Chỉ thị số 22/2010/CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Rate this post

Chỉ thị số 22/2010/CT-UBND

Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 22/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: Chỉ thị số. 22/2010/CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
———————

Con số: 22/2010/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2010

CHỈ THỊ
Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát
Thủ tục hành chính tại TP.HCM
—————————

Ngày 1/10/2007, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số. Quyết định số 30/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (gọi tắt là Đề án 30) Đề án 30 được thực hiện bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính. nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Việc thực hiện Đề án 30 của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực; là một trong những đô thị trọng điểm của cả nước, được Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao về cải cách TTHC trong triển khai, thực hiện Đề án.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 31/2019/TT-BTC Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Trong đợt thống kê, UBND TP đã ban hành 28 quyết định về việc công bố 2540 thủ tục, bộ thủ tục hành chính ở 3 cấp (sở – ban – ngành, quận – huyện, khu phố – xã, TP). thị trấn) đã trở nên công khai và thống nhất. áp dụng tại TP.HCM. Trong kỳ rà soát, thành phố đã rà soát 2.545 thủ tục và ban hành quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố với 1.830 thủ tục (đạt tỷ lệ 71,91%). Đến nay, UBND TP đã ban hành 16 quyết định chấm dứt hiệu lực đối với 189 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND TP.

Thành phố đang bước vào giai đoạn thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giai đoạn có ý nghĩa quyết định sự thành công của Đề án và được người dân, doanh nghiệp háo hức chờ đợi, nhằm tháo gỡ những vướng mắc mà thành phố đang gặp phải. bức xúc của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, qua báo cáo kiểm tra của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 Thành phố tại các sở, ngành, quận, huyện và khu phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Đề án 30 nói chung và việc thực hiện bộ thủ tục hành chính hiện nay tại các cơ quan, đơn vị. đơn vị nói riêng còn hạn chế; do nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và hiệu quả của Đề án nên thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức; việc niêm yết công khai thủ tục hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa mang tính hình thức, người dân khó tiếp cận, tra cứu; việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính mới có hiệu lực thi hành chưa kịp thời. Còn công tác quản lý thủ tục hành chính 3 cấp tại một số cơ quan, đơn vị chưa được lãnh đạo quan tâm đúng mức nên việc công bố nhóm thủ tục hành chính 3 cấp chưa thực sự đi vào đời sống xã hội, ngày hội.

Tham Khảo Thêm:  Bài tập cuối khóa Mô đun 9 môn Hoạt động trải nghiệm

Khắc phục tình trạng trên, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế – xã hội thành phố phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thủ tục hành chính ở 3 cấp cao, thành phố trong thời gian tới và đồng thời triển khai Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010, Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ triển khai Nghị định số 63/2010/NĐ-CP KP và tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường , đô thị. hoặc chính quyền đô thị thực hiện đúng các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về Đề án 30 bằng nhiều hình thức truyền thông phù hợp với thực tế của đơn vị để mỗi cán bộ, công chức hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc triển khai thực hiện. Xác định đây là công việc lâu dài, là một trong những nhiệm vụ chính, thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiên quyết thực hiện các thủ tục hành chính đã được công bố công khai, đầy đủ, rõ ràng, đúng nội dung thủ tục hành chính đã công bố trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

3. Trực tiếp chỉ đạo cán bộ, công chức, các phòng, ban, ngành có liên quan tổ chức thống kê, cập nhật thường xuyên, liên tục các thủ tục còn thiếu, mới công bố hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế. hướng dẫn Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định. Bảo đảm quy định thủ tục hành chính sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định về việc thay đổi, hoàn thiện hoặc thay thế để thực hiện niêm yết công khai, minh bạch, chính xác.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 15/2017/TT-BTC Hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

4. Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số tính bền vững của kết quả đạt được sau khi kết thúc Đề án 30, hạn chế tối đa khâu công bố thể chế và phát sinh nhiều thủ tục mới, tiếp tục gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Ban Giám đốc Tư pháp thành phố không thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính khi chưa có ý kiến ​​của cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố). thành phố) theo quy định tại khoản 3 điều 11 nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và của UBND Thành phố ban hành các quy định liên quan đối với thủ tục hành chính.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Chỉ thị số 22/2010/CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *