Công điện 7300/CĐ-TCHQ Quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Rate this post

Điện 7300/CĐ-TCHQ

Quyết tâm hoàn thành thẩm định ngân sách nhà nước năm 2012

Gửi 7300/CĐ-TCHQ quyết tâm hoàn thành dự toán NSNN năm 2012 của Tổng cục Hải quan.

Bạn đang xem: Công văn 7300/CĐ-TCHQ Bộ hoàn thiện tính toán ngân sách nhà nước năm 2012

TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

————

Con số: 7300/CĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

ĐIỆN ĐIỆN
ĐỂ THỰC HIỆN 02 BẦU CỬ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Tổng cục Hải quan gửi Công văn đến: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 02/CĐ-BTC ngày 20/12/2012 V/v xác định hoàn thành công tác thẩm định ngân sách nhà nước năm 2012; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đồng chí lãnh đạo, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

– Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức của Cục, Chi cục và thông báo rộng rãi đến doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn về tổ chức của cơ quan Hải quan, Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại trong các ngày 29, 30 và 31 tháng 12 năm 2012 để doanh nghiệp và người nộp thuế. thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

– Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh và theo dõi, tổng hợp số liệu thu thập được để báo cáo Tổng cục theo hướng dẫn tại Công văn 7206/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2012.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 733/QĐ-TTg Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở

– Tập trung lực lượng vào từng doanh nghiệp để khuyến khích doanh nghiệp nộp hết số thuế nợ có khả năng thu và nộp hết số thuế phải thu trong tháng 11, chuyển sang tháng 12/2012 chuyển hết số thuế về tài khoản. tạm thu vào ngân sách nhà nước chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2012 theo hướng dẫn tại Công văn số 7066/TCHQ-TXNK ngày 1512/2012. Trường hợp không thu được tiền thuế nợ quá hạn nêu tại Phụ lục 1 Công văn số 7066/TCHQ-TXNK, số thuế bổ sung từ các tờ khai phát hành tháng 12/2012 và tháng 01/2013 sẽ được huy động để đảm bảo thu đủ số thuế của 3 phụ lục nêu trên. tại Công văn 7066/TCHQ-TXNK. Cục trưởng, Chi cục trưởng phải trả lời Tổng cục trưởng về việc khuyến khích doanh nghiệp nộp thuế đúng hạn, thu hồi tiền thuế nợ và chuyển số tiền thuế vào tài khoản tạm thu ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đồng chí trong Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và nhanh chóng triển khai thực hiện./.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ Tài chính (để báo cáo);
– Ngân hàng Nhà nước (để phối hợp);
– Kho bạc Nhà nước (phối hợp);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Túc

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công điện 7300/CĐ-TCHQ Quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Kịch bản chương trình kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *