép Công ty Intel tiếp tục sử dụng tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009.

Quy định về tờ khai hải quan điện tử và việc sử dụng các mẫu tờ khai thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Vì vậy, Ban Cải cách hiện đại hóa đang làm thủ tục trình bày với lãnh đạo Bộ Tài chính về nội dung vướng mắc mà công ty đã phản ánh.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 25/2014/TT-BTC Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ

Ban Cải cách hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết.

Người nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, CCHĐH (02b).

KT. CÁI ĐẦU
PHÓ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Quốc Định

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 1235/TCHQ-CCHDH Sử dụng mẫu tờ khai tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo Thông tư 196/2012/TT-BTC của Tổng cục Hải quan . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *