Chỉ thị số 07/2008/CT-BGTVT Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 – 2012

Rate this post

Chỉ thị số 07/2008/CT-BGTVT

Đối với việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 – 2012

Chỉ thị số Chỉ thị số 07/2008/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008-2012.

Bạn đang xem: Chỉ thị số. 07/2008/CT-BGTVT V/v tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 – 2012

VẬN TẢI
—————————

Con số: 07/2008/CT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

CHỈ THỊ
Đối với việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 – 2012

Thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 được công bố kèm theo Quyết định số Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải kèm theo Quyết định số 530/QĐ-BGTVT ngày ngày 04/03/2008 và quyết định số 1044/QĐ – BGTVT ngày 16/04/2008. Ngành GTVT thời gian qua đã triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều biện pháp, hình thức nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, góp phần tăng cường pháp luật. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Từ đó, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật đối với việc tham gia giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, từng bước có những bước tiến, góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn, giảm thiểu của tai nạn giao thông.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

Tuy nhiên, quy định pháp luật trong ngành GTVT còn nhiều hạn chế, thể hiện ở nhận thức của một số cơ quan, đơn vị, cá nhân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này. chương trình, nội dung PBDP còn thiếu hấp dẫn, dàn trải, nặng về hình thức, chưa sâu; hình thức, phương pháp PBGDPL chậm được đổi mới; đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành pháp luật còn thiếu về số lượng, yếu về năng lực, chưa đáp ứng yêu cầu mới; thiếu kinh phí, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác thi hành pháp luật; Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng làm công tác pháp chế của ngành GTVT, các tổ chức chính trị – xã hội và các cấp chính quyền địa phương còn nhiều vướng mắc, chưa thực sự huy động được sức mạnh của cả cộng đồng, hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp luật về giao thông vận tải trong tình hình mới, thực hiện mục tiêu Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo:

Đầu tiên. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật; tổ chức thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 và Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ Giao thông vận tải. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục pháp luật trong toàn ngành, xác định giáo dục pháp luật là một bộ phận của giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời cũng là một trong những giải pháp vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài để xây dựng nếp sống văn hóa giao thông. tạo thói quen tôn trọng pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức các ngành và người dân khi tham gia giao thông.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 112/2020/TT-BTC Giảm mức thu 29 khoản phí, lệ phí đến hết 30/6/2021

2. Đến cuối năm 2012, công tác PBDP về giao thông vận tải cần phấn đấu đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

a) Có từ 80 đến 90% người dân trong cả nước được tuyên truyền pháp luật chuyên ngành giao thông vận tải liên quan đến từng nhóm dân cư theo địa bàn, đối tượng;

b) Trên 95% cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải được trang bị kiến ​​thức pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình bằng các hình thức;

c) 95% tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về vận tải liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp dưới nhiều hình thức.

3. Nội dung PBDP cần được lựa chọn hợp lý, có hệ thống, đảm bảo hiệu quả, thiết thực đối với từng đối tượng, từng địa phương, cụ thể:

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải: ngoài việc trang bị thường xuyên những kiến ​​thức cơ bản về pháp luật nói chung, cần tập trung vào những nội dung cơ bản như nhiệm vụ, năng lực trong hoạt động của cơ quan, đơn vị ; xác định cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT phải tiên phong, gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông vận tải. Việc bình xét, phân loại, thi đua, khen thưởng hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị phải xét đến việc hoàn thành một số nhiệm vụ thi hành pháp luật;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 09/2020/TT-BTC Quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác

b) Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải: cần tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực vận tải của tổ chức, cá nhân;

c) Đối với các đối tượng khác (người tham gia giao thông): cần chú trọng quy định cụ thể của pháp luật về an toàn giao thông, phù hợp với trình độ dân trí của từng đối tượng, từng địa bàn; cần tổng kết, thống kê các hành vi vi phạm giao thông phổ biến để có hướng tuyên truyền tập trung, hiệu quả.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Chỉ thị số 07/2008/CT-BGTVT Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 – 2012 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *