Chưa được phân loại số 151/2010/TT-BTC Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

Rate this post

KHÔNG. chưa phân loại 151/2010/TT-BTC

Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

KHÔNG. chưa được phân loại 151/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn áp dụng thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước cho Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, ngày tháng 8. Căn cứ Nghị định số 13 ngày 13 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Bạn đang xem: Không. chưa được phân vào đâu 151/2010/TT-BTC Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước vào Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

TÀI CHÍNH
————
Số: 151
/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

nhà tròn
Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với
Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP
ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung đối với
quy hoạch sử dụng đất, định giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
————————————

Căn cứ các luật, pháp lệnh thuế, phí và lệ phí hiện hành và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh thuế, phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, định giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế mẫu quản lý và sử dụng quỹ phát triển đất;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước cho Quỹ phát triển đất như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 122/2017/NĐ-CP Quy định mới về doanh nghiệp kinh doanh xổ số Vietlott

Điều 1. Đối tượng và lĩnh vực áp dụng

Thông tư này hướng dẫn các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. 69/2009/NĐ-CP, ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ. thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và di dời đất (sau đây gọi là: Nghị định số 69/2009/NĐ-CP) và quyết định số. Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố mô hình. quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất (sau đây gọi là Quyết định công bố kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg).

Điều 2. Các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Khoản chênh lệch giữa thu nhập và chi phí (nếu có) từ việc thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP và khoản 1 Điều 11 Quy chế mẫu quản lý và sử dụng. Quỹ phát triển đất Quỹ phát triển đất không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

b) Thu nhập từ các hoạt động khác từ việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm 1 Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP và điểm 1 Điều 11 Quy chế mẫu quản lý và sử dụng Quỹ Phát triển Công nghiệp. bất động sản phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ở đó:

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Tiếng Việt Tiểu học

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế bao gồm các khoản thu nhập quy định tại các điểm b, c, d và đ điểm 1 Điều 18 của Quy chế mẫu quản lý và sử dụng quỹ phát triển đất.

Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của Tổng công ty Quỹ phát triển đất là các khoản chi thực tế phát sinh, liên quan đến hoạt động tạo ra thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, có hóa đơn chịu thuế. chứng từ, hồ sơ hợp lệ, hợp pháp, phù hợp với quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, không bao gồm các khoản chi từ ngân sách nhà nước.

Trường hợp Quỹ phát triển đất có thu nhập từ hoạt động chịu thuế GTGT nhưng Quỹ tính được thu nhập nhưng không tính và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai, nộp thuế. Thu nhập doanh nghiệp được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên thu nhập bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau:

– Đối với dịch vụ: 5%;

– Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%;

– Đối với hoạt động khác: 2%.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Chưa được phân loại số 151/2010/TT-BTC Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4857/BHXH-BT Hướng dẫn quản lý thu BHYT với người tham gia BHXH

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *