Chưa được phân loại số 24/2008/QĐ-BYT Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện

Rate this post

KHÔNG. chưa được phân vào đâu 24/2008/QĐ-BYT

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện

KHÔNG. chưa được phân loại 24/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện.

Bạn đang xem: Không. chưa được phân vào đâu 24/2008/QĐ-BYT Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện

BỘ Y TẾ
————

số 24

/2008/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2008

PHÁN QUYẾT
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện
———————

BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật dược số 34/2005-QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược;

Trên cơ sở Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị, vị trí sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị 03/CT-TTg Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế ngành, Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm cho việc thực hiện quyết định này.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Cao Minh Quang

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Chưa được phân loại số 24/2008/QĐ-BYT Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *