Bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng 1903 câu hỏi luyện thi chứng chỉ xây dựng (Có đáp án)

Rate this post

Bộ đề thi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Câu hỏi luyện thi chứng chỉ xây dựng 1903 (có câu trả lời)

Bộ đề thi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng gồm 1903 câu hỏi, được chia làm 2 phần. Bộ đề thi cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định 1623/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.

Bạn đang xem: Bộ câu hỏi ôn thi chứng chỉ hành nghề xây dựng Bộ câu hỏi ôn thi chứng chỉ hành nghề xây dựng 1903 (Có đáp án)

Phần câu hỏi về kiến ​​thức pháp luật bao gồm các câu hỏi và câu hỏi tổng hợp cho từng lĩnh vực: khảo sát xây dựng, thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, giá xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng. Còn các câu hỏi về kiến ​​thức chuyên môn sẽ là câu hỏi cho từng lĩnh vực.

Nội dung kiến ​​thức thi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

NỘI DUNG SỐ LƯỢNG CÁC CÂU HỎI Trang chủ
PHẦN I. CÂU ​​HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT 263
A. Hỏi đáp chung về luật xây dựng 90
B. Các câu hỏi pháp lý về xây dựng theo lĩnh vực 173
I. Phạm vi kiểm định xây dựng 30
II. Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng 27
III. Lĩnh vực thiết kế xây dựng 15
IV. Lĩnh vực giám sát thi công 22
V. Phạm vi giám định công trình 51
BỞI VÌ. Lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng 28
PHẦN II. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN 1.640
A. Lĩnh vực khảo sát xây dựng 128
I. Khảo sát địa hình 58
II. Khảo sát địa chất công trình 70
B. Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng 124
C. Lĩnh vực Thiết kế công trình 688
I. Thiết kế kiến ​​trúc công trình 41
II. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp bốn mươi sáu
III. Công việc thiết kế cơ điện 130
IV. Thiết kế công trình cấp thoát nước 43
V. Thiết kế và thi công công trình giao thông 249
BỞI VÌ. Thiết kế, thi công công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 90
VII. Thiết kế và thi công công trình hạ tầng kỹ thuật 89
D. Phạm vi giám sát thi công xây dựng 555
I. Giám sát thi công xây dựng công trình 493
1. Công trình công nghiệp dân dụng và hạ tầng kỹ thuật 168
2. Công trình giao thông 205
3. Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 120
II. Giám sát việc lắp đặt thiết bị tại công trường 62
E. Lĩnh vực thẩm định công trình 62
G. Lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng 83
TỔNG CỘNG 1903
Tham Khảo Thêm:  Thông tư 10/2022/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình giảm nghèo

Phần I. Câu hỏi kiến ​​thức pháp luật

A. Hỏi đáp chung về luật xây dựng

Câu 1: Hoạt động đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh của luật nào sau đây?

Một. luật xây dựng

b. Luật xây dựng và luật đầu tư công

c. Luật xây dựng và luật đấu thầu

d. Luật xây dựng và các luật khác có liên quan

Câu 2: Theo quy định của pháp luật về xây dựng, hoạt động xây dựng bao gồm những công việc nào sau đây?

Một. Lập phương án thi công, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát công trình

b. Thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng

c. Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và các hoạt động khác liên quan đến xây dựng công trình

d. Công trình nêu tại điểm a, b, c

Câu hỏi 3: Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA được quy định như thế nào?

Một. Theo quy định của hiệp định vay mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay

b. Theo luật xây dựng

c. Theo các quy định của hiệp định vay mà Việt Nam đã ký kết với tổ chức cho vay, các quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

d. Theo quy định của hiệp định vay mà Việt Nam đã ký kết với tổ chức cho vay và quy định của pháp luật về xây dựng

Câu hỏi 4: Việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân thủ nguyên tắc nào?

Một. Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

b. Tiêu chuẩn viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

c. Tiêu chuẩn áp dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng trên cơ sở tự nguyện

d. Tất cả các điều khoản ea, b và c

Câu hỏi 5: Việc giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước được căn cứ vào quy định nào?

Một. luật xây dựng

b. Luật đầu tư công

c. Luật đầu tư công và Luật xây dựng

d. Luật đầu tư công, Luật xây dựng và các luật khác có liên quan

Câu hỏi 6: Đối tượng nào phải mua bảo hiểm công trình xây dựng trong thời gian xây dựng đối với những công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù và các điều kiện thi công phức tạp?

Một. Chủ đầu tư xây dựng công trình

b. Nhà thầu thi công các công trình xây dựng

c. Nhà thầu tư vấn thiết kế công trình

Tham Khảo Thêm:  Luật khí tượng thủy văn 2015 Luật số: 90/2015/QH13

d. Cả ba đối tượng nêu ở a, b và c

Câu hỏi 7: Đối tượng nào nên mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng?

Một. Nhà thầu khảo sát xây dựng

b. Nhà thầu tư vấn thiết kế công trình

c. Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu tư vấn thiết kế công trình

d. Chủ đầu tư xây dựng và nhà thầu khảo sát xây dựng

Câu 8: Dự án đầu tư xây dựng được phân thành loại và nhóm A, B, C sử dụng cho những nguồn vốn nào?

Một. vốn ngân sách nhà nước

b. vốn nhà nước ngoài ngân sách

c. Các nguồn vốn khác ngoài các nguồn nêu tại điểm a và b

d. Tất cả các nguồn vốn nêu tại điểm a, b và c.

Câu 9: Theo quy định về xây dựng hiện hành, vốn nhà nước ngoài ngân sách bao gồm:

Một. vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà nước, vốn được nhà nước bảo lãnh

b. Vốn phát triển doanh nghiệp nhà nước, góp vốn thuế sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước

c. dự án PPP

d. Các trường hợp trên

Câu 10: Theo quy định của pháp luật về xây dựng, những công việc nào dưới đây thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng?

Một. Xin chủ trương đầu tư xây dựng

b. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

c. phép xây dựng

d. Bao gồm công việc a và b

Câu 11: Theo quy định của pháp luật về xây dựng, công việc nào sau đây thuộc giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng?

Một. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổng thầu xây dựng để thực hiện các bước thiết kế bản vẽ thi công, xây dựng công trình

b. Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng

c. Lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng

d. Tất cả các công việc trên

Câu 12: Theo quy định của pháp luật về xây dựng, công trình xây dựng được phân loại dựa trên cơ sở nào?

Một. Quy mô và tầm quan trọng áp dụng cho bất kỳ loại dự án nào

b. Độ bền, vật liệu

c. Yêu cầu kỹ thuật đối với công trình xây dựng

d. Tất cả những điều cơ bản trên

Câu 13: Căn cứ vào tiêu chí nào để phân loại công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng?

Một. Theo chức năng sử dụng

b. Theo kiến ​​trúc của tòa nhà

c. Nó được quyết định bởi những người ra quyết định đầu tư

d. Do chủ đầu tư quyết định

Câu hỏi 14: Nhóm dự án đầu tư xây dựng nào có thể chia thành dự án thành phần hoặc phân kỳ đầu tư để quản lý thực hiện như một dự án độc lập?

Một. Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A

b. Dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Tham Khảo Thêm:  Quyết định về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội

c. Dự án nhóm B, C

d. Cả 3 phương án a, b, c

Câu 15: Dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng yêu cầu nào sau đây?

Một. phù hợp với kế hoạch

b. Có phương án công nghệ, phương án thiết kế thi công phù hợp

c. Đảm bảo chất lượng, an toàn thi công và bảo vệ môi trường

d. Cả 3 hành tinh trong

Câu hỏi 16: Nhóm dự án đầu tư xây dựng quy mô nào phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi sơ bộ trình cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư?

Một. Dự án quan trọng quốc gia

b. dự án nhóm A

c. Dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A

d. Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C

Câu hỏi 17: Tổng mức đầu tư cho một dự án đầu tư xây dựng (Trừ công trình xây dựng sử dụng vào mục đích tôn giáo) Chủ đầu tư có phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng?

Một. Từ 45 tỷ đồng trở lên

b. Từ 15 tỷ đồng trở lên

c. Từ 7 tỷ đồng trở lên

d. Từ 80 tỷ trở lên

Câu hỏi 18: Khi thẩm định dự án đầu tư xây dựng bằng vốn nhà nước ngoài ngân sách, cơ quan chuyên môn về xây dựng cần thẩm định những nội dung nào sau đây?

Một. Các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

c. Báo cáo nghiên cứu khả thi thiết kế công nghệ đầu tư xây dựng

Câu 19: Cơ quan nào chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng (không thuộc dự án quan trọng quốc gia) sử dụng vốn ngân sách nhà nước?

Một. Cơ quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp

b. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư

c. Cả hai phương án a và b

d. Chủ đầu tư xây dựng công trình

Câu hỏi 20: Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, cơ quan nào chủ trì thẩm định thiết kế công nghệ và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng?

Một. Xây dựng cơ sở

b. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư

c. chủ đầu tư xây dựng

d. Văn phòng UBND tỉnh

…….

Download file để tham khảo trọn bộ đề thi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng!

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng 1903 câu hỏi luyện thi chứng chỉ xây dựng (Có đáp án) . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *