Công văn 10271/2012/VPCP-QHQT Điều chỉnh vốn cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)

Rate this post

Công văn 10271/2012/VPCP-QHQT

Quy định về kinh phí cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)

Công văn 10271/2012/VPCP-QHQT điều hòa vốn cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 10271/2012/VPCP-QHQT Điều chỉnh vốn Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
—————

Con số: 10271/VPCP-QHQT
Về điều chỉnh vốn cho Chương trình
Đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

Kính thưa: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số Có văn bản số 9818/BKHĐT-KTDP

1. Đồng ý cho phép bổ sung danh mục Kế hoạch đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) năm 2012 của 14 tỉnh theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ định bổ sung danh mục Chương trình SEQAP theo kế hoạch năm 2012 trên địa bàn 14 tỉnh; đồng thời điều chỉnh vốn nước ngoài của các dự án SEQAP của một số tỉnh theo đánh giá đã thống nhất với nhà tài trợ. Thời hạn nộp tiền của các dự án này được kéo dài đến ngày 31/3/2013.

VPCP xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2710/TCHQ-CCHĐH Xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử
Người nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các Phó Thủ tướng;
– VPCP: BTCN, PCN, Giúp việc TTg, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3b)
BỘ TRƯỞNG, TỔNG THỐNG HOA KỲ

(Đã ký)
Vũ Đức Đảm

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 10271/2012/VPCP-QHQT Điều chỉnh vốn cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *