Công văn 06/2013/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Rate this post

Công văn 06/2013/TCT-CS

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành

Công văn 06/2013/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 06/2013/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành

TÀI CHÍNH
tổng cục thuế
————
Con số: 06/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013

Kính thưa:

– Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
– Công ty TNHH Hàng Gia Dụng Toshiba Việt Nam
(Địa chỉ: Quốc lộ 13, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số Công văn số 6630/CT-TTr2 ngày 03/07/2012 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Hàng gia dụng Toshiba Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến ​​như sau:

Theo quy định tại điểm 2 Điều 54 và điểm 2 Điều 56 Nghị định của Chính phủ số 12/CP ngày 18/02/1997 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội khó khăn được áp dụng thuế suất thuế lợi tức 15% trong 12 năm kể từ ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và được miễn thuế thu nhập 2 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo. Nghị định 12/CP chưa quy định cụ thể danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

Tại Phần B Mục V Phụ lục I công bố kèm theo Nghị định số Huyện Cát, tỉnh Bình Dương thuộc danh mục B. Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thuộc danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 11 sách Chân trời sáng tạo

Tại điểm 2, điều 6 nghị định số. Nghị định 10/1998/NĐ-CP quy định: “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Bên hợp doanh nước ngoài đầu tư vào dự án thuộc Danh mục dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư được áp dụng thuế suất thuế lợi tức ưu đãi.” và Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của dự án.

Tại Điều 7 Nghị định số. Nghị định 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ: “Trừ trường hợp được miễn thuế thu nhập 8 năm theo quy định tại điểm 4 Điều 56 Nghị định 12/CP, Dự án đầu tư vào địa bàn khuyến khích đầu tư và dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I Nghị định này được miễn thuế thu nhập trong 4 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

Tại điểm 2, điều 21 của nghị định số. Nghị định số 10/1998/NĐ-CP quy định: “Trong trường hợp có quy định khác nhau giữa nghị định này với các nghị định của Chính phủ liên quan đến đầu tư nước ngoài ban hành trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng các quy định của Nghị định này.”

Tại khoản 2 điểm c khoản 4 Điều 46 và khoản 2 Điều 48 Nghị định số Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. : “Áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN:

2. 15% đối với dự án thuộc một trong các tiêu chí sau: b) Đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”; “4c. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% được áp dụng trong 12 năm kể từ thời điểm dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, trừ dự án quy định tại điểm a khoản 4 Điều này” và “2. Các dự án nêu tại khoản 2 Điều 46 Nghị định này được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 83/QĐ-TTG Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Duy Tân

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hàng gia dụng Toshiba Việt Nam (Công ty) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài sản xuất, lắp ráp tủ lạnh được thành lập trên cơ sở mua lại Công ty Amtronics (thành viên của Công ty) . 1998) tiếp tục kế thừa quy định về ưu đãi thuế tại Giấy phép 1863B/GP ngày 11/10/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Công ty Hàng gia dụng Amtronic. Công ty có trụ sở chính và nhà máy đặt tại xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương thuộc Danh mục B Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thuộc danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư phải thực hiện theo quy định. Nghị định số Nghị định 10/1998/NĐ-KP ngày 23/01/1998 của Chính phủ về một loạt biện pháp khuyến khích và bảo đảm cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam phù hợp với các điều kiện này, áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong 12 năm kể từ đầu năm hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn thuế thu nhập trong 4 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.

Trường hợp Công ty có vướng mắc về ưu đãi thuế TNDN thì quyết toán thuế năm 2001, 2002, 2003 đã được Cục thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra quyết toán thuế (Biên bản kiểm tra quyết toán thuế ngày 21/7/2005) và thanh tra thuế các năm 2006 – 2009 (Biên bản của đợt thanh tra thuế ngày 24/11/2011). Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có Công văn số. 7973/CT-ĐTNN ngày 21/12/2005 và công văn số. Công văn số 15549/CT-TTr2 ngày 01/11/2011 trả lời về việc Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế trong 02 năm và giảm 50% trong 03 năm tiếp theo theo quy định tại Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7 /2000 của Chính phủ do đáp ứng điều kiện đầu tư dự án tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Công ty bắt đầu có lãi từ năm 2002 và đã kê khai quyết toán thuế GTGT theo diện miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế GTGT phải nộp trong 3 năm tiếp theo. Trường hợp Công ty được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số. 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ và đã được miễn thuế 20 năm (2002, 2003), giảm thuế 3 năm (2004, 2005, 2006) thì Công ty có quyền hưởng ưu đãi của quy định tại Nghị định này chỉ áp dụng cho thời gian giảm thuế còn lại đến ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Tham Khảo Thêm:  Luật tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ vào điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN mà Công ty thực tế đạt được hàng năm để xác định mức ưu đãi thuế TNDN theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật.

Người nhận:
– Như trên;
– Vụ PC-BTC;
– Vụ PC-TCT;
– Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Anh Tuấn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 06/2013/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *