Chưa được phân loại số 24/2008/QĐ-BYT Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện

Rate this post

KHÔNG. chưa được phân vào đâu 24/2008/QĐ-BYT

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện

KHÔNG. chưa được phân loại 24/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện.

Bạn đang xem: Không. chưa được phân vào đâu 24/2008/QĐ-BYT Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện

BỘ Y TẾ
————

số 24

/2008/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2008

PHÁN QUYẾT
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện
———————

BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật dược số 34/2005-QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược;

Trên cơ sở Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị, vị trí sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 775/QĐ-TTG Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế ngành, Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm cho việc thực hiện quyết định này.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Cao Minh Quang

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Chưa được phân loại số 24/2008/QĐ-BYT Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *